ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
11 ΤΟΥΡΚΙΚΑ 12 1 15,19090909 18,4 0 2 2 7 0
0,00% 18,18% 18,18% 63,64% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
91,66667% 8,333% 9,18 8,9
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
6,010909091 9,5 3,293921273
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
2050 18,4 1 12
1826 18,1 2 12
130 18 3 12
327 17,9 4 12
5213 17,3 5 12
12 16,5 6 12
4751 15,5 7 12
11 14,5 8 12
1876 12,4 9 12
6231 9,6 10 12
1623 8,9 11 12
6524 ΑΠΣ ΑΠΣ 12