ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 22 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 1411) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
5206 5102 20,00000 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 20,00000 1 19,17 5 1 17,65 24 20 25 20 37 19,2 41 19
364 5104 19,79803 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,79803 2 19,2 4 1 17,3 6 19,7 24 19,75 25 19,45 37 19,8
2460 2101 19,56459 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,77164 3 18,77 18 1 17,35 15 19,35 19 18 37 19,85 38 19,3
2998 5104 19,74188 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,74188 4 18,83 13 1 17,5 6 19,3 24 19,95 25 19,9 37 17,5
4153 5104 19,73206 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,73206 5 18,925 9 1 18,5 6 18 24 19,275 25 19,35 37 19,5
620 2101 19,51544 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,71231 6 18,66 37 1 16,925 6 18 15 19,825 37 19,25 38 19,3
2271 4105 19,67795 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,68289 7 18,29375 71 1 14,45 15 19,825 37 19,8 38 19,1
3328 4105 19,62840 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,64067 8 18,735 26 1 16,75 6 18,8 15 19,425 37 19 38 19,7
510 5104 19,60761 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,60761 9 18,39 62 1 18 10 19,65 24 20 25 19,55 37 14,75
6602 5102 19,60211 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,60211 10 18,76875 19 1 17,15 24 19,025 25 19,7 37 19,2
787 2503 19,41067 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,58584 11 18,525 46 1 16,05 6 19,3 15 19,925 37 18,95 38 18,4
3238 5104 19,58377 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,58377 12 18,51 47 1 17,45 6 17,8 24 19,85 25 19,3 37 18,15
2047 5104 19,58180 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,58180 13 18,905 10 1 17,6 24 19,575 25 19,5 37 18,45 41 19,4
2004 5102 19,57588 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,57588 14 18,345 65 1 16,5 24 19,725 25 18,05 37 17,65 41 19,8
6391 5104 19,56953 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,56953 15 18,22 81 1 18,05 15 17,05 24 19,75 25 19,55 37 16,7
357 5104 19,56611 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,56611 16 18,44 56 1 16 24 20 25 19,35 37 17,95 41 18,9
4614 5104 19,56317 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,56317 17 18,6125 39 1 16,65 24 19,65 25 19,65 37 18,5
2649 4105 19,52776 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,55494 18 18,7125 28 1 17,85 15 19,3 37 18,9 38 18,8
7559 2101 19,38212 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,55137 19 17,915 121 1 17,9 15 18,675 19 15,35 37 19,65 38 18
3465 5104 19,54200 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,54200 20 18,51 49 1 16,95 7 18,2 24 19,8 25 19,3 37 18,3
3892 4105 19,51019 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,53997 21 18,125 94 1 14,45 6 18,1 15 19,575 37 19,7 38 18,8
4207 5104 19,52899 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,52899 22 18,4 59 1 16,7 8 19,175 24 19,825 25 19,75 37 16,55
5326 4102 19,35093 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,52272 23 18,475 53 1 16,7 6 19,2 37 18,85 38 18,1 39 19,525
2582 5102 19,52091 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,52091 24 18,33125 67 1 16,8 24 19,925 25 19,3 37 17,3
3232 4105 19,47685 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,51157 25 18,805 14 1 17,65 15 19,55 37 18,15 38 18,7 39 19,975
5227 2101 19,34748 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,50955 26 18,68 35 1 18 15 19,1 37 19,4 38 17,2 39 19,7
4716 2101 19,34087 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,50158 27 16,96 386 1 16,3 15 19,825 37 18,7 38 18,1 39 11,875
1732 4105 19,46032 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,49749 28 18,29375 72 1 15,4 15 19,325 37 19,45 38 19
3814 5104 19,49108 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,49108 29 17,5732 196 1 13,666 6 16,7 24 20 25 19,55 37 17,95
2991 5104 19,49034 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,49034 30 18,535 43 1 16,9 15 18,625 24 18,95 25 19,6 37 18,6
2914 4105 19,44423 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,48378 31 18,695 32 1 17,15 15 19,325 37 18,7 38 18,8 39 19,5
6225 5104 19,47880 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,47880 32 17,88 129 1 15,4 6 18,7 24 19,7 25 19,95 37 15,65
7065 2107 19,47792 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,47792 33 17,8 150 1 14,8 24 19,75 25 18,9 37 19,35 41 16,2
2272 5104 19,45433 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,45433 34 17,8 150 1 14,6 6 18,5 24 19,65 25 19,95 37 16,3
3952 5104 19,45273 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,45273 35 17,7125 167 1 12,25 24 19,7 25 19,65 37 19,25
6698 5102 19,44872 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,44872 36 18,42075 57 1 16,433 24 19,15 25 18,9 37 19,2
1849 5104 19,44753 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,44753 37 17,54 209 1 15 6 16,2 24 19,9 25 19,6 37 17
1116 4105 19,37172 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,42201 38 18,175 87 1 17 15 19,5 37 17,3 38 18,9
7372 4107 19,27450 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,42146 39 16,82 430 1 14,25 15 19,55 19 12,45 37 18,45 38 19,4
7042 5104 19,41743 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,41743 40 17,51 217 1 13,65 6 16,6 24 19,8 25 19,7 37 17,8
5716 5104 19,41217 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,41217 41 17,68125 171 1 16,45 24 19,725 25 19,7 37 14,85
1216 5104 19,41031 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,41031 42 17,2375 299 1 16,35 24 19,75 25 19,85 37 13
1924 4106 19,29773 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,40839 43 18,275 74 1 16,3 15 19,2 37 19,4 38 17,4 39 19,075
1211 5104 19,40534 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,40534 44 17,92 119 1 15,2 15 17,375 24 19,175 25 19,7 37 18,15
5093 5104 19,40425 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,40425 45 17,98 108 1 16,5 6 17,5 24 19,85 25 18,25 37 17,8
1319 5104 19,39197 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,39197 46 17,5566 202 1 15,933 6 19,6 24 16,9 25 17,95 37 17,4
7155 5104 19,38277 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,38277 47 17,91 123 1 15,95 15 18,25 24 19,35 25 19,75 37 16,25
1975 5104 19,37956 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,37956 48 17,4875 228 1 15,8 24 19,7 25 19,75 37 14,7
2807 2101 19,23723 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,37648 49 17,6958333 169 1 16,95 15 19,475 21 14,5 32 20 37 17,95 38 17,3
4963 2101 19,34469 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,37407 50 17,8716 134 1 15,133 6 17,2 15 19,425 37 19,8 38 17,8
4292 2101 19,23464 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,37334 51 16,63 488 1 12,9 15 19,5 22 12,6 37 18,95 38 19,2
4818 5104 19,36964 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,36964 52 17,5066 218 1 13,933 9 16,2 24 19,75 25 18,7 37 18,95
4562 2101 19,22567 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,36252 53 17,64 177 1 16,2 15 19,775 37 17,85 38 17,1 39 17,275
1125 5104 19,36232 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,36232 54 17,625 181 1 16,9 24 19,4 25 19,65 37 14,55
2242 4105 19,29634 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,35780 55 18,255 75 1 17,85 15 19,175 37 18,2 38 16,7 39 19,35
6087 5104 19,35533 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,35533 56 18,0625 97 1 16,2 24 19,3 25 19,3 37 17,45
5408 4105 19,28555 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,34860 57 15,45 890 1 14,05 15 20 19 9,4 37 17,6 38 16,2
5178 5104 19,34060 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,34060 58 17,36 259 1 15 7 16,325 24 19,725 25 19,5 37 16,25
6552 5105 19,33957 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,33957 59 17,6866 170 1 17,25 6 16,533 24 19,35 25 18,95 37 16,35
6415 4107 19,20663 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,33953 60 17,475 230 1 10,05 15 19,775 37 18,4 38 19,5 39 19,65
3248 2107 19,32817 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,32817 61 18,24 77 1 16,95 6 19,1 24 19 25 19,1 37 17,05
4756 5124 19,32792 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,32792 62 17,44 237 1 15,65 15 17,55 24 19,75 25 19,5 37 14,75
5075 2506 19,19250 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,32247 63 17,75625 159 1 17,1 15 19,475 37 17,95 38 16,5
5027 5104 19,31941 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,31941 64 17,57 197 1 14 6 19,3 24 18,85 25 18,15 37 17,55
4887 5104 19,31540 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,31540 65 17,875 132 1 16,8 6 19,2 24 18,925 25 19,65 37 14,8
4749 5104 19,31297 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,31297 66 17,9125 122 1 16,65 24 17,3 25 19,1 37 18,6
301 2107 19,30739 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,30739 67 15,69 797 1 14,15 6 19,6 19 11 37 16,5 38 17,2
2289 2101 19,17783 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,30476 68 17,96 112 1 16,3 15 18,7 19 17,95 37 18,15 38 18,7
2032 5104 19,29492 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,29492 69 17,57 197 1 14,7 9 17,4 24 18,2 25 19,7 37 17,85
6304 4133 19,20514 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 22 19,29387 70 17,4416667 236 1 17,2 6 18,6 19 16,65 21 18,6 37 18,1 38 15,5
1477 5104 19,28522 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,28522 71 17,85 137 1 15,15 6 18,9 24 19,45 25 19,4 37 16,35
2517 2501 19,15955 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,28269 72 14,745 1187 1 13,1 15 19,75 37 18,4 38 17,8 39 4,675
7179 4105 19,20487 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,27987 73 17,805 149 1 16,45 15 19 37 16 38 19,1 39 18,475
7674 3101 18,63435 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 22 19,27681 74 17,12 334 1 15,65 15 19,5 21 15,7 37 15,95 38 18,8
3000 5104 19,27645 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,27645 75 17,2625 289 1 16,05 24 19,2 25 19,65 37 14,15
255 5104 19,27527 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,27527 76 17,41 247 1 15,2 24 18,65 25 19,1 37 18,3 41 15,8
2592 5104 19,27481 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,27481 77 17,45 234 1 17,5 6 18,7 24 19,65 25 18,75 37 12,65
3118 2504 19,15261 [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,27433 78 17,67 172 1 16 15 19,375 37 16,45 38 18,6 39 17,925
2003 5104 19,26771 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,26771 79 17,75 160 1 15,1 24 19,3 25 18,9 37 17,7
643 5104 19,26647 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,26647 80 17,29575 277 1 11,733 24 19,35 25 19,4 37 18,7
1855 2101 19,14551 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,26575 81 16,555 514 1 14,05 6 14,8 15 19,425 37 19,5 38 15
5452 5104 19,26374 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,26374 82 16,7875 443 1 12,2 24 20 25 18,95 37 16
7575 5104 19,26315 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,26315 83 17,255 292 1 17,95 6 17,6 24 19,375 25 18,65 37 12,7
2788 5104 19,26121 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,26121 84 17,4916 226 1 13,433 6 17,3 24 19,175 25 19,3 37 18,25
4625 5104 19,25867 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,25867 85 17,54775 205 1 15,466 24 18,875 25 19,5 37 16,35
4259 5104 19,25862 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,25862 86 16,74 460 1 12,5 6 17,4 24 19,7 25 19,85 37 14,25
2418 5104 19,25418 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,25418 87 17,5625 201 1 16,8 24 18 25 19,4 37 16,05
617 5103 19,25322 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,25322 88 17,6125 185 1 16,8 6 18,6 15 18,675 24 19,05 25 17,9 37 14,65
5909 5104 19,25234 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,25234 89 17,88 131 1 16,25 6 19,3 24 18,6 25 19,45 37 15,8
7258 5103 19,25053 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,25053 90 16,94 394 1 16,45 7 19,6 24 16,75 25 15,5 37 16,4
4539 4105 19,11854 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,24976 91 17,655 174 1 14,1 6 18,9 15 19,225 37 18,45 38 17,6
2385 5104 19,23650 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,23650 92 16,91 400 1 15,2 6 16,7 24 19,75 25 19,25 37 13,65
3851 4106 19,12109 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,23627 93 17,625 181 1 15,35 15 19,575 37 17,85 38 16,5 39 18,85
3024 5104 19,23180 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,23180 94 18,02 103 1 16,35 6 19,4 24 18,4 25 18,95 37 17
7479 5104 19,23043 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,23043 95 17,26 291 1 16,7 6 17,6 24 19,05 25 19,35 37 13,6
3698 5104 19,22931 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,22931 96 17,59375 191 1 16,7 24 19,325 25 17,85 37 16,5
1239 5104 19,22700 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,22700 97 17,2 310 1 15,45 6 17,6 24 19,55 25 19,3 37 14,1
6605 5104 19,22580 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,22580 98 16,71 467 1 15,6 6 17,9 24 19,95 25 18,8 37 11,3
3824 5104 19,22501 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,22501 99 17,1 345 1 13,35 6 17 24 19,05 25 19,7 37 16,4
4246 5104 19,22296 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,22296 100 16,6875 474 1 11 24 19,75 25 19,65 37 16,35
2373 5104 19,22289 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,22289 101 16,88 407 1 14,45 6 16 24 19,45 25 19,5 37 15
7131 4105 19,13311 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,21874 102 17,3875 251 1 16 15 19,4 37 16,65 38 17,5
299 5102 19,21080 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,21080 103 17,33125 269 1 16,25 24 17,675 25 19,45 37 15,95
5262 5102 19,21034 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,21034 104 17,8 150 1 15,45 24 18,3 25 18,4 37 17,85 41 19
5762 5102 19,20942 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,20942 105 17,577 194 1 15,933 24 19,125 25 18,35 37 16,9
5306 1110 19,27375 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 22 19,20578 106 17,215 304 1 16,15 6 18,9 24 17,625 25 17,7 37 15,7
1839 5102 19,20256 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,20256 107 17,15 324 1 14,05 24 19,6 25 19,1 37 15,85
2469 2101 19,09301 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,20237 108 17,48 229 1 13,2 6 18,9 15 19,55 37 17,55 38 18,2
4914 5104 19,18944 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,18944 109 16,85 421 1 12,75 24 19,8 25 19,05 37 15,8
818 5104 19,18924 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,18924 110 16,345 579 1 10,55 15 17,5 24 19,725 25 19,85 37 14,1
3550 4107 19,08059 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,18738 111 17,1375 328 1 15,5 15 19,4 37 15,45 38 18,2
2467 5124 19,18679 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,18679 112 17,1875 312 1 15,15 7 19,1 25 19,75 37 14,75
7140 2101 19,08008 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,18677 113 17,57 197 1 16,2 6 19,4 15 19,4 37 17,45 38 15,4
4912 2501 18,88657 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,18236 114 16,625 489 1 18 6 18,7 37 14,3 38 14,3 39 17,825
323 4105 19,08451 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,17733 115 17,34 266 1 17,4 15 18,45 37 18,35 38 14,1 39 18,4
6055 5104 19,17594 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,17594 116 17,21875 302 1 15,35 24 18,375 25 19,35 37 15,8
271 5104 19,17098 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,17098 117 17,15 325 1 13,8 6 17,7 24 19,65 25 18,8 37 15,8
4604 5124 19,17068 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,17068 118 16,9782 380 1 15,166 6 18,7 24 17,325 25 19,6 37 14,1
4113 5104 19,16768 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,16768 119 17,10625 343 1 17,05 24 18,325 25 18,9 37 14,15
3005 4102 19,23416 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,16626 120 17,715 166 1 15,35 15 17,075 37 18,7 38 18,3 39 19,15
6195 2107 19,16593 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,16593 121 16,945 392 1 18,1 15 18,175 19 16,25 37 16,5 38 15,7
4023 5104 19,16541 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,16541 122 15,375 915 1 15,55 15 19,15 24 7,525 25 19,6 37 15,05
4250 5104 19,16278 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,16278 123 16,8616 417 1 16,033 6 18 24 16,275 25 19,75 37 14,25
4291 5105 19,16203 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,16203 124 17,2125 307 1 15,5 24 18,85 25 19 37 15,5
2130 2101 19,05566 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,15728 125 17,545 206 1 15,05 15 19,1 37 17,5 38 17,3 39 18,775
4145 5104 19,15388 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,15388 126 16,305 589 1 16,3 6 19 24 13,175 25 18,35 37 14,7
7073 2108 19,01521 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 22 19,15090 127 16,68 475 1 14,55 6 17,1 19 15,2 37 18,35 38 18,2
3551 5104 19,14616 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,14616 128 15,225 974 1 12,85 15 9,025 24 19,3 25 19,45 37 15,5
4336 5104 19,14546 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,14546 129 17,55 204 1 14,3 6 18,6 24 18,8 25 17,9 37 18,15
3959 2107 19,14336 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,14336 130 17,34 266 1 12,65 6 19,6 24 19,05 25 19,55 37 15,85
5340 4105 19,04434 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,14312 131 16,7375 463 1 12,95 15 19,65 37 17,05 38 17,3
280 4105 19,04049 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,13984 132 17,2875 279 1 16,65 15 18,2 37 17,4 38 16,9
480 5105 19,13811 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,13811 133 16,41 555 1 13,4 6 19,3 24 18,55 25 17 37 13,8
3608 5104 19,13804 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,13804 134 16,74 459 1 16,95 6 15,1 24 17,95 25 18,4 37 15,3
2816 5104 19,13114 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,13114 135 16,6125 496 1 14,25 24 19,25 25 19,4 37 13,55
863 5104 19,13013 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,13013 136 15,7366 772 1 15,333 6 18,7 24 11,85 25 19,45 37 13,35
2101 5104 19,12795 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,12795 137 17,28 282 1 16,45 6 18,3 24 16,3 25 18,9 37 16,45
1747 2101 19,03106 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,12760 138 16,06 670 1 17,7 15 18,4 22 12,9 37 17,1 38 14,2
2529 5104 19,12556 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,12556 139 16,87 414 1 15,85 6 16,9 24 16,45 25 19,35 37 15,8
5653 5104 19,12044 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,12044 140 16,925 399 1 16,1 24 17,45 25 19,15 37 15
4538 4103 18,34323 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,12031 141 16,0083333 690 1 15,85 6 19,3 15 14,225 23 18,975 37 11,4 38 16,3
2920 4105 19,01682 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 19,11967 142 17,125 332 1 15,8 15 18,1 37 18,4 38 16,2
1028 5104 19,11758 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,11758 143 16,76 456 1 14,95 7 19,8 24 16,95 25 16,15 37 15,95
5137 5104 19,11548 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,11548 144 16,65625 482 1 13,95 24 19,475 25 19 37 14,2
5356 5104 19,11495 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 19,11495 145 16,97 383 1 14,1 6 18,4 24 16,4 25 19,65 37 16,3
4267 2501 19,02003 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 19,11428 146