Παγκύπριες 2019 - Υποψήφιοι που κατάφεραν να πάρουν σε πέντε μαθήματα που έδωσαν πάνω από 18.
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 Μ6 Βαθ6 Μ.Ο ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1175 1 18,25 19 18,45 21 18,6 37 18,4 38 18,8 43 20 18,8 23
2349 1 18,7 19 18,3 21 19,2 37 18,5 38 19,2 43 ΑΠΣ 18,8 16
4853 1 18,6 19 18,8 21 19,4 37 19 38 19,6 19,1 7