ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 241) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
1398 1103 19,63352 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 20,00000 1 18,005 105 1 17,25 4 17,15 5 19,25 6 19,6 36 16,78
6553 1103 19,72535 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,96147 2 18,04 101 1 17,35 4 16,85 5 19,48 6 19,2 36 17,33
7164 1115 19,57982 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,87000 3 17,95 116 1 18,65 4 15,15 6 19,4 7 17,95 8 19,8 36 16,75
1018 1113 19,30935 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,86530 4 17,335 268 1 15,3 4 16,5 5 19,2 6 19,8 36 15,88
1550 1105 19,85314 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,85314 5 17,8291667 145 1 15 4 16,1 5 17,38 6 19,7 7 19,3 10 19,5
1174 1113 19,57992 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,82200 6 17,8375 141 1 17,3 4 15,65 5 19,58 6 18,9 36 16,6 43 19
7151 1105 19,75776 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,75776 7 16,91 400 1 15,1 4 16,85 5 13,6 6 19,3 7 19,7
3066 1105 19,74440 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,74440 8 17,775 156 1 17,55 4 15,95 6 17,7 7 19,9
7434 1113 19,11052 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,60078 9 16,775 449 1 16,75 4 15,4 5 18,8 6 19,6 36 13,33
4607 1105 19,54498 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,54498 10 17,185 313 1 17 4 15,05 5 18,43 6 18,9 36 16,55
6077 1113 19,19051 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,50010 11 17,105 344 1 15,4 4 16,8 5 17,7 6 19,2 36 16,43
2502 1105 19,47403 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,47403 12 16,485 536 1 15,55 4 15,6 5 17,2 6 19,5 36 14,58
5143 1115 19,38551 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,46402 13 18,1334 91 1 15,5 4 17,05 6 18,8 8 19,8 45 19,52
5900 1109 19,26487 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,42568 14 17,18 315 1 14,83 4 15,85 5 16,73 6 19,2 41 19,3
6335 1110 19,23714 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 19,40311 15 16,2 625 1 16,15 4 15,35 5 16,4 6 18,5 36 16,8 43 14
3174 1105 19,39065 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,39065 16 16,995 374 1 17,35 4 14,78 6 19 10 18,3 24 15,55
3420 1113 18,88022 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,31014 17 16,28 595 1 17,25 4 13,5 5 18,18 6 18,8 36 13,68
3031 1105 19,28955 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,28955 18 15,42 898 1 13,4 4 11,4 6 19,9 7 14,33 10 18,08
971 1115 19,26371 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,20955 19 15,8458333 740 1 17,4 4 15,9 5 14,5 6 17,7 10 18,03 43 11,55
4925 1116 19,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 19,19703 20 16,8791667 410 1 13,2 4 15,8 5 14,38 6 19,2 7 18,8 10 19,9
5852 1115 19,23561 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,15084 21 15,71 784 1 17 4 17,55 5 16,65 6 15,7 36 11,65
529 1108 19,23080 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,14079 22 17,53 213 1 17,5 4 16,7 5 17,25 6 18,6 10 17,6
3533 1103 18,34871 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,13196 23 16,0716 665 1 15,33 4 11,65 5 18,05 6 18,9 36 16,43
1920 1113 18,76342 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,12589 24 16,0332 683 1 15,67 4 16,55 5 17,35 6 17,4 36 13,2
6561 1110 19,19372 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 19,12282 25 14,5625 1270 1 16 4 12 5 15,85 6 19,4 36 12,38 43 11,75
6494 1115 19,22110 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,12052 26 16,97 382 1 15,25 4 12,9 6 18,8 10 18,95 24 18,95
4820 1102 18,84813 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,10431 27 16,115 652 1 16,8 4 15,75 5 16,45 6 17,5 36 14,08
3934 1105 19,07464 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,07464 28 16,2666667 599 1 16,8 4 13,8 5 16,4 6 18,3 36 14,75 43 17,55
5427 1103 19,04247 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,07036 29 16,445 542 1 16,7 4 14,15 5 17,1 6 17,9 36 16,38
1256 1105 19,05580 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,05580 30 15,83 741 1 16,8 4 13,05 5 16,1 6 18,6 36 14,6
2538 1108 19,18804 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,05143 31 12,7821429 2070 1 13,8 4 12,55 5 10,38 6 18,9 9 18,6 36 10,45 43 4,8
1867 1115 19,18774 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,05081 32 15,655 811 1 13,3 4 13 5 14,08 6 19,5 41 18,4
7203 1105 19,04305 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,04305 33 15,89 721 1 14,05 4 16 5 17,68 6 17,9 36 13,83
1172 1115 19,17924 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,03306 34 16,01 689 1 15,5 4 14,3 6 18,5 10 18,15 24 13,6
3901 1108 19,17850 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 19,03152 35 15,17 1001 1 16,2 4 9,4 5 18,83 6 15,7 36 15,73
456 1105 19,00322 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,00322 36 13,765 1624 1 15,8 4 15,3 5 15,38 6 18,2 24 4,15
7518 1105 19,00000 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 19,00000 37 16,28 595 1 17,2 4 15,7 5 14,2 6 16,8 10 17,5
3951 1108 19,15846 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,96054 38 16,49 533 1 14,9 4 14,1 6 17,7 7 19,25 41 16,5
7102 1109 19,14409 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,84620 39 15,6582 810 1 17,07 4 15,75 5 14,63 6 16,9 36 13,95
1240 1115 19,14194 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,82906 40 15,705 787 1 16,4 4 14,85 5 15,23 6 17,8 36 14,25 43 ΑΠΣ
532 1109 19,13589 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,78088 41 15,585 840 1 16,25 4 15,1 5 14,9 6 17,8 36 13,88
1513 1109 19,26576 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,66878 42 16,595 503 1 15,8 4 15,75 5 15,13 6 16,9 10 19,4
803 1105 18,66784 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,66784 43 15,2124 980 1 14,22 4 15,5 5 15,08 6 18,4 36 12,87
3631 1109 19,10486 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,53395 44 14,9766 1096 1 15,03 4 13,6 5 14,35 6 18,8 36 13,1
3537 1115 19,10406 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,52756 45 14,355 1351 1 16,25 4 14,95 5 12,65 6 18,2 36 9,725
3234 1110 19,22228 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 18,52377 46 15,6916667 796 1 14,35 4 15,45 6 17,8 9 17 24 11,2 43 18,35
6892 1109 19,10015 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,49645 47 14,26 1402 1 17,05 4 13,95 5 13,68 6 17,7 36 8,925
3146 1108 19,30817 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,47857 48 16,985 379 1 13,65 4 15,45 6 17,4 7 18,83 9 19,6
4752 1105 18,44941 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,44941 49 15,2583333 959 1 14 4 12 5 17,25 6 18,7 10 17,4 36 12,2
5780 1110 19,02177 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 18,41294 50 15,0083333 1084 1 15,35 4 12,8 5 15,65 6 17,9 36 14,1 43 14,25
804 1115 19,08505 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,37627 51 14,0916 1477 1 15,23 4 14,35 5 14,15 6 18,3 36 8,425
1180 1115 19,08151 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,34813 52 15,075 1046 1 13,95 4 12,9 5 16,15 6 18,7 32 ΑΠΣ 36 13,68
6161 1112 18,63585 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 18,26442 53 14,8638333 1134 1 15,63 4 12,35 5 15,18 6 18,4 36 13,78 43 13,85
6846 1105 18,26179 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,26179 54 14,1583333 1450 1 14,85 4 13,05 6 18,5 10 17,4 22 10,55 37 10,6 38 ΑΠΣ
829 1105 18,24270 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,24270 55 15,0708333 1049 1 15,9 4 11,4 5 17,25 6 17,3 36 15,18 43 13,4
2842 1115 19,06194 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,19239 56 14,02 1509 1 15,85 4 14,15 5 12,23 6 18,3 36 9,575
7127 1105 18,14487 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,14487 57 15,03 1075 1 16,4 4 12,1 5 16,53 6 17,2 36 12,93
6609 1105 18,07319 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,07319 58 13,22 1852 1 15,65 4 12,5 5 10,9 6 19 36 8,05
7249 1111 19,23122 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 18,06666 59 15,2291667 973 1 13,6 4 13,5 5 11,83 6 19,2 41 15,9 43 17,35
1301 1105 18,02865 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 18,02865 60 15,495 870 1 17,1 4 14,55 5 15,98 6 15,7 36 14,15
4356 1109 19,02943 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,93357 61 15,2182 977 1 11,6 4 15,17 5 13,23 6 18,6 41 17,5
6822 1105 17,90775 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,90775 62 16,88125 406 1 14,8 4 15,8 6 18,2 8 18,73
6305 1105 17,87455 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,87455 63 13,705 1647 1 15,55 4 13,15 5 11,6 6 18,5 36 9,725
4243 3122 18,19723 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 17,85610 64 14,2208333 1423 1 13,9 4 15,6 5 14,53 6 17,2 10 16,4 43 7,7
1291 1105 17,82212 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,82212 65 11,91 2465 1 12,7 4 7,65 5 2,5 6 19,5 9 17,2
3396 4602 18,88372 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 17,73455 66 13,3333333 1796 1 13,1 4 15 5 13,5 6 18,1 36 7,1 43 13,2
7142 1105 17,69939 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,69939 67 13,25 1824 1 15,85 4 12,5 5 12,53 6 18,1 36 9,775 43 10,75
4426 1110 19,00000 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 17,69711 68 15,086 1036 1 13,07 4 13,15 5 16,35 6 17,9 36 12,65 43 17,4
5469 1109 18,99544 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,69434 69 14,74 1188 1 13,6 4 16 5 13,33 6 17,2 36 13,58
4263 1116 17,52455 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 17,57545 70 15,9833333 694 1 12,5 4 12,8 5 17,4 6 17,3 7 18,7 41 17,2
3212 1105 17,57395 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,57395 71 16,115 652 1 12,6 4 13,45 6 18,2 7 17,95 10 18,38
7587 1113 18,97799 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,56864 72 15,565 848 1 16 4 15,95 5 16,58 6 14 36 15,3
4789 1109 18,83478 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,51644 73 15,4566 886 1 13,33 4 14,8 5 13,8 6 17,6 10 17,75
1329 1102 14,68574 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,51322 74 11,865 2493 1 16,75 4 13,6 5 4,725 6 18,8 36 5,45
3073 1109 18,79911 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,47695 75 13,85 1581 1 13,1 4 9,55 5 15,18 6 18,3 36 13,13
5282 1105 17,45681 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,45681 76 13,7032 1648 1 12,67 4 14,75 5 13,9 6 17,8 36 9,4
5638 1115 18,72553 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,39547 77 14,49 1290 1 14,4 4 12,5 5 16,4 6 16,8 36 12,35
1083 1115 18,72326 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,39296 78 14,1516 1455 1 14,93 4 13,55 5 14,7 6 16,7 36 10,88
4386 1115 18,71689 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,38590 79 14,765 1174 1 14,45 4 14,7 5 16,4 6 15 36 13,28
6966 1107 18,06674 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 17,33824 80 14,28 1393 1 12,85 4 13,7 5 16,28 6 17 36 11,58
1863 1102 15,30483 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,30864 81 13,13 1911 1 12,3 4 13,9 5 11,28 6 18,5 36 9,675
6594 1105 17,24630 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,24630 82 12,9291667 1995 1 13,45 4 13,1 5 13,78 6 17,9 36 10 43 9,35
3985 1116 17,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 1 17,04909 83 15,0732 1048 1 13,77 4 12,05 6 18 7 17,05 41 14,5
6405 1105 17,00238 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,00238 84 12,975 1975 1 15,3 4 14,35 5 16,28 6 14,5 36 11,58 43 5,85
894 1105 17,00000 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,00000 85 11,8083333 2521 1 15,15 4 12 6 18,5 24 8,35 41 13,7 43 3,15
4453 1109 18,34156 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,97664 86 13,35 1786 1 13,35 4 14,2 6 18 24 6,3 41 14,9
3748 1108 18,28712 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,92922 87 13,3632 1781 1 13,57 4 7,9 5 14,98 6 16,8 36 13,58
3584 1108 18,26581 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,91066 88 11,815 2518 1 15,45 4 13,15 5 5,675 6 17,5 36 7,3
905 1109 18,19701 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,85073 89 12,415 2235 1 14,25 4 16 6 14,5 10 15,85 24 1,475
6873 1105 16,82390 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,82390 90 14,7 1202 1 12,75 4 6,55 6 16,7 9 17,8 41 19,7
2629 3122 18,15895 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 16,76566 91 14,9833333 1091 1 14,8 4 12,3 5 13,65 6 15,2 7 18,05 43 15,9
6632 1105 16,73598 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,73598 92 14,6 1247 1 12,55 4 13,15 6 16,8 7 11,1 8 19,4
3109 1109 19,00633 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,73440 93 12,1263333 2367 1 14,95 4 12,35 5 8,975 6 17,93 36 6,85 43 11,7
6508 1105 16,69724 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,69724 94 11,8482 2503 1 11,97 4 5 5 11,73 6 18,7 36 11,85
5367 1105 16,69601 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,69601 95 12,0285714 2413 1 13,6 4 10,7 6 18,4 7 15,95 24 3,75 42 15,25 43 6,6
328 1105 16,65033 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,65033 96 12,68 2119 1 14,45 4 8,65 5 10,05 6 17,9 36 12,35
5042 1105 16,63361 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,63361 97 12,7 2108 1 14,2 4 11,75 5 11,75 6 17,4 7 8,4
2465 1105 16,61441 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,61441 98 11,855 2497 1 11,7 4 8,9 5 2,475 6 17 41 19,2
4895 1115 18,25469 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,59535 99 15,225 974 1 13,1 4 14,55 6 17,3 24 17,08 41 14,1
7343 1116 16,50082 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 16,58428 100 12,735 2092 1 11,45 4 9,55 5 6,4 6 18,3 7 17,98
3699 1109 17,85624 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,55390 101 15,05 1058 1 12,6 4 11,05 6 16,3 9 16,8 41 18,5
324 1105 16,44135 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,44135 102 11,7 2570 1 14,45 4 9,7 6 17,6 24 0,55 41 16,2
6235 1102 15,03940 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 16,39736 103 12,63 2144 1 11,3 4 13,75 5 10,35 6 17,7 36 10,05
616 1109 17,60679 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,33662 104 13,105 1924 1 12,4 4 7,95 5 16,05 6 17,7 36 11,43
1994 1105 16,31443 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,31443 105 14,055 1493 1 13,05 4 8,25 6 18,6 7 16,18 41 14,2
6658 1116 16,16660 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 16,29716 106 13,07 1941 1 13,2 4 6,85 5 9,45 6 18 7 17,85
3847 1105 16,21515 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,21515 107 9,95266667 3404 1 11,77 4 10,4 5 0,95 6 17,6 41 17 43 2
3641 1103 14,43519 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 16,17208 108 11,1516 2815 1 14,9 4 11,43 5 4,8 6 15,5 36 9,125
3507 1112 16,53113 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 16,16278 109 10,8 2974 1 10,5 4 1,55 5 14,98 6 16,6 36 12,83 43 8,35
7591 1105 16,12413 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,12413 110 13,0432 1954 1 11,94 4 9,25 5 9,025 6 17 41 18
1286 1105 16,09415 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,09415 111 10,9666667 2909 1 13,95 4 6,85 5 2,85 6 17 10 17,6 43 7,55
5624 1105 16,08148 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 16,08148 112 12,3166667 2272 1 12,1 4 8,35 6 16,5 41 18,6 43 7,2 68 11,15
4314 3122 18,83039 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 16,07484 113 13,44 1755 1 15,05 4 10,75 6 18,4 10 9,2 43 13,8
2415 1109 17,25288 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,02834 114 11,8366 2506 1 13,83 4 6,7 5 10,93 6 18,2 36 9,525
5511 1108 17,24217 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 16,01901 115 10,0416667 3357 1 12,5 4 10,85 5 0,6 6 15,6 10 17,2 36 3,5
4305 1105 15,96074 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,96074 116 11,745 2554 1 14,85 4 7,15 5 3,025 6 17,4 7 16,3
3935 1105 15,93807 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,93807 117 13,4882 1735 1 10,47 4 13,4 6 16 7 10,98 41 16,6
3115 1105 15,91092 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,91092 118 10,7666667 2987 1 11,85 4 12,4 5 5,4 6 17,4 10 13,4 43 4,15
455 1102 15,18597 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,86418 119 12,29 2287 1 11,4 4 14,25 5 11,38 6 15 36 9,425
581 1105 15,80434 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,80434 120 10,0416 3359 1 12,23 4 8,9 5 6,25 6 18,9 36 3,925
1674 1105 15,79546 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,79546 121 12,7866 2069 1 13,25 4 10,5 5 12,73 6 15,53 36 11,93
7389 1105 15,79376 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,79376 122 12,065 2395 1 13,6 4 8,65 5 5,125 6 17,3 7 15,65
2888 1102 13,40377 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,72658 123 10,4375 3151 1 12,7 4 10,1 5 5,8 6 17,9 10 9,925 36 6,2
6753 1108 16,82033 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,64870 124 10,2214286 3265 1 12,85 4 7,9 5 1,325 6 16,6 7 12,2 10 16,55 36 4,1
1634 1105 15,60936 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,60936 125 12,0916 2386 1 10,13 4 11,8 5 8,1 6 18,1 10 12,33
6091 1101 16,16977 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,55279 126 12,86 2028 1 12,7 4 12,1 5 14,23 6 11,1 36 14,18
226 1105 15,54651 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,54651 127 13,86 1576 1 9,1 4 9,25 6 18 7 16,55 41 16,4
2303 1105 15,51606 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,51606 128 10,6916 3020 1 10,43 4 10,4 5 10,75 6 17,3 36 4,575
2037 1107 16,59173 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,44594 129 9,325 3725 1 13,1 4 10,05 5 1,45 6 18,3 36 3,725
675 1107 16,58709 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,44182 130 11,03 2877 1 10,45 4 11,05 5 4,45 6 18,4 41 10,8
3462 1111 16,97339 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 15,41726 131 11,8471667 2504 1 9,433 4 10,45 6 17,8 7 15,05 36 6,7 43 11,65
1827 1116 15,12996 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 15,40663 132 12,9 2014 1 9,8 4 7,45 6 17,9 7 16,98 8 18,93 43 6,35
2422 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 15,38383 133 10,8333333 2959 1 10,85 4 8,4 5 8,9 6 16 9 16,3 43 4,55
290 1107 16,50245 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,36675 134 10,54 3104 1 12,3 4 7,6 6 17,6 10 14,35 24 0,85
6742 1109 17,39956 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,30575 135 9,17083333 3790 1 13,25 4 12,35 5 0,9 6 15,7 36 5,025 43 7,8
3969 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 15,26272 136 11,27 2762 1 9,3 4 6,35 5 5,7 6 17,2 10 17,8
3523 1102 13,43699 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,23599 137 10,765 2989 1 9,35 4 9,75 5 9,4 6 17,8 36 7,525
4566 1102 13,07395 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,22292 138 10,455 3145 1 11 4 8,35 5 8,95 6 18,4 36 5,575
6633 1111 16,98552 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 15,16321 139 12,1833333 2342 1 14,3 4 6,85 6 16,5 10 13,8 41 8 43 13,65
645 5125 17,74049 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 1 15,09942 140 12,7026667 2105 1 11,83 4 11,4 6 17,13 7 10,75 43 9,65 68 15,45
1292 1108 17,11473 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,05738 141 11,855 2498 1 11,6 4 7,3 6 18,2 9 11 24 11,18
3593 1107 16,12987 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,03628 142 11,3882 2709 1 12,47 4 7,35 5 12,1 6 15,7 36 9,325
7087 1116 14,70861 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 15,02379 143 13,155 1893 1 11,85 4 7,9 6 17,5 7 13,58 10 14,95
1491 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 15,01817 144 11,0083333 2891 1 11,55 4 9,15 5 8,45 6 16,1 10 14,25 43 6,55
578 1102 13,65790 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,00000 145 10,98 2902 1 12,5 4 6,5 5 7,75 6 17,8 36 10,35
5611 1116 14,62474 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 14,94168 146 11,1966 2788 1 14,13 4 6,85 5 4,55 6 15,9 7 14,55
4664 1102 13,12644 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 14,91972 147 9,8866 3437 1 11,13 4 10,2 5 5,475 6 16,2 36 6,425
4251 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 14,89450 148 11,215 2777 1 12,2 4 8,85 5 6,425 6 15,2 9 13,4 43 ΑΠΣ
4083 1112 16,01642 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 14,88539 149 9,5 3635 1 13,1 4 10,5 5 7,675 6 14,7 36 5,925 43 5,1
4690 1107 15,94975 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 14,86729 150 12,25 2311 1 8,2 4 9,35 6 18,2 7 13,25
4361 1107 15,89249 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 14,81271 151 9,785 3501 1 10,2 4 9,9 5 9,125 6 16,1 36 3,6
635 5302 18,03498 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 1 14,80099 152 10,6 3071 1 12 4 7,15 6 16,4 10 14,25 24 3,2
6397 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 14,75955 153 12,61 2149 1 10,85 4 5,65 6 18,3 7 15,05 41 13,2
2926 1115 17,86369 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 14,75769 154 10,0958333 3324 1 13,4 4 3,45 5 6,325 6 18,8 36 5,25 43 13,35
2754 1102 11,80176 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 14,74179 155 9,3882 3693 1 11,15 4 11,4 5 1,675 6 18,4 36 4,316
7177 1103 13,80558 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 14,71197 156 11,05 2866 1 11,2 4 7,65 5 14,53 6 15,1 36 6,175 43 11,65
5310 5305 18,56240 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 1 14,67708 157 9,35833333 3708 1 11,05 4 5,15 5 3,1 6 16,7 41 16,7 43 3,45
3796 5302 18,34730 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 1 14,66492 158 8,6 4078 1 11,45 4 5,65 6 17,8 10 13,1 24 0,95 43 2,65
4270 1116 14,09443 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 1 14,62955 159 10,7423333 2999 1 11,35 4 10,65 6 15,8 7 10,45 24 5,1 41 11,1
5423 1107 15,68970 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 14,61941 160 9,525 3624 1 12,5 4 8,3 5 6,25 6 16,2 41 11,8 43 2,1
435 1107 15,64294 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 14,57483 161 10,86 2946 1 13 4 9,1 6 16,6 24 6,8 41 8,8
6577 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 14,57269 162 7,96428571 4446 1 11,95 4 7,85 5 9,35 6 15,3 10 7,5 36 3,4 43 0,4
672 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 1 14,55786 163 8,45 4176 1 12,75 4 10,7 6 16,2 9 7,4