ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2019 - Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, και άλλα στατιστικά στοιχεία ανά μάθημα

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓ. ΥΠΟΨ. ΥΠΟΨ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΕΛ. ΒΑΘ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 7689 7549 140 9,05 19,55 0,00 10,50 -9,05 4,73 22,42
4 Ιστορία 1431 1408 23 7,82 18,80 0,80 10,98 -7,02 4,52 20,43
5 Λατινικά 669 663 6 9,74 19,83 0,00 10,08 -9,74 5,94 35,31
6 Αγγλικά 3057 2987 70 13,65 19,90 1,10 6,25 -12,55 4,54 20,65
7 Γαλλικά 201 200 1 13,44 19,90 3,30 6,46 -10,14 4,65 21,60
8 Γερμανικά 35 34 1 17,23 20,00 7,55 2,77 -9,68 3,24 10,47
9 Ιταλικά 179 171 8 12,15 20,00 4,20 7,85 -7,95 4,29 18,40
10 Ισπανικά 373 367 6 12,58 20,00 3,90 7,42 -8,68 4,27 18,20
11 Τουρκικά 12 11 1 15,19 18,40 8,90 3,21 -6,29 3,29 10,85
15 Πληροφορική 880 877 3 12,83 20,00 0,00 7,17 -12,83 6,00 35,97
19 Χημεία 1155 1153 2 9,55 19,80 0,00 10,25 -9,55 5,47 29,96
21 Βιολογία 1818 1798 20 11,03 20,00 0,00 8,97 -11,03 5,86 34,29
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 248 246 2 11,39 19,45 0,30 8,06 -11,09 4,78 22,90
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο 80 80 0 12,76 19,75 0,00 6,99 -12,76 5,94 35,31
24 Οικονομικά (Πολιτική Οικονομία) 2543 2506 37 7,05 20,00 0,00 12,95 -7,05 6,36 40,49
25 Λογιστική 1299 1294 5 11,01 20,00 0,00 8,99 -11,01 6,39 40,79
26 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)* 29 27 2 14,37 20,00 3,10 5,63 -11,27 4,18 17,48
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση) 318 242 76 16,10 20,00 6,30 3,90 -9,80 3,39 11,48
36 Αρχαία Ελληνικά 549 544 5 8,76 18,10 0,00 9,34 -8,76 4,77 22,80
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3587 3572 15 9,40 19,90 0,00 10,50 -9,40 5,52 30,45
38 Φυσική 2655 2641 14 9,39 19,90 0,00 10,51 -9,39 5,76 33,17
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 715 707 8 11,81 20,00 0,15 8,19 -11,66 5,74 32,89
41 Ρωσικά 575 562 13 13,06 20,00 3,20 6,94 -9,86 4,60 21,16
42 Οικιακή Οικονομία 508 498 10 7,92 18,98 0,00 11,05 -7,92 4,18 17,50
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 2263 2137 126 7,89 20,00 0,00 12,11 -7,89 6,04 36,43
44 Εικαστικές Εφαρμογές 195 185 10 12,27 20,00 0,00 7,73 -12,27 5,54 30,65
45 Μουσικές Σπουδές (μόνο Πρόσβαση) 40 36 4 11,45 19,52 3,78 8,06 -7,67 4,03 16,21
46 Γραφικές Τέχνες 77 75 2 16,50 20,00 9,30 3,50 -7,20 2,52 6,35
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών* 3 1 2 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 763 696 67 3,98 19,85 0,00 15,87 -3,98 4,07 16,54
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών * 482 449 33 12,14 20,00 1,90 7,86 -10,24 5,12 26,20
68 Θέατρο 554 538 16 6,30 20,00 0,00 13,70 -6,30 5,20 27,07
400 Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.) 27 26 1 13,90 19,80 4,80 5,90 -9,10 4,76 22,66
402 Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 5 5 0 16,24 19,40 12,90 3,16 -3,34 2,34 5,49
405 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 31 31 0 15,20 19,00 5,70 3,80 -9,50 2,97 8,83
409 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 32 32 0 10,38 18,80 0,60 8,43 -9,78 5,48 30,03
410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 91 91 0 10,57 19,30 0,20 8,73 -10,37 4,50 20,26
413 Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.) 13 13 0 13,24 19,15 4,60 5,91 -8,64 3,86 14,92
414 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 107 106 1 10,80 20,00 2,55 9,20 -8,25 4,85 23,52
500 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.) 21 21 0 7,57 16,20 0,70 8,63 -6,87 4,11 16,93
503 Μετρήσεις Ποσοτήτων Τ.Σ. (Π.Κ.) 11 11 0 2,00 4,10 0,75 2,10 -1,25 1,06 1,12
504 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 72 67 5 13,75 19,40 4,90 5,65 -8,85 3,17 10,04
505 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 40 30 10 11,79 19,60 0,30 7,81 -11,49 6,18 38,21
506 Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 33 32 1 11,55 18,40 1,80 6,85 -9,75 4,06 16,46
507 Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 34 33 1 12,15 18,80 3,00 6,65 -9,15 3,47 12,01
508 Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 7 7 0 12,51 16,65 7,85 4,14 -4,66 2,88 8,30
509 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 130 122 8 6,84 19,80 0,60 12,96 -6,24 4,75 22,57
510 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 86 81 5 6,94 17,60 1,00 10,66 -5,94 4,47 19,99
511 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.) 74 70 4 12,46 20,00 3,30 7,54 -9,16 4,79 22,97
513 Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.) 241 229 12 6,93 17,30 2,20 10,37 -4,73 2,71 7,33
515 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.) 312 284 28 8,36 18,65 1,45 10,29 -6,91 3,45 11,88
518 Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) 17 14 3 3,52 12,40 0,00 8,88 -3,52 3,86 14,93