ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΔΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 44 9,4303 15,8100 6,0833 13,5940 18,4525 11,0770 2,4225 1,8476
1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 60 13,5585 17,9450 9,9563 16,7473 19,3261 14,2741 2,0158 1,4726
1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 28 14,0157 19,1000 10,1250 16,9164 19,9474 14,4138 2,6110 1,7433
1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 30 10,4903 15,5900 7,2847 14,6629 18,6414 12,7089 1,9023 1,4922
1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 40 15,1902 18,2350 11,7292 18,2349 20,0000 16,3578 1,5678 1,0553
1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 8) 34 11,4027 13,9750 7,8027 16,8800 17,5389 16,5061 1,2942 0,2387
1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 8) 36 12,7669 17,2300 9,0042 17,8962 19,7067 17,2203 1,9303 0,7175
1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 8) 36 14,2220 16,6750 10,5125 18,8292 19,8701 17,6857 1,5080 0,5578
1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 11) 65 14,7509 17,3708 12,0932 19,0078 19,4053 18,5504 1,2027 0,1930
1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 11) 80 12,6415 17,4042 9,1180 17,3461 19,5748 16,5011 1,4190 0,7896
1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 11) 70 11,9773 16,3292 8,1792 16,8127 19,2865 16,0997 1,5603 0,7372
1113 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 38 17,2134 18,9350 15,5516 19,2587 20,0000 19,0363 0,6990 0,1933
1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 8) 33 13,8073 17,1650 10,7930 18,5311 19,7961 17,6166 1,8193 0,6707
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 14,2528 17,6850 8,9148 17,0709 20,0000 15,0000 1,9307 1,4565
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 14,2528 17,6850 8,9148 17,0709 20,0000 15,0000 1,9307 1,4565
2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 72 16,5090 19,2990 13,6180 19,1514 20,0000 18,5520 1,3869 0,3111
2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 15,8053 18,0662 13,0854 18,9149 19,5663 18,3969 1,2542 0,3485
2107 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 20 16,1082 19,3450 14,2290 18,9917 20,0000 18,3114 1,3085 0,3658
2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 45 16,3899 17,7768 15,0704 18,9813 19,3444 18,5301 0,5978 0,2215
2501 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 9 15,1862 17,9430 12,5420 19,0376 19,3186 18,7351 1,6683 0,1681
2502 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,3980 16,3980 16,3980 19,0542 19,0542 19,0542 0,0000 0,0000
2503 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 16,1725 17,8062 14,4000 19,1565 19,3111 18,9794 1,3251 0,1274
2504 [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 14,6167 15,4926 13,7408 19,1729 19,1866 19,1593 0,8759 0,0137
2506 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 14,9718 15,8185 13,7936 18,0622 18,7321 17,3018 0,8060 0,5160
2507 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 14,3948 14,9760 13,8136 18,5348 18,7995 18,2701 0,5812 0,2647
3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 50 16,3811 18,9554 13,5600 19,1621 19,6146 19,0195 0,9248 0,1225
3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 50 17,8380 19,4354 16,2718 19,4219 20,0000 19,2062 0,7144 0,1847
3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 90 13,1490 16,8688 9,9135 18,0603 19,5205 16,8979 1,5116 0,7744
3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 11) 33 13,5965 17,3750 10,4552 18,4741 19,4069 17,8318 1,3086 0,4639
4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 14,9197 17,9068 11,7972 18,3189 19,3448 17,4743 1,3589 0,5865
4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 13,6738 17,3836 10,6790 17,4780 19,3117 16,7300 1,4974 0,7283
4104 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 35 15,3724 18,5508 12,9176 18,9253 20,0000 17,8632 1,4459 0,4955
4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 23) 82 16,4156 19,0326 14,5335 19,0426 20,0000 18,3413 1,0219 0,3513
4106 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 14,6776 17,9562 10,9486 17,8959 19,6384 17,0700 1,5455 0,8240
4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 30 15,9050 18,4472 12,7712 18,3986 19,5050 17,4441 1,2906 0,6895
4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 45 13,0266 16,7108 10,4358 16,7950 19,1246 16,1267 1,3705 0,6859
4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 12,2067 14,5326 9,6594 16,1728 17,9843 15,8096 1,2266 0,3993
4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 30 12,0265 14,2080 9,9154 15,7231 16,6647 15,5231 1,0172 0,2211
4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 30 12,9692 14,7318 9,2393 16,5285 17,8808 16,0961 1,1896 0,4363
4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 30 13,5632 15,1030 11,6662 16,8081 18,7532 16,3846 0,8471 0,4438
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 30 12,3952 15,2695 10,3436 16,7332 19,0769 15,8901 1,5354 0,7374
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 30 12,3952 15,2695 10,3436 16,7332 19,0769 15,8901 1,5354 0,7374
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 25 13,8568 15,6012 12,7062 17,7755 19,0028 16,9618 0,8731 0,4580
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 25 13,8568 15,6012 12,7062 17,7755 19,0028 16,9618 0,8731 0,4580
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 20 11,9543 15,9272 9,2462 16,5630 19,1304 15,7597 1,5794 0,8432
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 20 11,9543 15,9272 9,2462 16,5630 19,1304 15,7597 1,5794 0,8432
4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 35 15,0325 16,5790 13,8918 17,9079 19,0153 17,3067 0,6976 0,4484
4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 14 12,6148 15,9875 9,9000 19,0691 19,3800 18,7485 1,7527 0,1645
4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 2 13,5392 13,8958 13,1826 19,2524 19,4176 19,0871 0,3566 0,1653
4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 8 13,7675 15,2938 11,4550 18,7598 19,1741 18,3508 1,2959 0,2753
4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 7 13,0930 15,2167 9,6246 18,9609 19,3005 18,6077 1,9168 0,2240
4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 7 11,5635 14,9336 8,7238 18,3424 18,4770 18,2219 1,9136 0,0885
4609 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 14,4686 14,4686 14,4686 19,0403 19,0403 19,0403 0,0000 0,0000
5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 55 15,3481 19,4750 12,3680 18,7173 19,8653 18,1856 1,3077 0,3979
5103 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 30 14,4724 15,8750 12,5916 17,9729 18,7981 17,6849 0,5811 0,2258
5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 66 16,9993 18,5900 14,8393 19,2697 19,6183 19,1145 0,8748 0,1381
5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 66 15,5006 17,8375 13,4336 18,9154 19,3218 18,4278 0,8328 0,2159
5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 38 13,5685 16,9693 10,9292 18,4248 19,3328 17,8094 1,4479 0,5410
5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 50 12,7513 15,7200 9,5625 18,1562 19,3146 17,6156 1,4984 0,4986
5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 40 14,5153 17,5125 11,8630 18,2893 19,4543 17,6451 1,1920 0,5091
5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 20 14,1431 17,2100 11,6850 18,9540 19,5005 18,2475 1,3683 0,3171
5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 20 14,0655 17,3167 8,1406 18,6416 19,7620 17,9895 2,0097 0,5329
5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 38 13,4911 14,7072 8,3717 17,3372 18,2952 16,9867 1,1334 0,3290
5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 30 11,9761 14,8550 9,4083 18,8529 19,7731 18,2267 1,4323 0,4175
5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 30 12,0812 15,8000 7,9150 19,1903 20,0000 18,8754 2,0020 0,2389
5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 25 12,7189 17,5800 8,5485 19,2184 20,0000 19,0000 2,2400 0,2636
8201 [8201] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 12,9932 12,9932 12,9932 18,0805 18,0805 18,0805 0,0000 0,0000
8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 3 10,6771 12,0982 9,1800 18,0984 18,1191 18,0604 1,1926 0,0269
8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 11,5513 11,7750 11,3750 18,7494 18,8342 18,5998 0,1667 0,1061
8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 3 10,0500 11,1450 8,0900 18,0936 18,4747 17,9001 1,3891 0,2695
8322 [8322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 11) 3 11,4634 11,9300 11,1858 14,6823 14,7971 14,5742 0,3319 0,0911
8402 [8402] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 12,7964 14,9367 11,1607 16,3838 17,3145 15,6952 1,4003 0,6141
8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 11,9811 13,1617 9,8090 15,3436 15,8216 14,2369 1,2902 0,6425
8404 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 3 10,6730 11,8227 9,5253 15,3097 15,8241 14,7614 0,9379 0,4345
8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 23) 8 11,6703 13,3172 10,2130 15,9896 17,5516 14,5904 1,1813 1,1380
8406 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 11,4730 12,5300 9,8397 15,1190 15,6749 14,8313 0,9985 0,3270
8407 [8407] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 11,6091 12,2044 10,8810 15,4151 15,6223 15,2855 0,5484 0,1480
8423 [8423] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 12,6545 13,0340 12,2613 15,2931 15,5764 14,9756 0,2837 0,2279
8426 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 9,6552 10,4733 8,6400 14,1513 14,2422 14,0958 0,7613 0,0648
8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 10,3056 10,5194 10,0918 13,8228 14,0139 13,6316 0,2138 0,1911
8428 [8428] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 12,5406 13,2086 11,8726 15,8740 16,0928 15,6553 0,6680 0,2187
8429 [8429] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 11,9364 12,0690 11,8038 15,3440 15,4526 15,2353 0,1326 0,1086
8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 9,3389 9,6888 8,9890 14,1701 14,4978 13,8424 0,3499 0,3277
8431 [8431] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 11,0141 11,0936 10,9347 14,4358 14,7407 14,1308 0,0795 0,3049
8432 [8432] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 9,9653 9,9653 9,9653 13,5137 13,5137 13,5137 0,0000 0,0000
8433 [8433] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 3 9,7454 10,4218 8,9158 13,3814 13,4881 13,2198 0,6243 0,1162
8521 [8521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 4 7,7334 8,3855 7,1002 13,2797 13,8190 12,6991 0,4892 0,3985
8522 [8522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 4 10,2442 11,1415 7,9134 17,2274 17,5682 16,9209 1,3477 0,2612
8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 21) 4 11,6723 14,2440 10,6622 15,6211 17,3616 14,6800 1,4945 1,0322