Εξεταζόμεναμαθήματα2018καταριθμόυποψηφίων(δίνονταιταπρώτα20μαθήματαβάσειτωνεπιλογώντωνυποψηφίων)

Εξεταζόμενα μαθήματα κατ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)
α/α Κωδ. Μάθημα Πλήθος υποψηφίων 2015 Πλήθος υποψηφίων 2016 Πλήθος υποψηφίων 2017 Πλήθος υποψηφίων 2018 "+/-"
1 1 Νέα Ελληνικά 8614 8198 8137 7700 -7,41%
2 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2936 2541 2665 3559 31,13%
3 6 Αγγλικά 1940 1890 1914 3020 57,73%
4 38 Φυσική 1812 1621 1813 2764 58,06%
5 24 Πολιτική Οικονομία 773 657 656 2384 242,86%
6 21 Βιολογία 1930 1835 1767 1934 4,88%
7 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 4627 4480 4382 1702 -62,15%
8 4 Ιστορία 1073 1104 1131 1461 32,50%
9 19 Χημεία 720 848 806 1197 51,26%
10 25 Λογιστική 585 469 496 1127 118,13%
11 15 Πληροφορική 931 830 878 939 6,74%
12 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 975 918 928 2,54%
13 39 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου 546 482 543 798 52,39%
14 53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών 689 778 713 725 -0,23%
15 59 Θέματα Τέχνης NA NA NA 620
16 68 Θέατρο NA NA NA 620
17 71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ NA NA NA 601
18 5 Λατινικά 8 8 16 588 5412,50%
19 41 Ρωσικά 108 112 144 582 379,67%
20 42 Οικιακή Οικονομία NA NA NA 518