ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 1069) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
2998 5104 19,74188 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 20,00000 1 18,83 13 1 17,5 6 19,3 24 19,95 25 19,9 37 17,5
3328 4105 19,62840 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,89437 2 18,735 26 1 16,75 6 18,8 15 19,425 37 19 38 19,7
1550 1105 19,85314 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 26 19,77796 3 17,8291667 145 1 15 4 16,1 5 17,375 6 19,7 7 19,3 10 19,5
3232 4105 19,47685 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,72306 4 18,805 14 1 17,65 15 19,55 37 18,15 38 18,7 39 19,975
1849 5104 19,44753 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,69932 5 17,54 209 1 15 6 16,2 24 19,9 25 19,6 37 17
436 5105 19,07150 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,66937 6 15,725 778 1 16,25 6 18,7 24 19,475 25 19,65 37 4,55
3655 1110 19,37853 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,65939 7 15,5666667 846 1 17,55 19 11,5 21 16,2 37 13,75 38 14,7 43 19,7
7654 2101 19,18839 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,64792 8 17,44 238 1 16,2 19 18,35 21 18,4 37 19,25 38 15
1123 5303 19,64267 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,64267 9 16,3638 570 1 14,95 4 15,65 43 19,7 45 13,769 68 17,75
3000 5104 19,27645 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,61963 10 17,2625 289 1 16,05 24 19,2 25 19,65 37 14,15
7092 3101 19,01068 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,60331 11 17,0916667 347 1 15,85 19 17,75 21 17,1 37 15,6 38 17,1 43 19,15
6087 5104 19,35533 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,57234 12 18,0625 97 1 16,2 24 19,3 25 19,3 37 17,45
1156 2506 19,18542 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,57137 13 16,18 629 1 17,6 15 10,625 37 16,65 38 16,9 39 19,125
3558 5303 19,56038 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,56038 14 16,5875 506 1 16,1 21 17,85 22 16,125 37 15,2 38 14,5 43 19,75
1962 4102 19,14553 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,53945 15 17,495 225 1 14,6 22 18,4 37 19,1 38 16,4 39 18,975
4178 2101 19,08473 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,53928 16 15,86 733 1 16,25 19 12,45 21 18,55 37 18,05 38 14
1277 2101 19,21399 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,51265 17 17,61 187 1 14,8 15 18,85 19 17,05 37 18,85 38 18,5
6454 1110 19,37465 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,49729 18 15,3833333 910 1 16,75 19 13,3 21 17,2 37 8,35 38 18 43 18,7
6193 2102 17,27655 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,49556 19 15,2333333 969 1 15,65 19 12,8 21 17,25 37 10,2 38 15,7 43 19,8
3824 5104 19,22501 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,47971 20 17,1 345 1 13,35 6 17 24 19,05 25 19,7 37 16,4
2816 5104 19,13114 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,47627 21 16,6125 496 1 14,25 24 19,25 25 19,4 37 13,55
7402 3101 19,08623 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,46900 22 16,83 428 1 17,25 19 16,4 21 17,95 37 16,35 38 16,2
4672 1111 19,15909 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,46325 23 16,5375 520 1 15,35 24 19,3 25 18,8 37 12,7
5116 5105 18,81495 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,45656 24 15,44 892 1 12,15 6 18,4 24 19,3 25 19,7 37 7,65
5143 1115 19,38551 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,45483 25 18,1334 91 1 15,5 4 17,05 6 18,8 8 19,8 45 19,517
1214 5105 19,02966 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,44648 26 15,63 822 1 15,4 24 18,4 25 19,3 37 10,55 41 14,5
7249 1111 19,23122 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,44024 27 15,2291667 973 1 13,6 4 13,5 5 11,825 6 19,2 41 15,9 43 17,35
3554 5124 19,06967 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,43964 28 16,5466 518 1 14,95 6 17,333 24 18,75 25 19,25 37 12,45
2600 2102 18,09456 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,43626 29 15,6833333 800 1 16,35 19 13,95 21 15,8 37 15,85 38 13,1 43 19,05
3963 2102 18,59582 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,43526 30 16,8138333 433 1 14,133 19 16,35 21 18,65 37 16,2 38 16,2 43 19,35
7569 2108 18,41546 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 26 19,42965 31 16,3583333 573 1 16,9 19 12,75 32 20 37 14,2 38 15,8 39 18,5
7131 4105 19,13311 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,42930 32 17,3875 251 1 16 15 19,4 37 16,65 38 17,5
255 5104 19,27527 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,42553 33 17,41 247 1 15,2 24 18,65 25 19,1 37 18,3 41 15,8
5720 2101 18,79231 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,41127 34 16,5375 520 1 14,3 15 17,8 37 19,05 38 15
3635 3121 19,08111 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,39854 35 15,7333333 775 1 13,65 7 18,95 19 15,75 21 19,3 37 11,75 38 15
4461 4105 18,85310 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,39532 36 16,79375 440 1 12,2 15 18,375 37 18,3 38 18,3
3867 2101 19,05294 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,38992 37 14,67 1220 1 13,25 19 6,4 21 18,05 37 18,55 38 17,1
7479 5104 19,23043 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,38796 38 17,26 291 1 16,7 6 17,6 24 19,05 25 19,35 37 13,6
3414 2101 19,11480 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,38534 39 16,78 446 1 13,65 19 15,45 21 18,55 37 18,15 38 18,1
2842 1115 19,06194 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,38341 40 14,02 1509 1 15,85 4 14,15 5 12,225 6 18,3 36 9,575
7378 5105 18,84573 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,38052 41 15,3816 911 1 14,133 6 14,4 24 18,375 25 19,3 37 10,7
5729 4105 19,00685 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,35450 42 15,465 883 1 17,05 15 19,125 21 10,5 37 14,95 38 15,7
4670 3101 18,74150 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,34710 43 16,37 568 1 16,2 19 17,9 21 15 37 15,55 38 17,2
7370 2101 18,53456 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,33279 44 15,11 1025 1 10,6 15 18,2 19 10,15 37 18 38 18,6
295 1115 19,15341 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,33053 45 15,1482 1008 1 13,166 4 13,5 6 18,3 10 11,875 24 18,9
1936 2107 18,69975 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,32802 46 15,29 944 1 13,6 9 17,6 21 15,15 37 18,3 38 11,8
4040 1111 17,50611 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,31277 47 14,3625 1344 1 11,4 6 18,5 24 12,5 41 19,6 42 15,675 43 8,5
6111 5305 19,46918 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 26 19,30766 48 11,435 2686 1 8 6 18,1 10 19,85 24 4,875 42 6,35
6968 5105 18,79719 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,30689 49 16,045 679 1 13 6 18,9 24 16,575 25 18,7 37 13,05
1805 2101 18,72147 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,30480 50 16,45 539 1 15,05 15 18,9 37 17,75 38 14,1
6006 3121 19,04689 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,30296 51 15,28 949 1 15,5 19 13,4 21 18,7 37 12,6 38 16,2
6905 5302 19,45571 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 26 19,29572 52 10,9388333 2922 1 10,833 6 18,9 15 12,8 37 3,45 38 1,7 43 17,95
2414 5103 17,22653 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,27866 53 13,22075 1851 1 10,633 24 18,9 25 19,35 37 4
4314 3122 18,83039 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,27663 54 13,44 1755 1 15,05 4 10,75 6 18,4 10 9,2 43 13,8
6132 2506 18,08554 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,27115 55 14,06 1491 1 15,7 15 8,025 37 12,85 38 15,7 39 18,025
5469 1109 18,99544 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,26474 56 14,74 1188 1 13,6 4 16 5 13,325 6 17,2 36 13,575
3048 5105 18,31682 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,26259 57 15,735 773 1 12,15 6 17,6 24 18,575 25 18,95 37 11,4
7671 5102 17,59682 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,25238 58 14,05 1498 1 13,35 10 16,4 24 14,1 25 19,6 37 6,8
5674 3122 18,16555 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,24048 59 13,225 1847 1 12,35 6 18,8 10 16,05 21 11,85 24 5,15 43 15,15
6873 1105 16,82390 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 26 19,24045 60 14,7 1202 1 12,75 4 6,55 6 16,7 9 17,8 41 19,7
2989 5102 17,66416 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,23783 61 14,95 1108 1 11,65 6 17,9 24 19,2 25 18,25 37 7,75
4426 1110 19,00000 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,23737 62 15,086 1036 1 13,066 4 13,15 5 16,35 6 17,9 36 12,65 43 17,4
1577 5105 18,15582 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,23641 63 15,735 774 1 13,85 6 17,8 24 17,075 25 18,7 37 11,25
3880 3122 18,43331 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,23586 64 13,1875 1872 1 14,7 4 10,5 5 13,825 6 15,9 36 6 43 18,2
5239 1110 18,94634 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,23385 65 13,13 1911 1 15 19 5,3 21 18,55 37 12,1 38 14,7
3085 5121 17,39714 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,23001 66 13,3932 1776 1 11,9 6 17,8 24 15,666 25 19,5 37 2,1
41 1115 18,35053 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,22382 67 13,715 1645 1 16,95 4 10,75 5 14,775 36 7,8 41 18,3
3384 2108 17,50900 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 26 19,21815 68 15,22 976 1 14,5 19 14,3 21 17,95 37 15,05 38 14,3
5057 4105 18,05205 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,21347 69 15,94575 704 1 14,783 15 18,45 37 14,55 38 16
2121 3121 17,96002 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,20876 70 14,76 1176 1 13,35 19 12,5 21 17,05 37 16,7 38 14,2
6953 4123 17,26310 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,20807 71 12,74 2090 1 14,7 19 9,95 22 8,6 37 14,15 38 16,3
6013 2107 18,53530 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,20319 72 15,885 724 1 14,5 6 17 24 14,225 25 18,9 37 14,8
7077 5125 19,15432 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,20071 73 16,7375 461 1 14,1 43 18,05 52 17,8 405 17
586 1110 19,11220 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,19944 74 14,2666667 1399 1 14,35 4 15,8 5 9,1 6 15,7 36 12,15 43 18,5
414 2101 18,03202 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,19420 75 13,015 1967 1 14,225 19 3 21 16,6 37 15,95 38 15,3
4879 3122 18,03435 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,18893 76 10,6083333 3069 1 15,65 4 13,15 5 2,925 6 11,3 36 9,525 43 11,1
6547 5303 19,18538 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,18538 77 14,5145 1284 1 9,633 50 18,35 52 15,8 515 14,275
3475 5103 17,07883 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,18106 78 13,5291667 1717 1 13,25 24 16,775 25 10,55 32 20 37 4,1 41 16,5
485 3121 17,84873 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,17789 79 14,2875 1388 1 15 19 14,4 21 16,75 38 11
7609 5105 18,09888 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,17731 80 13,91 1551 1 13,35 6 17,9 24 6,85 25 18,45 37 13
7377 1110 19,07849 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,17262 81 13,9666667 1530 1 13,45 19 7,45 21 16,8 37 11,45 38 16,4 43 18,25
7041 5121 18,46520 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,16732 82 15,08125 1039 1 12,6 6 15,1 24 15,975 43 16,65
2730 2108 18,11998 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 26 19,16490 83 15,71 783 1 13,75 19 16,4 21 17,9 37 16,6 38 13,9
4283 4105 17,48678 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,15998 84 15,23125 970 1 15,05 15 17,425 37 12,95 38 15,5
2669 5302 19,29902 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 26 19,15690 85 14,94 1113 1 13,8 4 14,2 5 15,825 6 16,9 36 13,975
795 5303 19,15591 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,15591 86 14,3416667 1365 1 12,825 43 14,9 510 15,3
1253 3121 17,67850 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,15319 87 12,6776667 2121 1 11,566 19 11,3 21 9,8 37 13,55 38 10,6 43 19,25
6516 1112 17,11178 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,15228 88 13,985 1527 1 13,7 6 16,5 7 18,85 24 7,825 32 ΑΠΣ 43 13,05
3368 5127 16,90395 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,15071 89 11,16 2808 1 15,25 15 2,05 24 16,1 25 16,55 37 5,85
3474 5303 19,14952 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,14952 90 10,59 3077 1 12,75 24 3,95 25 14 37 2,55 41 19,7
7611 5303 19,14831 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,14831 91 15,59 836 1 13,5 6 18 19 14,4 37 15,45 38 16,6
7282 5303 19,14086 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,14086 92 13,075 1936 1 8,85 43 10,4 52 14,4 515 18,65
905 1109 18,19701 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,13893 93 12,415 2235 1 14,25 4 16 6 14,5 10 15,85 24 1,475
4194 5105 18,05038 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,13830 94 13,5266 1718 1 13,033 6 18,6 24 14,75 25 9,05 37 12,2
7174 4133 16,36971 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 26 19,13685 95 13,65 1666 1 13,8 19 15,7 21 16 37 11,35 38 11,4
7621 4105 18,07251 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,13290 96 16,315 586 1 10,65 15 16,475 37 18,7 38 17,8 39 17,95
877 5303 19,13107 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,13107 97 14,465 1299 1 7,8 43 13,3 50 17,6 52 15,2 515 18,425
7081 5124 17,36003 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,12950 98 14,82 1151 1 14,05 6 16,4 24 15,15 25 18,85 37 9,65
6726 4104 18,37516 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 26 19,12856 99 15,455 887 1 10,65 23 18,7 37 15,55 38 13,5 39 18,875
5911 5303 19,12475 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,12475 100 13,0216 1960 1 14,633 19 12,875 21 15,9 37 7,1 38 14,6
1859 1108 17,63690 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,12258 101 11,825 2511 1 14,95 4 10,1 5 7,825 10 13,65 36 9,125 43 15,3
6328 5121 18,05373 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,11733 102 13,1615 1890 1 10,196 43 11,2 52 13,5 515 17,75
5544 5105 17,91471 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,11409 103 14,7125 1197 1 13,6 24 14,7 25 19 37 11,55
5275 3122 18,29399 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,11089 104 14,63 1236 1 15,2 19 14,45 21 16,95 37 11,15 38 15,4
5638 1115 18,72553 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,10338 105 14,49 1290 1 14,4 4 12,5 5 16,4 6 16,8 36 12,35
294 4102 16,88810 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,10266 106 13,615 1681 1 15,75 23 12,75 37 10,35 38 12,4 39 16,825
7161 4607 18,65063 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 26 19,10165 107 13,0541667 1949 1 11,85 22 18,125 32 ΑΠΣ 37 6,65 38 7,6 39 15,55 43 18,55
6345 3121 18,15244 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,10135 108 14 1520 1 14,55 19 14,6 21 17,3 37 10,65 38 12,9
2082 4129 16,74144 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,10037 109 13,075 1936 1 14,85 21 17,2 32 ΑΠΣ 37 10,95 38 9,3
2456 5103 17,52846 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,09701 110 14,59 1254 1 11,3 6 14 24 17,7 25 17,9 37 12,05
7115 3122 18,00632 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,09633 111 14,38 1332 1 14,95 6 14,3 24 14,45 25 16,7 43 11,5
6723 4105 17,69771 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,09466 112 15,635 820 1 14,65 6 16,7 15 18,475 37 13,95 38 14,4
5095 5102 17,58630 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,09255 113 14,93 1115 1 11,25 24 13,5 25 19 37 12,6 41 18,3
2964 5127 16,79252 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,09102 114 13,25625 1822 1 15,5 24 15,875 25 14,55 37 7,1
6621 5125 18,12236 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,08923 115 11,55 2633 1 8,95 6 18,9 21 6,9 24 9,1 43 13,9
6224 1111 16,78896 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,08516 116 9,88 3444 1 10,55 6 17,6 24 3,3 25 1,1 43 16,85
3745 5105 18,73479 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,08459 117 16,2125 620 1 11,6 24 17,7 25 17,45 37 18,1
4263 1116 17,52455 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 26 19,08445 118 15,9833333 694 1 12,5 4 12,8 5 17,4 6 17,3 7 18,7 41 17,2
4847 5124 17,55245 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,08404 119 14,675 1217 1 14,5 24 15,95 25 16,8 37 11,45
6183 4107 16,94849 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,08393 120 15,095 1032 1 10,5 15 19,075 37 15,95 38 11 43 18,95
6825 5126 19,04619 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,08119 121 15,0595 1055 1 11,138 43 12,5 52 18,6 405 18
4518 5121 17,72299 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,07962 122 14,35 1357 1 10,2 6 14 24 13,9 42 15,55 43 18,1
4356 1109 19,02943 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,07826 123 15,2182 977 1 11,6 4 15,166 5 13,225 6 18,6 41 17,5
2097 5122 18,62924 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,07766 124 13,2291667 1845 1 14,65 6 16,7 21 5,35 24 14,275 42 15,95 43 12,45
4341 5303 19,07548 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,07548 125 9,1466 3800 1 10,833 21 11 37 2,6 38 1,5 41 19,8
747 1111 16,96087 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,06930 126 12,225 2317 1 13,3 8 15,95 24 13,25 25 10,8 37 5,45 43 14,6
6861 1111 17,19875 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,06635 127 13,60625 1688 1 12,65 24 17,825 25 15,8 37 8,15
1635 5127 16,55824 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,06589 128 13,61 1685 1 15,2 24 14,9 25 15,15 37 6,4 41 16,4
3985 1116 17,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 26 19,06563 129 15,0732 1048 1 13,766 4 12,05 6 18 7 17,05 41 14,5
3305 4601 17,27030 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 26 19,05871 130 12,8625 2027 1 12,9 21 16,5 37 7,85 38 14,2
3939 4107 16,86454 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,05748 131 14,7894 1166 1 13,622 15 17,35 37 12,25 38 15,1 39 15,625
6003 1108 16,99285 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,05665 132 11,57 2625 1 14 6 12 24 15,85 41 6,5 43 9,5
4794 2102 17,48114 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,05613 133 12,9566 1983 1 11,733 19 5,6 21 17,5 37 14,95 38 15
4703 5303 19,05516 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,05516 134 11,2875 2753 1 8,95 50 3,9 52 19,1 515 13,2
5333 3122 18,30874 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,05350 135 14,8958333 1125 1 13,9 6 13,5 21 15,6 24 17,025 42 16,95 43 12,4
1204 5126 17,98756 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,05311 136 11,1583333 2811 1 13,3 19 7,2 37 2,65 38 8,9 43 17,4 46 17,5
2789 4107 17,06246 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,04874 137 14,13125 1461 1 12,8 15 18,125 37 18 38 7,6
5458 5103 16,96457 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,04576 138 13,76875 1623 1 13 24 14,525 25 17,55 37 10
2222 1115 18,77979 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,04542 139 12,7875 2067 1 12,8 4 16,65 5 9,275 10 13 36 8,5 43 16,5
3056 3121 17,07993 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,04446 140 13,1166 1920 1 11,733 19 10,7 21 16,9 37 11,55 38 14,7
3787 3121 16,61492 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,04435 141 11,45 2679 1 12,65 19 7,65 21 9,2 37 16,15 38 11,6
2856 5303 19,04433 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,04433 142 9,05 3846 1 15,15 21 13,15 37 3,35 38 0,7 43 12,9
7025 1108 17,71895 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,04328 143 14,3932 1324 1 11,4 6 15,666 24 18,4 25 15,7 37 10,8
61 4104 19,17147 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 26 19,04287 144 15,76 760 1 11,6 22 19,4 37 15 38 14,7 39 18,1
6597 4102 16,83010 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,04103 145 12,885 2018 1 9,45 15 9,125 37 12,2 38 14,8 39 18,85
5472 4106 16,36977 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,04047 146 12,54 2182 1 14,85 15 15,425 22 7,775 37 13,05 38