ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ (Π.Μ.Ο)

Σημαντικό: ΑΠO ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 21, ΛΟΓΩ ΤΟΥ OΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ (2)  Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΜΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
Α/Α Κωδικός Υποψ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019 ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο Π.Μ.Ο --> 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ- 2 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ., Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Οικονομικά, Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ., Φυσική ή Φυσική 4ωρο Τ.Σ., Πληροφορική, Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.), Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11 ΑΠO 16 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1 5143 91 17,71675 1
2 6763 455 16,7565 2
3 1123 570 16,01725 3
4 2448 941 15,304 4
5 2251 2071 13,327 5
6 7537 2116 12,68325 6
7 4656 2364 12,1345 7
8 2477 2254 11,72875 8
9 4841 3974 10,089 9
10 3870 3992 9,5005 10
11 2535 4404 9,33275 11
12 2573 3600 9,1365 12
13 2491 4494 7,87175 13
14 5377 5164 6,51025 14
15 1129 6549 4,91325 15
16 1357 6621 3,796 16