ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία 40 4 11,4525 19,517 2 13 13 7 1
5,56% 36,11% 36,11% 19,44% 2,78%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
90,00000% 10,000% 9,5 3,781
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
1,9525 15,736 4,02618061
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
5143 19,517 1 40
1139 17,651 2 40
6763 17,126 3 40
7581 16,999 4 40
4142 16,775 5 40
3930 16,122 6 40
6416 15,55 7 40
3486 15,113 8 40
4937 14,941 9 40
4549 14,005 10 40
2251 13,958 11 40
1123 13,769 12 40
5573 13,647 13 40
1765 13,454 14 40
2573 12,48 15 40
7199 12,303 16 40
4841 12,156 17 40
4570 11,753 19 40
3570 11,079 20 40
2491 10,754 21 40
2448 9,65 22 40
896 9,557 23 40
7537 9,433 24 40
1129 9,403 25 40
2899 9,226 26 40
2477 7,765 27 40
4656 7,738 28 40
6058 7,17 29 40
4948 7,05 30 40
3870 7,002 31 40
3009 6,847 32 40
5377 6,691 33 40
3592 5,826 34 40
1357 4,034 35 40
2535 3,781 36 40
6331 11,965 18 40
5866 ΑΠΣ ΑΠΣ 40
5650 ΑΠΣ ΑΠΣ 40
5141 ΑΠΣ ΑΠΣ 40
7391 ΑΠΣ ΑΠΣ 40