ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 7 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 331) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
1564 1113 20,00000 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 20,00000 1 18,4 59 1 18,8 4 18,5 5 18,85 6 18,9 36 16,95
1878 1113 19,99721 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,99721 2 18,5882 42 1 17,866 4 18,8 5 19,225 7 19,8 36 17,25
4881 1102 19,90963 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,90963 3 18,06 98 1 19,5 4 17,4 5 18,025 10 19 36 16,375
5901 1113 19,81563 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,81563 4 17,535 211 1 15,9 4 18,05 5 19,55 6 16,3 36 17,875
352 1113 19,73312 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,73312 5 17,65 175 1 16,3 4 16,95 5 19,7 7 17,8 36 17,5
6553 1103 19,72535 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,72535 6 18,04 101 1 17,35 4 16,85 5 19,475 6 19,2 36 17,325
1421 1102 19,71389 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,71389 7 17,6125 185 1 15,3 4 17,55 5 19,5 36 18,1
1823 1113 19,70402 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,70402 8 17,925 118 1 18,65 4 15,2 5 19,3 7 19,45 36 17,025
6606 1113 19,68257 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,68257 9 17,775 156 1 15,75 4 16,75 5 19,825 36 16,95 41 19,6
1398 1103 19,63352 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,63352 10 18,005 105 1 17,25 4 17,15 5 19,25 6 19,6 36 16,775
6890 1113 19,61636 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,61636 11 17,73 164 1 17,45 4 17,45 5 19,225 6 18,6 36 15,925
490 1113 19,60861 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,60861 12 18,01 104 1 17,85 4 15,8 5 19,175 10 20 36 17,225
1174 1113 19,57992 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,57992 13 17,8375 141 1 17,3 4 15,65 5 19,575 6 18,9 36 16,6 43 19
6675 1113 19,51518 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,51518 14 17,43 241 1 17,3 4 17,7 5 18,3 7 17,55 36 16,3
6116 1113 19,51452 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,51452 15 17,42 245 1 17,5 4 16,5 5 18,8 7 17,525 36 16,775
7684 1113 19,46343 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,46343 16 17,125 332 1 16,7 4 16,7 5 19,05 6 16,7 36 16,475
3451 1113 19,44168 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,44168 17 17,6982 168 1 16,466 4 17,55 5 18,275 6 19,5 36 16,7
2202 1501 19,38611 [1501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,38611 18 17,255 292 1 16,15 4 17 5 18,4 6 17,8 36 16,925
1250 1113 19,37829 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,37829 19 16,4875 535 1 18,15 4 15,5 5 18,3 6 17,2 36 15,825 43 13,95
2400 1102 19,35122 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,35122 20 17,47 231 1 16,3 4 16,35 5 19,1 8 19,8 36 15,8
3034 1113 19,34607 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,34607 21 17,425 243 1 17,45 4 16,15 5 18,275 7 19,25 36 16
3671 1113 19,31737 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,31737 22 16,84 423 1 17,95 4 17,45 5 17,4 6 17,6 36 13,8
1018 1113 19,30935 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,30935 23 17,335 268 1 15,3 4 16,5 5 19,2 6 19,8 36 15,875
7661 1113 19,30003 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,30003 24 17,26 290 1 17,75 4 15,85 5 17,975 36 15,625 41 19,1
1109 1113 19,29659 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,29659 25 17,035 360 1 16,75 4 14,65 5 18,8 7 18,1 36 16,875
5411 3122 19,31091 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 19,27503 26 17,1583333 321 1 17,9 4 16,75 5 17,325 7 19,75 36 14,575 43 16,65
2634 1113 19,27266 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,27266 27 16,9666 385 1 17,45 4 16,033 5 17,925 9 17,8 36 15,625
5360 1113 19,25521 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,25521 28 17,055 356 1 17,05 4 16,35 5 18,1 6 18,4 36 15,375
3246 1113 19,24048 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,24048 29 17,115 338 1 16,85 4 15,6 5 18,775 6 19,2 36 15,15
7582 1113 19,22284 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,22284 30 16,35 575 1 17,35 4 15,65 5 17,425 6 15,2 36 16,125
1000 1113 19,21264 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,21264 31 16,305 589 1 16,2 4 17,6 5 17,475 10 15,4 36 14,85
1877 1103 19,19698 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,19698 32 16,9998 373 1 14,366 4 16,133 5 18,925 7 19,2 36 16,375
6077 1113 19,19051 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,19051 33 17,105 344 1 15,4 4 16,8 5 17,7 6 19,2 36 16,425
1124 1113 19,16024 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,16024 34 16,205 623 1 14,05 4 14,35 5 19,525 36 16,1 41 17
2526 1112 19,29956 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 19,15134 35 15,4083333 902 1 16,9 4 13,8 5 18,975 6 14,1 36 15,125 43 13,55
2297 1113 19,13110 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,13110 36 16,815 432 1 16,3 4 17,1 5 17,725 6 19 36 13,95
6510 1113 19,12353 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,12353 37 16,71 467 1 16,9 4 15,8 5 17,275 7 18,15 36 15,425
7434 1113 19,11052 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,11052 38 16,775 449 1 16,75 4 15,4 5 18,8 6 19,6 36 13,325
6766 1113 19,09715 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,09715 39 16,71 467 1 17,1 4 15,35 5 17,9 6 18,8 36 14,4
5610 1113 19,08363 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,08363 40 16,78 446 1 16 4 16,35 5 17,275 10 18,9 36 15,375
5136 1113 19,07815 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,07815 41 16,355 574 1 16,15 4 16 5 18,275 10 17,25 36 14,1
507 1113 19,06682 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,06682 42 16,275 598 1 16,125 4 15,3 5 18,775 6 17,4 36 13,775
7564 1113 19,05505 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,05505 43 16,565 510 1 15,5 4 16,55 5 16,975 6 18,2 36 15,6
6527 1113 19,05087 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,05087 44 16,39 561 1 15,6 4 14,275 5 18,175 6 17,5 36 16,4
5427 1103 19,04247 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,04247 45 16,445 542 1 16,7 4 14,15 5 17,1 6 17,9 36 16,375
2792 1113 19,03275 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,03275 46 16,34 581 1 17,2 4 16,45 5 16,6 6 18,2 36 13,25
6535 1113 19,01502 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,01502 47 15,4066 903 1 17,233 4 12,1 5 18,25 36 15,55 41 13,9
5190 1110 19,16559 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 19,01500 48 15,7443333 768 1 16,266 4 15,5 5 17,1 7 15,1 36 15,25 43 15,25
526 1113 19,01101 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,01101 49 15,85 737 1 16,6 4 16,25 5 17,825 6 16 36 12,575
4433 1113 19,00000 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 19,00000 50 16,445 542 1 15,95 4 14,1 5 18,975 10 19,45 36 13,75
7587 1113 18,97799 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,97799 51 15,565 848 1 16 4 15,95 5 16,575 6 14 36 15,3
5097 1113 18,91110 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,91110 52 16,595 503 1 14,45 4 15,8 5 18,025 36 15,3 41 19,4
3420 1113 18,88022 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,88022 53 16,28 595 1 17,25 4 13,5 5 18,175 6 18,8 36 13,675
4820 1102 18,84813 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,84813 54 16,115 652 1 16,8 4 15,75 5 16,45 6 17,5 36 14,075
7425 1113 18,82159 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,82159 55 16,405 557 1 17,05 4 16,1 5 16,2 36 13,275 41 19,4
7630 1113 18,81843 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,81843 56 16,3716 567 1 13,533 4 16,05 5 17,975 7 18,65 36 15,65
7101 1113 18,77923 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,77923 57 15,78125 754 1 16,65 4 14,8 5 16,575 36 15,1
1920 1113 18,76342 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,76342 58 16,0332 683 1 15,666 4 16,55 5 17,35 6 17,4 36 13,2
5218 1113 18,71867 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,71867 59 15,9366 710 1 14,65 4 15,35 5 17,75 6 16,533 36 15,4
4302 1102 18,68842 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,68842 60 16,075 664 1 15 4 15,85 5 17,175 6 17,3 36 15,05
3973 1113 18,68601 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,68601 61 16,26 600 1 15,8 4 15,25 5 17,1 36 14,9 43 18,25
2084 1103 18,68196 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,68196 62 15,85 737 1 17,65 4 14 5 17,05 6 17,3 36 13,25
2340 1102 18,68060 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,68060 63 15,67 804 1 17,35 4 15,55 5 14,775 6 16,4 36 14,275
2502 1105 19,47403 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 18,65652 64 16,485 536 1 15,55 4 15,6 5 17,2 6 19,5 36 14,575
6078 1101 18,64580 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,64580 65 15,625 825 1 14,3 4 16,55 5 17,8 36 13,85
2932 1102 18,60433 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,60433 66 16,2566 601 1 15,933 4 13 5 17,625 7 18,7 36 16,025
2333 1103 18,56658 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,56658 67 15,64375 818 1 15,7 4 14,9 5 17,65 36 14,325
7102 1109 19,14409 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 18,48241 68 15,6582 810 1 17,066 4 15,75 5 14,625 6 16,9 36 13,95
5328 1102 18,47167 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,47167 69 15,4182 899 1 16,466 4 13,1 5 17,475 36 15,05 41 15
1301 1105 18,02865 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 18,46510 70 15,495 870 1 17,1 4 14,55 5 15,975 6 15,7 36 14,15
4581 1102 18,36356 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,36356 71 15,53525 860 1 15,266 4 14,35 5 16,55 36 15,975
3533 1103 18,34871 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,34871 72 16,0716 665 1 15,333 4 11,65 5 18,05 6 18,9 36 16,425
6385 1109 19,35610 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 18,33102 73 15,975 696 1 17,4 4 14,6 5 13,375 7 19,4 36 15,1
3901 1108 19,17850 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 18,30221 74 15,17 1001 1 16,2 4 9,4 5 18,825 6 15,7 36 15,725
7203 1105 19,04305 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 18,27833 75 15,89 721 1 14,05 4 16 5 17,675 6 17,9 36 13,825
7541 1110 19,15559 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 18,15018 76 15,9958333 692 1 14,95 4 13,55 5 18,025 6 17,1 36 14,7 43 17,65
1240 1115 19,14194 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 18,07350 77 15,705 787 1 16,4 4 14,85 5 15,225 6 17,8 36 14,25 43 ΑΠΣ
437 1110 18,91256 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 18,06590 78 13,9541667 1536 1 14,65 4 15,8 5 17,075 6 15,6 36 13,45 43 7,15
1256 1105 19,05580 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 18,03015 79 15,83 741 1 16,8 4 13,05 5 16,1 6 18,6 36 14,6
802 1102 18,01708 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 18,01708 80 15,4583333 885 1 15,7 4 11,95 5 17,55 6 15,8 36 15,5 43 16,25
951 1109 19,14202 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 18,00721 81 15,72 780 1 16,7 4 11,75 5 17,025 6 18,2 36 14,925
5247 1110 19,05270 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,94199 82 14,535 1282 1 14,25 4 15,05 5 16,5 36 15,075 43 11,8
532 1109 19,13589 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,91497 83 15,585 840 1 16,25 4 15,1 5 14,9 6 17,8 36 13,875
4927 1102 17,77561 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,77561 84 15,3816 911 1 15,133 4 14,4 5 16,95 9 16,7 36 13,725
3379 1101 17,76858 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,76858 85 14,585 1259 1 15,55 4 14,05 5 15,6 36 14,925 41 12,8
1600 1109 19,26048 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,74523 86 15,695 793 1 16,1 4 11,05 5 17 6 18,8 36 15,525
5212 1115 19,17769 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,73716 87 15,665 807 1 14,9 4 14 5 18,225 7 18,875 36 12,325
829 1105 18,24270 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 17,73138 88 15,0708333 1049 1 15,9 4 11,4 5 17,25 6 17,3 36 15,175 43 13,4
4398 1101 17,72294 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,72294 89 14,7 1202 1 17 4 13,9 5 15,375 7 14,35 36 12,875
2022 1115 18,86641 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,71565 90 15,1375 1014 1 16,35 4 15,55 5 16,425 6 16,6 32 ΑΠΣ 36 10,65 43 15,25
5176 1101 17,69591 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,69591 91 14,6 1247 1 15,9 4 14,1 5 16,7 9 13,3 36 13
2378 1115 19,13501 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,64856 92 15,575 843 1 17 4 11,3 5 16,025 10 18,9 36 14,65
853 1110 19,13288 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,64055 93 14,95 1107 1 17,3 4 14 5 13,825 6 18,1 36 13,175 43 13,3
4355 1101 17,63496 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,63496 94 14,727 1193 1 15,133 4 16,2 5 13,85 36 13,725
4769 1115 19,10905 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,62855 95 15,03 1075 1 14,3 4 16,75 5 16,325 9 16,3 36 11,475
2046 1115 19,16948 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,61253 96 15,1 1028 1 16,5 4 15,05 5 15,075 6 17,4 36 12,175 43 14,4
1716 1102 17,60426 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,60426 97 14,98 1093 1 15 4 16,05 5 16,3 10 15,85 36 11,7
7007 1102 17,57899 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,57899 98 14,75625 1180 1 15,35 4 15,8 5 15,5 36 12,375
5731 5126 19,06955 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 7 17,52521 99 14,9083333 1122 1 14,05 4 15,05 5 17,125 7 17,55 36 13,075 43 12,6
7359 1103 17,51058 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,51058 100 15,19 990 1 14,5 4 14,45 5 16 6 16,5 36 14,5
2950 1103 17,41462 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,41462 101 14,4541667 1303 1 12,85 4 16,7 5 16,8 36 11,875 41 14,1 43 14,4
4352 1110 19,04422 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,33666 102 15,0291667 1077 1 15,15 4 15,35 5 15,925 10 19,05 36 11,9 43 12,8
3292 1110 19,11936 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,30692 103 15,0763333 1045 1 15,433 4 16,4 5 13,675 6 18,5 36 11,8 43 14,65
1012 1102 17,29823 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,29823 104 15,1932 987 1 14,066 4 15,4 5 16,55 7 17,55 36 12,4
5459 1109 19,05641 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,26980 105 14,965 1101 1 14,75 4 15,55 5 15 6 16,7 36 12,825
3618 1102 17,21031 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,21031 106 15,0966 1030 1 14,033 4 14,45 5 16,175 36 13,775 43 17,05
1992 1102 17,16854 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,16854 107 15,11 1025 1 16,45 4 16,35 5 13,7 36 9,55 41 19,5
5497 1109 19,10953 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,14589 108 15,4 906 1 14,65 4 14,7 5 15,825 36 12,825 41 19
803 1105 18,66784 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 17,10870 109 15,2124 980 1 14,219 4 15,5 5 15,075 6 18,4 36 12,868
5780 1110 19,02177 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,10686 110 15,0083333 1084 1 15,35 4 12,8 5 15,65 6 17,9 36 14,1 43 14,25
5875 3122 18,52359 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,10679 111 12,3035714 2280 1 15,45 4 12,15 5 15,95 6 13,1 36 14,325 43 12,35 43 2,8
5455 1111 19,04383 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,10547 112 15,2568333 960 1 14,666 4 10,25 5 17,7 6 16,8 36 14,975 43 17,15
2696 1109 18,54357 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 17,07739 113 14,73 1191 1 15,2 4 13,8 5 13,825 6 16,2 36 14,625
6405 1105 17,00238 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 17,07468 114 12,975 1975 1 15,3 4 14,35 5 16,275 6 14,5 36 11,575 43 5,85
4644 1103 17,07346 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,07346 115 15,335 929 1 15,8 4 12,9 5 16,075 7 19,1 36 12,8
1309 3122 19,04062 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 17,00000 116 14,575 1263 1 14,6 4 15 5 16,25 6 16,1 36 11,4 43 14,1
2099 1104 16,99780 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,99780 117 14,925 1117 1 14,6 4 14,3 5 15,925 6 17,1 36 12,7
3749 1103 16,96075 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,96075 118 14,14 1459 1 14,35 4 14,1 5 15,2 6 13,3 36 13,75
2591 1102 16,94824 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,94824 119 14,605 1244 1 14,35 4 14,975 5 16,275 6 16 36 11,425
5469 1109 18,99544 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,94495 120 14,74 1188 1 13,6 4 16 5 13,325 6 17,2 36 13,575
4859 1103 16,90147 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,90147 121 14,38 1333 1 14,4 4 13,35 5 17,4 36 11,65 41 15,1
6128 1109 19,00875 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,84580 122 14,795 1161 1 14,95 4 12,45 5 16,275 9 17,2 36 13,1
3301 1102 16,80153 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,80153 123 14,255 1406 1 14,65 4 13,8 5 15,7 9 14,8 36 12,325
6442 1102 16,79471 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,79471 124 15,045 1066 1 14,6 4 13,15 5 16,675 7 18,8 36 12
1180 1115 19,08151 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,78942 125 15,075 1046 1 13,95 4 12,9 5 16,15 6 18,7 32 ΑΠΣ 36 13,675
7430 1102 16,77999 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,77999 126 14,2 1431 1 15,4 4 14,5 5 13,7 6 15,3 36 12,1
3631 1109 19,10486 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,76545 127 14,9766 1096 1 15,033 4 13,6 5 14,35 6 18,8 36 13,1
6859 1102 16,75502 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,75502 128 13,875 1567 1 13,1 4 11 5 18,475 36 12,925
3897 1110 18,69691 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 16,73808 129 14,4916667 1289 1 15,55 4 11,05 5 15,75 6 18,2 36 13,65 43 12,75
7570 1110 19,09198 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 16,71785 130 15,05 1063 1 12,35 4 14,15 5 17,95 7 17,275 36 11,075 43 17,5
5638 1115 18,72553 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,62865 131 14,49 1290 1 14,4 4 12,5 5 16,4 6 16,8 36 12,35
6892 1109 19,10015 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,62772 132 14,26 1402 1 17,05 4 13,95 5 13,675 6 17,7 36 8,925
4752 1105 18,44941 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 7 16,61386 133 15,2583333 959 1 14 4 12 5 17,25 6 18,7 10 17,4 36 12,2
3537 1115 19,10406 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,58649 134 14,355 1351 1 16,25 4 14,95 5 12,65 6 18,2 36 9,725
5375 1102 16,58054 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,58054 135 13,8375 1587 1 14,35 4 13,1 5 14,825 36 13,075
4058 1103 16,55996 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,55996 136 13,45625 1747 1 16,75 4 12,05 5 13,2 36 11,825
774 1109 18,62268 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,52376 137 14,8 1159 1 12,5 4 13,45 5 15,9 7 18,7 36 13,45
4426 1110 19,00000 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 7 16,51944 138 15,086 1036 1 13,066 4 13,15 5 16,35 6 17,9 36 12,65 43 17,4
6162 1101 16,48322 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,48322 139 13,9732 1529 1 14,75 4 15,1 5 14,75 6 15,866 36 9,4
702 1109 18,25393 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,46155 140 13,7 1649 1 14,45 4 15,25 5 13,525 6 14,7 36 10,575
5964 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 7 16,45631 141 14,335 1369 1 16,25 4 14,85 5 10,725 6 19,3 36 10,55
1083 1115 18,72326 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,41762 142 14,1516 1455 1 14,933 4 13,55 5 14,7 6 16,7 36 10,875
6966 1107 18,06674 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,39419 143 14,28 1393 1 12,85 4 13,7 5 16,275 6 17 36 11,575
2769 1103 16,32722 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,32722 144 14,275 1395 1 10,3 4 13,25 5 16,6 10 17,2 36 14,025
3101 1109 17,60319 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 16,32066 145 13,21 1858 1 16 4 13,1 5 12,5 36 11,05 41 13,4
6280 1103 16,27308 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 16,27308 146 14,035 1501