Παγκύπριες 2019 - Δύο (2) υποψήφιοι "κατάφεραν" να πάρουν σε όλα τα μαθήματα κάτω από 1 !!!!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 AVER2 rank3
1834 1 0,982 15 0,075 37 0,15 38 0 0,302 7551
2441 1 0,834 37 0,25 38 0,5 409 0,6 0,546 7542