Παγκύπριες 2018 - Τρεις (3) υποψήφιοι κατάφεραν να πάρουν σε όλα τα μαθήματα κάτω από 2 !!!!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 AVER2 rank3
29 1 0,55 50 0,25 250 1,6 301 1,2 351 0,9 0,9 7550
98 1 0,2 49 0 250 1,7 301 1,2 351 1,9 1 7548
5261 1 1,55 50 1,1 250 0,95 301 1,2 351 1,5 1,26 7536