ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 64) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
1878 1113 19,99721 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 20,00000 1 18,5882 42 1 17,866 4 18,8 5 19,225 7 19,8 36 17,25
1823 1113 19,70402 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,67080 2 17,925 118 1 18,65 4 15,2 5 19,3 7 19,45 36 17,025
7151 1105 19,75776 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 19,47076 3 16,91 400 1 15,1 4 16,85 5 13,6 6 19,3 7 19,7
3066 1105 19,74440 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 19,45954 4 17,775 156 1 17,55 4 15,95 6 17,7 7 19,9
3034 1113 19,34607 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,29282 5 17,425 243 1 17,45 4 16,15 5 18,275 7 19,25 36 16
5411 3122 19,31091 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 19,28516 6 17,1583333 321 1 17,9 4 16,75 5 17,325 7 19,75 36 14,575 43 16,65
1550 1105 19,85314 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 19,23019 7 17,8291667 145 1 15 4 16,1 5 17,375 6 19,7 7 19,3 10 19,5
6116 1113 19,51452 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,15766 8 17,42 245 1 17,5 4 16,5 5 18,8 7 17,525 36 16,775
1877 1103 19,19698 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,11819 9 16,9998 373 1 14,366 4 16,133 5 18,925 7 19,2 36 16,375
4925 1116 19,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 19,00000 10 16,8791667 410 1 13,2 4 15,8 5 14,375 6 19,2 7 18,8 10 19,9
7630 1113 18,81843 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 18,51412 11 16,3716 567 1 13,533 4 16,05 5 17,975 7 18,65 36 15,65
3951 1108 19,15846 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 18,42207 12 16,49 533 1 14,9 4 14,1 6 17,7 7 19,25 41 16,5
3146 1108 19,30817 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 18,06948 13 16,985 379 1 13,65 4 15,45 6 17,4 7 18,825 9 19,6
4644 1103 17,07346 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 18,02079 14 15,335 929 1 15,8 4 12,9 5 16,075 7 19,1 36 12,8
7658 1116 17,86553 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,86553 15 15,57 844 1 12,45 4 8,45 6 18,5 7 19,35 9 19,1
5731 5126 19,06955 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 17,75234 16 14,9083333 1122 1 14,05 4 15,05 5 17,125 7 17,55 36 13,075 43 12,6
4263 1116 17,52455 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,52455 17 15,9833333 694 1 12,5 4 12,8 5 17,4 6 17,3 7 18,7 41 17,2
114 1110 19,17976 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 17,51379 18 15,8208333 745 1 15,3 4 13,05 5 17,35 7 17,1 36 13,675 43 18,45
1177 1116 17,46583 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,46583 19 13,82 1594 1 14,9 4 10,05 5 14,525 7 19,375 36 10,25
3212 1105 17,57395 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 17,40770 20 16,115 652 1 12,6 4 13,45 6 18,2 7 17,95 10 18,375
7570 1110 19,09198 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 17,38496 21 15,05 1063 1 12,35 4 14,15 5 17,95 7 17,275 36 11,075 43 17,5
774 1109 18,62268 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 17,19381 22 14,8 1159 1 12,5 4 13,45 5 15,9 7 18,7 36 13,45
4416 1116 17,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,00000 23 12,665 2126 1 12,85 4 6,725 6 9,4 7 14,35 41 20
2629 3122 18,15895 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 16,71196 24 14,9833333 1091 1 14,8 4 12,3 5 13,65 6 15,2 7 18,05 43 15,9
5367 1105 16,69601 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 16,63088 25 12,0285714 2413 1 13,6 4 10,7 6 18,4 7 15,95 24 3,75 42 15,25 43 6,55
7343 1116 16,50082 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 16,50082 26 12,735 2092 1 11,45 4 9,55 5 6,4 6 18,3 7 17,975
2056 1102 14,98443 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 16,43169 27 12,91 2003 1 13,15 4 10,55 5 13,45 7 18,575 36 8,825
6658 1116 16,16660 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 16,16660 28 13,07 1941 1 13,2 4 6,85 5 9,45 6 18 7 17,85
4305 1105 15,96074 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 15,77497 29 11,745 2554 1 14,85 4 7,15 5 3,025 6 17,4 7 16,3
6841 1116 15,73159 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,73159 30 11,8791667 2487 1 14,35 4 7,3 5 9,4 7 16,95 9 16,8 36 6,475
2556 1108 17,00000 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 15,59726 31 12,66 2129 1 13 4 10,3 5 11,7 7 17,5 36 10,8
7389 1105 15,79376 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 15,58060 32 12,065 2395 1 13,6 4 8,65 5 5,125 6 17,3 7 15,65
7220 1116 15,38436 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,38436 33 11,525 2646 1 13,2 4 8,8 5 3,225 6 14,3 7 18,1
4185 1116 15,32475 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,32475 34 12,1732 2347 1 13,166 4 11,2 5 14,3 7 13,9 36 8,3
226 1105 15,54651 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 15,29279 35 13,86 1576 1 9,1 4 9,25 6 18 7 16,55 41 16,4
5568 1116 15,14659 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,14659 36 12,45 2220 1 13,85 4 7,15 5 12,675 7 17,125 36 11,45
3462 1111 16,97339 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 15,14234 37 11,8471667 2504 1 9,433 4 10,45 6 17,8 7 15,05 36 6,7 43 11,65
1827 1116 15,12996 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,12996 38 12,9 2014 1 9,8 4 7,45 6 17,9 7 16,975 8 18,925 43 6,35
2958 1112 16,40468 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 15,00000 39 11,1805 2799 1 12,033 4 9,95 5 11,375 7 16,675 36 5,75 43 11,3
6289 1116 14,86273 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 14,86273 40 10,3333333 3204 1 14,15 4 10,3 5 7,575 7 12,525 36 9,85 43 7,6
7087 1116 14,70861 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 14,70861 41 13,155 1893 1 11,85 4 7,9 6 17,5 7 13,575 10 14,95
5611 1116 14,62474 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 14,62474 42 11,1966 2788 1 14,133 4 6,85 5 4,55 6 15,9 7 14,55
4690 1107 15,94975 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 14,55037 43 12,25 2311 1 8,2 4 9,35 6 18,2 7 13,25
4909 1102 14,91828 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 14,23493 44 10,955 2913 1 13,95 4 9,75 5 12,45 7 9,525 36 9,1
6753 1108 16,82033 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 14,20861 45 10,2214286 3265 1 12,85 4 7,9 5 1,325 6 16,6 7 12,2 10 16,55 36 4,125
4270 1116 14,09443 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 14,09443 46 10,7423333 2999 1 11,354 4 10,65 6 15,8 7 10,45 24 5,1 41 11,1
2115 1116 14,07235 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 14,07235 47 12,31 2278 1 9,25 4 9,45 6 17,3 7 11,35 9 14,2
882 1116 13,93308 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,93308 48 11 2749 1 8,3 4 6,55 6 16,5 7 16,275 68 8,85
3062 1116 13,83190 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,83190 49 10 3180 1 11,9 4 8,7 5 10,225 7 15,725 36 5,35
5395 1116 13,55804 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,55804 50 10 3408 1 6,3 4 7,8 5 5,55 6 18 7 12,05
4175 1116 13,45902 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,45902 51 12 2595 1 12,8 4 7,5 6 10,3 7 15,35 41 13,6 43 10,4
33 1116 13,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,00000 52 9 4019 1 13,25 4 8,2 5 7,125 7 9,025 36 6,95 43 7,75
24 1116 12,62600 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,62600 53 8 4173 1 5,7 4 7,5 5 1,75 6 16,533 7 10,8
2157 1116 12,30530 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,30530 54 9 4035 1 8,275 4 5,65 5 4,575 6 15,6 7 9,35
463 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 11,46169 55 9 3919 1 7,15 4 3,85 6 16 7 7,5 9 10
1185 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 11,43855 56 9 3910 1 6,9 4 4,65 6 10,7 7 13,45
3687 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 11,12324 57 5 5806 1 7,05 4 5,65 5 4,9 7 10 36 3,225 43 1,65
1538 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 11,00000 58 8 4273 1 6 4 3,6 6 16,1 7 6,4 10 9,3
5548 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 10,44345 59 5 5918 1 8,405 4 7,35 5 1,35 7 7,7 36 4,605 43 1,75
424 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 10,13345 60 9 4120 1 2,75 4 4,4 6 12,3 7 7,8 41 15,4
7567 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 10,07041 61 8 4549 1 5,9 4 3,45 6 10,8 7 9 10 9,7
2461 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 9,61725 62 7 4901 1 5,775 4 3,35 5 2,325 6 14,8 7 10 43 6,55
6749 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 8,64729 63 5 6085 1 7,5 4 1,55 5 1,425 6 6,3 7 7,8
5680 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 8,00000 64 4 6458 1 3,794 4 1,7 5 0,475 6 7,5 7 7,3