ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - TOP STUDENT - CONGRATULATIONS !!!

ΚΩΔ ΥΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4
2844 19,47500000 1 7555 1 18,600 24 19,850 25 19,800 37 19,650