ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2015-2019

γ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
α/α  Κωδικός  Τμήμα  Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2017 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2018 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2019 "+/-"
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 526 544 554 568 562 2,55%
2 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 329 329 304 411 490 42,75%
3 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 324 367 374 229 347 7,26%
4 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 220 218 252 325 281 10,74%
5 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ 207 254 256 229 227 -4,02%
6 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 176 177 167 217 206 11,80%
7 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 331 294 280 244 176 -38,73%
8 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) 100 107 105 124 166 52,29%
9 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 100 107 105 157 154 31,34%
10 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 202 190 178 96 146 -12,31%
11 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 173 165 157 166 132 -20,12%
12 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 151 151 145 139 129 -11,95%
13 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - 0 0 104 105 123 135,41%
14 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 209 190 186 136 115 -36,20%
15 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  (Π.Κ) 207 254 256 116 109 -47,66%
16 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
(Τ.Π.Κ)
105 N/A
17 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  (Π.Κ) 0 0 82 107 104 120,11%
18 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 159 147 138 100 100 -26,47%
19 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 151 151 145 89 97 -27,61%
20 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) 191 168 162 108 96 -38,95%