ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 8 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ

ΚΩΔ ΥΠ ΠΠ ΒΠ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΛΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 M8 B8
5143 8 19,56 1 19,38551 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,13340 91 1 15,5 4 17,05 6 18,8 8 19,8 45 19,517
7164 8 19,553 2 19,57982 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,95000 116 1 18,65 4 15,15 6 19,4 7 17,95 8 19,8 36 16,75
7151 8 19,493 3 19,75776 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 16,91000 400 1 15,1 4 16,85 5 13,6 6 19,3 7 19,7
1550 8 19,415 4 19,85314 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 17,82917 145 1 15 4 16,1 5 17,375 6 19,7 7 19,3 10 19,5
3146 8 19,206 5 19,30817 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,98500 379 1 13,65 4 15,45 6 17,4 7 18,825 9 19,6
7658 8 19,025 6 17,86553 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 15,57000 844 1 12,45 4 8,45 6 18,5 7 19,35 9 19,1
6822 8 18,634 7 17,90775 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 16,88125 406 1 14,8 4 15,8 6 18,2 8 18,725
4263 8 18,388 8 17,52455 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 15,98333 694 1 12,5 4 12,8 5 17,4 6 17,3 7 18,7 41 17,2
3985 8 17,921 9 17 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 15,07320 1048 1 13,766 4 12,05 6 18 7 17,05 41 14,5
6632 8 17,601 10 16,73598 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 14,60000 1247 1 12,55 4 13,15 6 16,8 7 11,1 8 19,4
7343 8 17,441 11 16,50082 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 12,73500 2092 1 11,45 4 9,55 5 6,4 6 18,3 7 17,975
1994 8 17,156 12 16,31443 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 14,05500 1493 1 13,05 4 8,25 6 18,6 7 16,175 41 14,2
5367 8 17,117 13 16,69601 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 12,02857 2413 1 13,6 4 10,7 6 18,4 7 15,95 24 3,75 42 15,25 43 6,55
1510 8 17,056 14 18,58752 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 14,19629 1432 1 11,766 4 12,8 5 11,55 6 18,533 8 18,125 36 9,225 41 17,375
6658 8 16,525 15 16,1666 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 13,07000 1941 1 13,2 4 6,85 5 9,45 6 18 7 17,85
1827 8 15,909 16 15,12996 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 12,90000 2014 1 9,8 4 7,45 6 17,9 7 16,975 8 18,925 43 6,35
7087 8 15,863 17 14,70861 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 13,15500 1893 1 11,85 4 7,9 6 17,5 7 13,575 10 14,95
5611 8 15,785 18 14,62474 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 11,19660 2788 1 14,133 4 6,85 5 4,55 6 15,9 7 14,55
4690 8 15,717 19 15,94975 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 12,25000 2311 1 8,2 4 9,35 6 18,2 7 13,25
2115 8 15,281 20 14,07235 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 12,31000 2278 1 9,25 4 9,45 6 17,3 7 11,35 9 14,2
882 8 15,145 21 13,93308 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 11,29500 2749 1 8,3 4 6,55 6 16,5 7 16,275 68 8,85
5395 8 14,78 22 13,55804 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 9,94000 3408 1 6,3 4 7,8 5 5,55 6 18 7 12,05
4270 8 14,713 23 14,09443 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 10,74233 2999 1 11,354 4 10,65 6 15,8 7 10,45 24 5,1 41 11,1
689 8 13,627 24 13,67008 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 11,78883 2533 1 9,633 4 3,65 6 15,9 7 12,8 8 17,65 41 11,1
2157 8 13,479 25 12,3053 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8,69000 4035 1 8,275 4 5,65 5 4,575 6 15,6 7 9,35
6971 8 13,088 26 11,97822 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 6,84017 5049 1 13,25 4 4,6 5 0,975 6 9,466 7 7,1 43 5,65
463 8 12,448 27 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 8,90000 3919 1 7,15 4 3,85 6 16 7 7,5 9 10
2461 8 12,16 28 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 7,13333 4901 1 5,775 4 3,35 5 2,325 6 14,8 7 10 43 6,55
1538 8 11,775 29 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 8,28000 4273 1 6 4 3,6 6 16,1 7 6,4 10 9,3
424 8 11,423 30 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 8,53000 4120 1 2,75 4 4,4 6 12,3 7 7,8 41 15,4
6749 8 10,442 31 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 4,91500 6085 1 7,5 4 1,55 5 1,425 6 6,3 7 7,8