ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2018 - ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 2 ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ
ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 M8 B8 AVER rank Column1
3663 1 12,05 37 0 38 2 50 20 100 5 151 20 200 5 9,150 4078 2