ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την κατάταξη στα πιο κάτω μαθήματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019:
44 Εικαστικές Εφαρμογές
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών*
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών *
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
68 Θέατρο
400 Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.)
402 Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
405 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
409 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
413 Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
414 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
500 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.)
503 Μετρήσεις Ποσοτήτων Τ.Σ. (Π.Κ.)
504 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
505 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
506 Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
507 Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
508 Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
509 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
510 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
511 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.)
513 Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.)
515 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.)
518 Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.)
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Μάθημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2279 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
2925 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
5015 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
5730 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
7034 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
3199 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
5973 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
1070 44 Εικαστικές Εφαρμογές 20 1
1355 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,9 9
3559 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,9 9
5392 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,8 11
6560 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,8 11
5493 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,7 13
6807 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,7 13
4300 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,6 15
734 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,6 15
5096 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,6 15
1141 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,5 18
3083 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,3 19
651 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,3 19
3060 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19,2 21
1595 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19 22
997 44 Εικαστικές Εφαρμογές 19 22
1984 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,9 24
75 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,9 24
2752 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,9 24
5496 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,8 27
3447 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,8 27
7415 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,75 29
1054 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,7 30
1068 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,6 31
933 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,4 32
7373 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,4 32
7505 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,4 32
5331 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,3 35
1034 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18,1 36
7047 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18 37
4555 44 Εικαστικές Εφαρμογές 18 37
2748 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,9 39
4938 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,8 40
5785 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,6 41
1930 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,5 42
192 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,4 43
3627 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,2 44
2496 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,2 44
3132 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17,1 46
4360 44 Εικαστικές Εφαρμογές 17 47
999 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16,8 48
7019 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16,7 49
3297 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16,5 50
4706 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16,5 50
4742 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16,2 52
2135 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16,1 53
277 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16 54
2673 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16 54
4425 44 Εικαστικές Εφαρμογές 16 54
4309 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,9 57
5040 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,9 57
5350 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,9 57
4665 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,6 60
262 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,6 60
1090 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,4 62
6877 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,2 63
6386 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,15 64
611 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15,1 65
2468 44 Εικαστικές Εφαρμογές 15 66
2263 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,8 67
1258 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,7 68
4028 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,7 68
772 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,5 70
7038 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,5 70
582 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,5 70
1088 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,5 70
6578 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,5 70
5793 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,4 75
1555 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14,1 76
2630 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14 77
3105 44 Εικαστικές Εφαρμογές 14 77
1622 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,9 79
5187 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,75 80
351 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,7 81
3511 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,7 81
5943 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,7 81
7480 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,6 84
5689 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,5 85
7474 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,5 85
3652 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,4 87
4805 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,4 87
3710 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,3 89
4158 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,3 89
7212 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,3 89
1968 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,3 89
1763 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,25 93
7585 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,2 94
1427 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13,1 95
7171 44 Εικαστικές Εφαρμογές 13 96
2980 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,8 97
2522 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,8 97
4704 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,8 97
5104 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,5 100
6568 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,5 100
2462 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,4 102
980 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,2 103
4747 44 Εικαστικές Εφαρμογές 12,1 104
3295 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,95 105
4333 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,9 106
1081 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,8 107
1363 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,8 107
5261 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,7 109
322 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,7 109
3629 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,6 111
5359 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,6 111
2070 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,55 113
5857 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,5 114
673 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,4 115
2145 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,4 115
3428 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,3 117
5377 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,3 117
5420 44 Εικαστικές Εφαρμογές 11,1 119
5354 44 Εικαστικές Εφαρμογές 10,7 120
3482 44 Εικαστικές Εφαρμογές 10,3 121
1208 44 Εικαστικές Εφαρμογές 10 122
389 44 Εικαστικές Εφαρμογές 10 122
3582 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,7 124
5086 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,7 124
3495 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,6 126
2439 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,6 126
4530 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,55 128
70 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,5 129
153 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,4 130
3316 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,2 131
4180 44 Εικαστικές Εφαρμογές 9,1 132
4510 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,9 133
3606 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,7 134
5632 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,7 134
6848 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,6 136
7485 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,55 137
1345 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,4 138
4044 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,3 139
2877 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8,2 140
2316 44 Εικαστικές Εφαρμογές 8 141
7548 44 Εικαστικές Εφαρμογές 7,7 142
1983 44 Εικαστικές Εφαρμογές 7,7 142
6331 44 Εικαστικές Εφαρμογές 7,7 142
574 44 Εικαστικές Εφαρμογές 7,2 145
2863 44 Εικαστικές Εφαρμογές 7 146
5170 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,9 147
3750 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,9 147
29 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,7 149
4156 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,55 150
921 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,3 151
3906 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,3 151
6124 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,3 151
3695 44 Εικαστικές Εφαρμογές 6,2 154
559 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,8 155
5059 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,8 155
1043 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,7 157
4952 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,45 158
1386 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,3 159
4829 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,2 160
6029 44 Εικαστικές Εφαρμογές 5,2 160
1406 44 Εικαστικές Εφαρμογές 4,9 162
6426 44 Εικαστικές Εφαρμογές 4,4 163
7649 44 Εικαστικές Εφαρμογές 4,3 164
2339 44 Εικαστικές Εφαρμογές 4,2 165
3013 44 Εικαστικές Εφαρμογές 3,65 166
4320 44 Εικαστικές Εφαρμογές 3,6 167
7462 44 Εικαστικές Εφαρμογές 3,6 167
3269 44 Εικαστικές Εφαρμογές 3,2 169
3588 44 Εικαστικές Εφαρμογές 3,1 170
282 44 Εικαστικές Εφαρμογές 3 171
1262 44 Εικαστικές Εφαρμογές 2,9 172
388 44 Εικαστικές Εφαρμογές 2,8 173
6314 44 Εικαστικές Εφαρμογές 2,3 174
2821 44 Εικαστικές Εφαρμογές 2,2 175
6791 44 Εικαστικές Εφαρμογές 2 176
7648 44 Εικαστικές Εφαρμογές 2 176
835 44 Εικαστικές Εφαρμογές 1,8 178
3658 44 Εικαστικές Εφαρμογές 1,7 179
6827 44 Εικαστικές Εφαρμογές 1,5 180
6207 44 Εικαστικές Εφαρμογές 1,3 181
2668 44 Εικαστικές Εφαρμογές 1,1 182
5204 44 Εικαστικές Εφαρμογές 0,8 183
7444 44 Εικαστικές Εφαρμογές 0,7 184
3625 44 Εικαστικές Εφαρμογές 0 185
44 Average 12,2678
2479 47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών* 2,6 1
47 Average 2,6
5534 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 19,85 1
2344 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 19,3 2
4933 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 19,25 3
4679 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 18,5 4
6547 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 18,35 5
5248 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 18,1 6
4683 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,75 7
877 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,6 8
5478 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,55 9
5280 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,5 10
6990 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,5 10
7054 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,35 12
3366 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17,25 13
4973 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17 14
7286 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 17 14
1673 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,75 16
5566 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,65 17
5125 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,6 18
5087 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,5 19
6315 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,5 19
4276 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,35 21
1614 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,3 22
2162 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 16,05 23
4695 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 15,95 24
2306 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 15,9 25
4946 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 15,7 26
615 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 15,55 27
4435 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 15,05 28
1670 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 15 29
6554 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,95 30
6757 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,9 31
7201 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,9 31
5016 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,8 33
2470 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,7 34
1998 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,35 35
7607 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,25 36
6095 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 14,1 37
2565 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 13,95 38
565 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 13,5 39
390 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 13,4 40
4067 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12,85 41
5615 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12,8 42
2129 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12,75 43
3615 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12,4 44
6917 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12,2 45
133 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12,15 46
3742 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 12 47
2278 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 11,95 48
3189 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 11,7 49
5063 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 11,65 50
6045 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 11,45 51
6438 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 11,35 52
4888 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 11,25 53
7412 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,9 54
1641 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,9 54
745 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,75 56
5819 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,7 57
4741 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,45 58
81 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,4 59
5211 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,3 60
505 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,25 61
2808 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,25 61
785 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,1 63
6022 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 10,05 64
3397 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,9 65
5645 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,9 65
6717 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,9 65
7636 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,8 68
5960 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,7 69
7597 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,7 69
998 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,65 71
1507 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,6 72
5795 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,6 72
2594 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,5 74
962 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,45 75
4593 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,25 76
1812 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,05 77
4599 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 9,05 77
5343 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,95 79
5629 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,95 79
499 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,85 81
2275 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,85 81
5264 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,75 83
21 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,7 84
1663 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,5 85
7273 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,4 86
4516 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,35 87
2430 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,25 88
392 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,2 89
3154 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,1 90
4334 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,1 90
4967 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,1 90
6263 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8,05 93
2229 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 8 94
1481 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,95 95
5835 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,95 95
604 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,9 97
4214 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,9 97
4388 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,75 99
458 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,7 100
3395 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,7 100
6509 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,7 100
4748 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,6 103
5520 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,6 103
3370 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,55 105
6014 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,55 105
892 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,45 107
7172 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,35 108
6464 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,25 109
2424 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,2 110
7293 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7,2 110
178 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7 112
994 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 7 112
1438 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,9 114
6770 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,9 114
6687 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,8 116
6888 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,8 116
2735 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,7 118
920 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,7 118
1934 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,65 120
2110 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,6 121
7516 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,6 121
1541 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,5 123
4767 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,5 123
5583 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,5 123
6665 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,45 126
2060 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,4 127
30 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,35 128
2068 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,35 128
2391 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,35 128
1677 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,3 131
1485 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,2 132
4646 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,2 132
1482 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,15 134
2818 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,15 134
7411 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,15 134
4297 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,1 137
7167 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6,05 138
346 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6 139
1192 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6 139
5032 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6 139
4159 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 6 139
537 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,95 143
5572 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,95 143
40 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,85 145
6152 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,85 145
2715 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,8 147
7584 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,8 147
4470 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,75 149
778 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,7 150
2059 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,65 151
3716 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,65 151
474 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,6 153
945 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,6 153
7090 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,6 153
7200 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,6 153
4677 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,6 153
4611 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,5 158
6784 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,5 158
6358 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,45 160
1021 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,3 161
4294 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,3 161
190 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,2 163
3374 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,2 163
4094 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,2 163
5561 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,2 163
1275 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,15 167
7580 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,15 167
183 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,1 169
2103 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,1 169
3077 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,1 169
2479 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,1 169
2039 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,05 173
2284 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,05 173
4074 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5,05 173
1869 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5 176
2473 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 5 176
2476 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,95 178
4718 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,95 178
562 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,9 180
3116 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,9 180
2288 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,9 180
511 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,8 183
2450 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,8 183
5813 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,8 183
6130 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,8 183
6951 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,75 187
1525 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,7 188
4110 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,7 188
4968 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,7 188
6125 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,7 188
1356 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,7 188
186 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,65 193
5307 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,6 194
5927 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,6 194
122 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,55 196
2423 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,55 196
2550 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,55 196
6093 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,55 196
71 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,5 200
2341 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,5 200
83 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,4 202
1230 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,4 202
1314 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,4 202
5935 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,35 205
1487 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,35 205
3903 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,35 205
1451 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,3 208
3656 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,3 208
5385 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,3 208
5801 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,3 208
5703 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,25 212
1463 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,2 213
2532 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,2 213
3357 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,2 213
4164 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,2 213
5798 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,2 213
252 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,2 213
1597 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,1 219
6599 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,1 219
7006 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,1 219
3352 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,05 222
4464 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,05 222
5818 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4,05 222
43 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4 225
45 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4 225
1251 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4 225
5741 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4 225
7532 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 4 225
2307 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,95 230
4019 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,95 230
4460 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,95 230
717 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,9 233
4703 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,9 233
6277 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,9 233
72 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,85 236
7482 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,85 236
20 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,8 238
1560 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,8 238
2543 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,8 238
639 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,7 241
2545 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,7 241
5122 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,7 241
6049 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,7 241
932 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,65 245
1367 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,65 245
3642 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,65 245
147 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
2079 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
2644 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
4557 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
6980 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
7118 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
7557 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,6 248
2684 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,55 255
2172 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
2637 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
3454 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
4273 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
6697 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
7111 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
1958 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,5 256
1737 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,45 263
2071 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,4 264
2901 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,4 264
6284 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,4 264
6274 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,35 267
6694 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,35 267
51 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,35 267
3913 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,3 270
3988 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,3 270
5528 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,3 270
6528 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,3 270
6654 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,3 270
6904 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,3 270
3491 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,25 276
4573 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,25 276
174 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
947 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
1005 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
1680 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
2403 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
4903 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
1791 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
6667 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,2 278
3560 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,15 286
4414 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,15 286
270 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,1 288
2718 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,1 288
2801 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,1 288
150 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
1612 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
1921 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
1995 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
2038 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
3078 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
4036 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
4111 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
6412 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
6683 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3,05 291
63 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3 301
465 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3 301
985 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3 301
1276 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 3 301
3413 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,95 305
1752 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,9 306
1762 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,9 306
5013 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,9 306
39 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,9 306
149 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,85 310
2254 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,85 310
5669 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,85 310
121 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
156 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
171 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
182 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
955 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
1148 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
3453 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
3567 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
4328 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
5270 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
5311 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
5988 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
7353 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
7641 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
5866 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
6232 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
7198 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,8 313
2276 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,75 330
1695 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,7 331
4061 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,7 331
5004 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,7 331
5387 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,7 331
1424 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,65 335
4099 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,65 335
7360 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,65 335
229 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
241 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
1778 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
2800 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
3510 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
5898 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
7088 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
7324 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
7489 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,6 338
1198 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,55 347
1783 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,55 347
4025 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,55 347
6977 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,55 347
634 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,5 351
1092 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,5 351
1150 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,5 351
7612 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,5 351
4600 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,45 355
342 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
3122 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
4239 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
4632 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
5082 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
5419 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
5456 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
6864 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
6996 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
7441 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
7443 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,4 356
2551 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,35 367
3012 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,35 367
6526 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,35 367
37 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
2974 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
3320 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
3961 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
4053 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
4090 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
5288 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,3 370
3019 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,25 377
4629 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,25 377
6196 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,25 377
370 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
757 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
1334 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
2631 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
3595 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
4212 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
4317 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
4478 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
6202 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
7413 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
7530 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
1709 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
4772 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,2 380
500 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
1442 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
1728 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
3346 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
4872 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
5386 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
6897 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,15 393
3775 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,1 400
4449 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,1 400
5559 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,1 400
7219 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,1 400
1158 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,05 404
1436 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,05 404
3365 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,05 404
3807 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2,05 404
148 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
347 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
958 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
1558 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
1848 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
2195 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
3363 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
3429 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
3912 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
4590 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
5656 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
6076 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
6098 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
6680 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
6834 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 2 408
3848 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,95 423
5163 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,95 423
5694 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,95 423
120 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
173 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
942 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
1701 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
2142 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
3576 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
5172 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
4468 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,9 426
272 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,85 434
494 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,85 434
1678 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,85 434
3818 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,85 434
6184 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,85 434
6399 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,85 434
179 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
1026 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
1370 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
3103 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
3360 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
4483 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
5613 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
6300 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
6759 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
7053 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
7227 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
7335 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
7356 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,8 440
50 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
819 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
1910 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
3092 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
3226 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
6157 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
6360 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
6571 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,75 453
1888 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
3162 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
4998 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
5165 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
5229 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
5276 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
5640 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
6181 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
6935 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
7210 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
7450 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
5142 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,7 461
1008 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,65 473
9 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
175 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
851 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
1331 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
2427 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
2664 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
3689 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
3701 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
4993 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
5654 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
7310 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
373 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,6 474
1755 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,55 486
3578 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,55 486
4791 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,55 486
446 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,55 486
1343 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,5 490
1643 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,5 490
1666 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,5 490
2221 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,5 490
2539 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,5 490
1279 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,45 495
3282 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,45 495
3322 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,45 495
3717 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,45 495
6681 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,45 495
607 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
846 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
1931 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
1945 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
2230 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
2513 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
3284 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
3668 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
3682 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
4000 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
4075 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
4260 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
4475 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
4641 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
5417 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
5883 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
6240 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
6347 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
6371 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
6481 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
6925 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
1698 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,4 500
155 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,35 522
1659 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,35 522
2197 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,35 522
3875 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,35 522
5162 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,35 522
2231 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
2252 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
3873 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
5265 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
5355 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
6170 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
6313 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
6321 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
6812 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
1181 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
4482 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,3 527
27 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,25 538
763 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,25 538
7427 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,25 538
113 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
1254 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
1580 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
1726 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
2482 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
3373 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
3788 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
3829 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
3949 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
5362 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
6332 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
6800 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
7113 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,2 541
3772 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,15 554
710 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
1409 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
2758 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
2876 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
5358 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
6978 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
5263 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,1 555
1773 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1,05 562
111 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
167 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
1626 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
1875 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
2645 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
3003 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
3266 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
3313 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
5474 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
5884 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
5896 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
6151 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
6153 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
6851 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
7352 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
7689 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 1 563
4736 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,95 579
13 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
470 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
1024 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
1379 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
2235 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
2286 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
2922 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
3075 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
3760 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
4030 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
4109 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
5589 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
5994 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
7653 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,9 580
1713 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,85 594
3494 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,85 594
3887 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,85 594
6724 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,85 594
141 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
161 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
1339 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
1437 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
3223 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
4400 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
4764 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
4974 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
4989 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
5243 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
5950 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
7197 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
7423 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,8 598
4059 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,75 611
1261 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,7 612
1518 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,7 612
1699 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,7 612
1976 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,7 612
7075 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,7 612
1182 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,7 612
157 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,65 618
2653 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,65 618
67 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
365 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
401 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
534 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
1700 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
2112 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
2314 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
2425 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
3327 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
3423 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
5894 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
5990 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
6268 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
6906 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
3614 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,6 620
6439 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,55 635
23 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,5 636
112 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,5 636
794 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 0,5 636
1390