ΠΡΩΤΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ2015-2018

γ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
α/α Κωδικός Τμήμα Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2017 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2018 "+/-"
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 526 544 554 568 4,93%
2 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 329 329 304 411 28,17%
3 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 220 218 252 325 41,30%
4 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 331 294 280 244 -19,12%
5 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 324 367 374 229 -35,49%
6 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ 207 254 256 229 -4,18%
7 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 176 177 167 217 25,19%
8 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 173 165 157 166 0,61%
9 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 100 107 105 157 50,96%
10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 151 151 145 139 -6,71%
11 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 209 190 186 136 -30,26%
12 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) 100 107 105 124 19,23%
13 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) 207 254 256 116 -51,46%
14 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) 191 168 162 108 -37,81%
15 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) 0 0 82 107 291,46%
16 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - 0 0 104 105 202,88%
17 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 159 147 138 100 -32,43%
18 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) 191 168 162 98 -43,57%
19 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 202 190 178 96 -49,47%
20 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 151 151 145 89 -40,27%