Παγκύπριες 2019 - Τρεις (3) υποψήφιοι "κατάφεραν" να πάρουν σε 3 μαθήματα 0,00 !!!!!!
ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 Μ.Ο ΓΕΝ. ΚΑΤ.
2542 1 2,35 24 0 25 0 37 0 0,588 7539
5668 1 0,104 6 13,8 15 0,2 37 0 38 0 43 0 2,351 7236
6918 1 5,9 6 10 7 7,4 24 0 25 0 37 0 43 ΑΠΣ 3,883 6578