ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2019 - ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 2 ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ
ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 M8 B8 AVER rank
5206 1 17,65 24 20 25 20 37 19,2 41 19 19,170 5