ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 29 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ

ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 26) ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
5143 19,56 1 19,38551 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 29 19,64902 2 18,1334 91 1 15,5 4 17,05 6 18,8 8 19,8 45 19,517
7164 19,553 2 19,57982 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 29 20,00000 1 17,95 116 1 18,65 4 15,15 6 19,4 7 17,95 8 19,8 36 16,75
7036 19,183 3 19,39776 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 19,39776 3 17,23325 300 1 13,633 6 19,1 7 19,4 24 16,8
6822 18,634 4 17,90775 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 19,00000 4 16,88125 406 1 14,8 4 15,8 6 18,2 8 18,725
4263 18,388 5 17,52455 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 29 18,65944 5 15,98333333 694 1 12,5 4 12,8 5 17,4 6 17,3 7 18,7 41 17,2
3985 17,921 6 17,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 17,00000 10 15,0732 1048 1 13,766 4 12,05 6 18 7 17,05 41 14,5
6516 17,504 7 17,11178 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 29 18,31962 6 13,985 1527 1 13,7 6 16,5 7 18,85 24 7,825 32 ΑΠΣ 43 13,05
1994 17,156 8 16,31443 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 17,17650 8 14,055 1493 1 13,05 4 8,25 6 18,6 7 16,175 41 14,2
1510 17,056 9 18,58752 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 29 17,13948 9 14,19628571 1432 1 11,766 4 12,8 5 11,55 6 18,533 8 18,125 36 9,225 41 17,375
363 16,885 10 16,80427 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 16,80427 11 14,635 1233 1 8,9 6 17,4 7 18,2 24 12,525 25 16,15
3253 16,842 11 15,33456 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 29 15,94730 13 13,586 1698 1 14,066 4 11,45 5 11,375 6 16,2 8 17,9 36 10,525
1164 16,662 12 17,34708 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 17,34708 7 13,90966667 1556 1 11,533 6 17,5 7 17 15 17,875 37 14,35 38 5,2
3389 16,578 13 14,55917 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 14,55917 17 12,404 2239 1 4,366 6 16,7 7 9,15 10 19,4
3462 16,47 14 16,97339 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 29 15,83037 14 11,84716667 2504 1 9,433 4 10,45 6 17,8 7 15,05 36 6,7 43 11,65
226 16,383 15 15,54651 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 16,01649 12 13,86 1576 1 9,1 4 9,25 6 18 7 16,55 41 16,4
5439 16,232 16 15,14580 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 15,14580 15 12,51 2195 1 11,4 6 18,3 7 12,05 24 5,925 42 14,875
4690 15,717 17 15,94975 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 29 15,00000 16 12,25 2311 1 8,2 4 9,35 6 18,2 7 13,25
1201 15,135 18 14,43623 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 14,43623 19 12,11 2375 1 8,8 4 6,6 6 16 7 13,5 10 15,65
689 13,627 19 13,67008 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 13,67008 20 11,78883333 2533 1 9,633 4 3,65 6 15,9 7 12,8 8 17,65 41 11,1
6971 13,088 20 11,97822 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 11,97822 22 6,840166667 5049 1 13,25 4 4,6 5 0,975 6 9,466 7 7,1 43 5,65
3302 12,919 21 13,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 13,00000 21 6,325 5324 1 7,3 6 14,1 7 9,7 24 2,25 25 1,6 43 3
4376 12,263 22 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 11,50098 23 8,42 4195 1 5,25 6 13,4 8 19,05 24 0,325 42 4,075
1538 11,775 23 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 11,00000 24 8,28 4273 1 6 4 3,6 6 16,1 7 6,4 10 9,3
188 10,797 24 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 9,60173 25 8,64375 4054 1 2,15 6 15,4 8 16,525 24 0,5
5680 10,201 25 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 8,00000 26 4,1538 6458 1 3,794 4 1,7 5 0,475 6 7,5 7 7,3
170 #N/A 14,48199 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 14,48199 18 13,845 1584 1 8,8 4 9,2 6 16,4 7 16,975 8 17,85