ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1  ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΥΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
2383 1 20,000 1 19,26 20 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 1 17,95 6 19,9 22 19,45 37 19,3 38 19,7 0 0 0 0 0 #REF!
1727 1 19,999 2 19,21 20 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 19,55 19 17,45 21 19,9 37 19,65 38 19,5 0 0 0 0 0 #REF!
5206 1 19,911 3 19,17 20 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 17,65 24 20 25 20 37 19,2 41 19 0 0 0 0 0 #REF!
2558 1 19,873 4 19,3875 19,7183 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 19,05 15 19,85 37 19,25 38 19,4 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
6374 1 19,832 5 18,94166667 19,8105 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,8 19 18,95 21 19,6 37 17,85 38 19,8 43 19,65 0 0 0 #REF!
5154 1 19,779 6 18,69 19,5699 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,55 19 19,65 21 19 37 19,85 38 19,4 0 0 0 0 0 #REF!
4853 1 19,777 7 19,08 19,7729 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,6 19 18,8 21 19,4 37 19 38 19,6 0 0 0 0 0 #REF!
1564 1 19,766 8 18,4 20 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 18,8 4 18,5 5 18,85 6 18,9 36 16,95 0 0 0 0 0 #REF!
1878 1 19,766 8 18,5882 19,9972 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,866 4 18,8 5 19,225 7 19,8 36 17,25 0 0 0 0 0 #REF!
2355 1 19,766 8 18,775 19,6655 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,525 19 18,5 21 19,3 37 19,85 38 19,7 0 0 0 0 0 #REF!
966 1 19,763 11 18,2 19,7229 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,9 19 18,85 21 19,4 37 15,15 38 19,7 43 ΑΠΣ 0 0 0 #REF!
5061 1 19,751 12 18,75 19,7077 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,85 19 18,45 21 19,45 37 17,8 38 19,2 43 ΑΠΣ 0 0 0 #REF!
5576 1 19,740 13 18,67 19,5955 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,45 19 19,15 21 19,3 37 19,85 38 18,6 0 0 0 0 0 #REF!
490 1 19,735 14 18,01 19,6086 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,85 4 15,8 5 19,175 10 20 36 17,225 0 0 0 0 0 #REF!
364 1 19,731 15 19,2 19,798 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 17,3 6 19,7 24 19,75 25 19,45 37 19,8 0 0 0 0 0 #REF!
6378 1 19,731 15 18,87 19,6631 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 19,05 19 17,45 21 19,5 37 19,25 38 19,1 0 0 0 0 0 #REF!
4881 1 19,714 17 18,06 19,9096 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,5 4 17,4 5 18,025 10 19 36 16,375 0 0 0 0 0 #REF!
4521 1 19,711 18 19,09 19,6344 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,95 21 19 37 19,2 38 19,7 39 19,6 0 0 0 0 0 #REF!
3883 1 19,707 19 18,4166 19,5641 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,133 15 17,45 37 19,55 38 19,1 39 19,85 0 0 0 0 0 #REF!
2460 1 19,707 19 18,77 19,5646 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,35 15 19,35 19 18 37 19,85 38 19,3 0 0 0 0 0 #REF!
1175 1 19,704 21 18,75 19,4524 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,25 19 18,45 21 18,6 37 18,4 38 18,8 43 20 0 0 0 #REF!
1796 1 19,704 21 18,785 19,727 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15,95 15 18,875 37 19,3 38 19,8 39 20 0 0 0 0 0 #REF!
4662 1 19,700 23 18,9 19,6624 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,85 19 18,9 21 19,45 37 18,9 38 19,4 0 0 0 0 0 #REF!
4817 1 19,697 24 18,725 19,5117 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,85 19 19,6 21 18,9 37 19 38 17,1 43 19,9 0 0 0 #REF!
6461 1 19,697 24 18,765 19,5546 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,75 6 19 15 19,975 37 19,4 38 17,7 0 0 0 0 0 #REF!
5298 1 19,693 26 18,64166667 19,548 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,65 19 17,9 21 19,05 37 17,75 38 19,7 43 19,8 0 0 0 #REF!
221 1 19,687 27 18,53333333 19,497 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,6 19 17,9 21 19,25 37 17,15 38 18,4 43 19,9 0 0 0 #REF!
2349 1 19,684 28 18,78 19,6226 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,7 19 18,3 21 19,2 37 18,5 38 19,2 43 ΑΠΣ 0 0 0 #REF!
502 1 19,683 29 18,51 19,6217 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,35 19 17,6 21 19,85 37 18,25 38 18,5 0 0 0 0 0 #REF!
1401 1 19,681 30 18,39 19,6184 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,6 19 19,8 21 19,35 37 18,3 38 18,9 43 ΑΠΣ 0 0 0 #REF!
2998 1 19,681 30 18,83 19,7419 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 17,5 6 19,3 24 19,95 25 19,9 37 17,5 0 0 0 0 0 #REF!
4153 1 19,672 32 18,925 19,7321 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 18,5 6 18 24 19,275 25 19,35 37 19,5 0 0 0 0 0 #REF!
4119 1 19,662 33 18,69166667 19,3852 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,9 19 18,3 21 18,45 37 19,8 38 19,7 43 20 0 0 0 #REF!
5901 1 19,660 34 17,535 19,8156 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,9 4 18,05 5 19,55 6 16,3 36 17,875 0 0 0 0 0 #REF!
520 1 19,657 35 17,88 19,7106 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 1 16,3 26 20 37 18,7 38 14,8 400 19,6 0 0 0 0 0 #REF!
620 1 19,654 36 18,66 19,5154 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,925 6 18 15 19,825 37 19,25 38 19,3 0 0 0 0 0 #REF!
712 1 19,652 37 18,47 19,5816 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,95 19 17,25 21 19,25 37 17,8 38 19,1 0 0 0 0 0 #REF!
6678 1 19,643 38 18,4 19,5302 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 18,6 19 16,65 21 18,15 37 19,9 38 18,7 0 0 0 0 0 #REF!
1398 1 19,632 39 18,005 19,6335 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,25 4 17,15 5 19,25 6 19,6 36 16,775 0 0 0 0 0 #REF!
2271 1 19,628 40 18,29375 19,678 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 14,45 15 19,825 37 19,8 38 19,1 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
3637 1 19,627 41 18,6 19,3753 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,3 19 18,65 21 18,9 37 19,75 38 18,4 0 0 0 0 0 #REF!
3029 1 19,627 41 18,708 19,6136 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,49 19 18,35 21 19,3 32 ΑΠΣ 37 18,2 38 19,2 0 0 0 #REF!
7129 1 19,625 43 16,66 19,4877 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 18,45 19 7,85 37 19,2 38 18,6 39 19,2 0 0 0 0 0 #REF!
6257 1 19,619 44 18,155 19,4829 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 18 19 15,6 37 18,9 38 18,7 39 19,575 0 0 0 0 0 #REF!
5591 1 19,618 45 18,755 19,5257 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,3 15 19,65 37 18,35 38 19,9 39 19,575 0 0 0 0 0 #REF!
7049 1 19,618 45 18,76 19,5384 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,8 19 18 21 19,4 37 19,3 38 19,3 0 0 0 0 0 #REF!
352 1 19,612 47 17,65 19,7331 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 16,3 4 16,95 5 19,7 7 17,8 36 17,5 0 0 0 0 0 #REF!
1421 1 19,601 48 17,6125 19,7139 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,3 4 17,55 5 19,5 36 18,1 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
6553 1 19,601 48 18,04 19,7254 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,35 4 16,85 5 19,475 6 19,2 36 17,325 0 0 0 0 0 #REF!
584 1 19,599 50 18,49 19,5146 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,85 19 18,9 21 18,5 37 17,9 38 19,3 0 0 0 0 0 #REF!
3594 1 19,595 51 17,47 19,624 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 1 10,2 10 19,55 43 18,8 52 20 504 18,8 0 0 0 0 0 #REF!
3328 1 19,591 52 18,735 19,6284 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 16,75 6 18,8 15 19,425 37 19 38 19,7 0 0 0 0 0 #REF!
6606 1 19,583 53 17,775 19,6826 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,75 4 16,75 5 19,825 36 16,95 41 19,6 0 0 0 0 0 #REF!
2322 1 19,583 53 17,96933333 19,302 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,566 19 18,65 21 19,4 37 16,45 38 16,8 43 19,95 0 0 0 #REF!
296 1 19,583 53 17,89166667 19,332 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,5 19 16,1 21 19,3 37 15,95 38 17,6 43 19,9 0 0 0 #REF!
7660 1 19,572 56 18,745 19,439 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 18 21 18,55 23 18,675 37 19,1 38 19,4 0 0 0 0 0 #REF!
256 1 19,567 57 17,54166667 19,3642 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,4 19 19,35 21 18,85 37 13,1 38 17,8 43 19,75 0 0 0 #REF!
6462 1 19,565 58 18,48 19,5658 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,45 19 18,15 21 19,15 37 17,45 38 19,2 0 0 0 0 0 #REF!
510 1 19,561 59 18,39 19,6076 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 18 10 19,65 24 20 25 19,55 37 14,75 0 0 0 0 0 #REF!
5143 1 19,560 60 18,1334 19,3855 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 15,5 4 17,05 6 18,8 8 19,8 45 19,517 0 0 0 0 0 #REF!
6602 1 19,556 61 18,76875 19,6021 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 17,15 24 19,025 25 19,7 37 19,2 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1611 1 19,554 62 18,7 19,4599 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,9 15 19,1 19 17,9 37 19,1 38 19,5 0 0 0 0 0 #REF!
7164 1 19,553 63 17,95 19,5798 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 18,65 4 15,15 6 19,4 7 17,95 8 19,8 36 16,75 0 0 0 #REF!
1823 1 19,551 64 17,925 19,704 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 18,65 4 15,2 5 19,3 7 19,45 36 17,025 0 0 0 0 0 #REF!
7299 1 19,547 65 18,31 19,3438 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,7 19 18 21 19,55 37 19,4 38 17,9 0 0 0 0 0 #REF!
1018 1 19,545 66 17,335 19,3094 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 15,3 4 16,5 5 19,2 6 19,8 36 15,875 0 0 0 0 0 #REF!
491 1 19,542 67 18,23 19,3142 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,2 19 16,25 21 19,4 37 19,5 38 18,8 0 0 0 0 0 #REF!
787 1 19,542 67 18,525 19,4107 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,05 6 19,3 15 19,925 37 18,95 38 18,4 0 0 0 0 0 #REF!
3238 1 19,540 69 18,51 19,5838 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 17,45 6 17,8 24 19,85 25 19,3 37 18,15 0 0 0 0 0 #REF!
2047 1 19,538 70 18,905 19,5818 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 17,6 24 19,575 25 19,5 37 18,45 41 19,4 0 0 0 0 0 #REF!
7300 1 19,533 71 18,7125 19,4022 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,35 15 19,45 37 18,95 38 19,1 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
2004 1 19,533 71 18,345 19,5759 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,5 24 19,725 25 18,05 37 17,65 41 19,8 0 0 0 0 0 #REF!
6391 1 19,527 73 18,22 19,5695 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 18,05 15 17,05 24 19,75 25 19,55 37 16,7 0 0 0 0 0 #REF!
633 1 19,525 74 18,06666667 19,2393 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,35 19 18 21 18,95 37 17,2 38 17 43 19,9 0 0 0 #REF!
357 1 19,524 75 18,44 19,5661 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16 24 20 25 19,35 37 17,95 41 18,9 0 0 0 0 0 #REF!
4614 1 19,522 76 18,6125 19,5632 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,65 24 19,65 25 19,65 37 18,5 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
7588 1 19,522 76 18,1875 19,3919 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15,25 9 ΑΠΣ 21 18,8 37 19,2 38 19,5 0 0 0 0 0 #REF!
3451 1 19,521 78 17,6982 19,4417 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 16,466 4 17,55 5 18,275 6 19,5 36 16,7 0 0 0 0 0 #REF!
5665 1 19,520 79 17,9305 19,1595 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,333 19 17,15 21 19,1 37 17,5 38 18,5 43 20 0 0 0 #REF!
3876 1 19,519 80 18,235 19,3898 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15,65 19 18,1 37 18,55 38 19,2 39 19,675 0 0 0 0 0 #REF!
361 1 19,517 81 18,5966 19,6031 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 15,533 15 19,075 37 19,45 38 19,8 39 19,125 0 0 0 0 0 #REF!
4391 1 19,516 82 17,3466 19,3207 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,933 19 13,65 21 20 37 19,25 38 17,9 0 0 0 0 0 #REF!
1165 1 19,515 83 17,955 19,5292 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 16,3 15 19,625 19 16,95 37 17,1 38 19,8 0 0 0 0 0 #REF!
2649 1 19,514 84 18,7125 19,5278 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 17,85 15 19,3 37 18,9 38 18,8 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
6503 1 19,512 85 18,13 19,4493 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,95 19 16,8 21 19,25 37 17,95 38 19,7 0 0 0 0 0 #REF!
7559 1 19,511 86 17,915 19,3821 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,9 15 18,675 19 15,35 37 19,65 38 18 0 0 0 0 0 #REF!
4545 1 19,509 87 18,24 19,3377 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 15,4 19 18,45 21 19 37 19,25 38 19,1 0 0 0 0 0 #REF!
5238 1 19,509 87 17,8875 #N/A #N/A 1 13,65 6 18,4 24 19,5 25 20 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1687 1 19,505 89 17,11666667 19,1782 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,3 19 16,65 21 19,4 37 12,8 38 17,6 43 19,95 0 0 0 #REF!
1174 1 19,504 90 17,8375 19,5799 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,3 4 15,65 5 19,575 6 18,9 36 16,6 43 19 0 0 0 #REF!
3465 1 19,503 91 18,51 19,542 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,95 7 18,2 24 19,8 25 19,3 37 18,3 0 0 0 0 0 #REF!
3892 1 19,501 92 18,125 19,5102 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 14,45 6 18,1 15 19,575 37 19,7 38 18,8 0 0 0 0 0 #REF!
5326 1 19,497 93 18,475 19,3509 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,7 6 19,2 37 18,85 38 18,1 39 19,525 0 0 0 0 0 #REF!
7151 1 19,493 94 16,91 19,7578 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15,1 4 16,85 5 13,6 6 19,3 7 19,7 0 0 0 0 0 #REF!
4207 1 19,491 95 18,4 19,529 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,7 8 19,175 24 19,825 25 19,75 37 16,55 0 0 0 0 0 #REF!
7226 1 19,491 95 18,33 19,463 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 1 17,3 19 18,75 21 18,65 37 18,85 38 18,1 0 0 0 0 0 #REF!
7663 1 19,489 97 17,025 19,6124 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 16,1 6 19,6 21 16,8 37 14,8 38 15,2 43 19,65 0 0 0 #REF!
1533 1 19,489 97 18,05833333 19,1815 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,9 19 18,55 21 18,95 37 18,15 38 16,9 43 19,9 0 0 0 #REF!
6685 1 19,487 99 17,27 19,372 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,95 19 18,6 21 19,1 37 13,6 38 19,1 0 0 0 0 0 #REF!
3066 1 19,486 100 17,775 19,7444 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17,55 4 15,95 6 17,7 7 19,9 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
3926 1 19,485 101 17,88333333 19,3321 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,6 19 16,6 21 19,75 37 17,35 38 16,8 43 19,2 0 0 0 #REF!
6890 1 19,485 101 17,73 19,6164 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,45 4 17,45 5 19,225 6 18,6 36 15,925 0 0 0 0 0 #REF!
2582 1 19,484 103 18,33125 19,5209 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,8 24 19,925 25 19,3 37 17,3 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
3433 1 19,484 103 18,175 19,4884 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 17,55 15 19,425 21 16,75 37 19,15 38 18 0 0 0 0 0 #REF!
1631 1 19,476 105 17,8 19,3498 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,3 19 16,65 21 17,75 37 19,4 38 18,9 0 0 0 0 0 #REF!
3232 1 19,476 105 18,805 19,4769 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 17,65 15 19,55 37 18,15 38 18,7 39 19,975 0 0 0 0 0 #REF!
4901 1 19,474 107 17,5 19,303 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,4 19 17,45 21 18,65 37 13,3 38 18,9 43 19,3 0 0 0 #REF!
5199 1 19,474 107 14,85 19,3557 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,2 19 18,1 21 18,85 37 1,2 38 18,9 43 ΑΠΣ 0 0 0 #REF!
5227 1 19,474 107 18,68 19,3475 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 18 15 19,1 37 19,4 38 17,2 39 19,7 0 0 0 0 0 #REF!
5967 1 19,474 107 18,16666667 19,1803 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 17,55 19 17,6 21 18,7 37 18,7 38 16,6 43 19,85 0 0 0 #REF!
2562 1 19,472 111 18,25 19,3462 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15,85 19 18,25 37 18,5 38 19,3 39 19,35 0 0 0 0 0 #REF!
3141 1 19,472 111 17,31 19,3455 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 14,5 22 16 37 18,4 38 17,7 39 19,95 0 0 0 0 0 #REF!
4716 1 19,467 113 16,96 19,3409 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,3 15 19,825 37 18,7 38 18,1 39 11,875 0 0 0 0 0 #REF!
3890 1 19,466 114 17,81666667 19,1083 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 1 16,9 19 18,25 21 15,4 37 18,15 38 18,2 43 20 0 0 0 #REF!
1326 1 19,465 115 18,13 19,3388 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16 15 19,675 37 18,15 38 19,3 39 17,525 0 0 0 0 0 #REF!
4864 1 19,465 115 18,47 19,339 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,65 15 19,85 32 20 37 18,95 38 16,9 0 0 0 0 0 #REF!
1732 1 19,463 117 18,29375 19,4603 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 15,4 15 19,325 37 19,45 38 19 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
4077 1 19,460 118 17,825 19,1054 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,35 19 17,55 21 17,9 37 17 38 18,2 43 19,95 0 0 0 #REF!
3814 1 19,457 119 17,5732 19,4911 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 13,666 6 16,7 24 20 25 19,55 37 17,95 0 0 0 0 0 #REF!
2991 1 19,457 119 18,535 19,4903 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,9 15 18,625 24 18,95 25 19,6 37 18,6 0 0 0 0 0 #REF!
2915 1 19,455 121 16,05 19,5433 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 10,15 43 18,2 509 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
3348 1 19,453 122 15,455 19,4895 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 13,95 4 16,15 5 16,65 10 20 36 10,525 0 0 0 0 0 #REF!
2914 1 19,451 123 18,695 19,4442 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 17,15 15 19,325 37 18,7 38 18,8 39 19,5 0 0 0 0 0 #REF!
7216 1 19,450 124 18,36875 19,4436 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 16,15 6 ΑΠΣ 15 19,375 37 19,25 38 18,7 0 0 0 0 0 #REF!
7003 1 19,449 125 17,36666667 19,1034 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 14,75 19 16,3 21 19,3 37 16,35 38 17,5 43 20 0 0 0 #REF!
6225 1 19,447 126 17,88 19,4788 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 15,4 6 18,7 24 19,7 25 19,95 37 15,65 0 0 0 0 0 #REF!
684 1 19,446 127 17,11666667 19,1137 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 14,9 19 18,3 21 18,05 37 13,05 38 18,5 43 19,9 0 0 0 #REF!
5441 1 19,433 128 18,28125 19,42 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 16,8 15 18,825 37 19,6 38 17,9 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
2929 1 19,429 129 17,71666667 19,2234 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,05 19 18,2 21 18,05 37 15,95 38 16,7 43 19,35 0 0 0 #REF!
2272 1 19,425 130 17,8 19,4543 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 14,6 6 18,5 24 19,65 25 19,95 37 16,3 0 0 0 0 0 #REF!
3181 1 19,424 131 16,9466 19,3008 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15,733 19 12,95 21 17,75 37 19,3 38 19 0 0 0 0 0 #REF!
3952 1 19,423 132 17,7125 19,4527 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 12,25 24 19,7 25 19,65 37 19,25 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
7121 1 19,423 132 17,9875 19,2907 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,15 19 18,2 21 18,5 38 17,1 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1033 1 19,423 132 17,9625 19,2909 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,1 19 17,5 21 18,95 38 17,3 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
7364 1 19,422 135 17,96 19,311 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 1 15,55 19 17,5 37 19,15 38 18,6 39 19 0 0 0 0 0 #REF!
6698 1 19,420 136 18,42075 19,4487 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,433 24 19,15 25 18,9 37 19,2 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1849 1 19,419 137 17,54 19,4475 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 15 6 16,2 24 19,9 25 19,6 37 17 0 0 0 0 0 #REF!
2493 1 19,418 138 18 19,2849 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,1 19 18,85 21 18,65 38 18,4 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1550 1 19,415 139 17,82916667 19,8531 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 15 4 16,1 5 17,375 6 19,7 7 19,3 10 19,5 0 0 0 #REF!
236 1 19,412 140 17,6632 19,4688 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 1 17,3 4 17,1 6 17,5 43 19,05 68 17,366 0 0 0 0 0 #REF!
3227 1 19,410 141 18,53 19,38 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,75 15 18,925 37 19,55 38 18,9 39 18,525 0 0 0 0 0 #REF!
7280 1 19,408 142 17,8716 19,2475 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 14,333 6 19,2 37 17,4 38 18,7 39 19,725 0 0 0 0 0 #REF!
199 1 19,408 142 17,615 19,2858 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15,8 15 19,625 19 15,45 37 18,5 38 18,7 0 0 0 0 0 #REF!
2158 1 19,404 144 17,74 19,3122 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18,65 19 15,35 21 18,4 37 17,4 38 18,9 0 0 0 0 0 #REF!
2606 1 19,401 145 17,2832 19,2793 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 17,866 15 19,15 19 13,45 37 16,95 38 19 0 0 0 0 0 #REF!
890 1 19,401 145 17,8 19,1368 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 15,95 19 16,9 21 19,1 37 17,35 38 17,9 43 19,6 0 0 0 #REF!
4548 1 19,398 147 17,3875 19,5045 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 16 4 16,25 6 17 10 18,3 24 19,625 43 17,15 0 0 0 #REF!
659 1 19,397 148 18,185 19,3107 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 15 6 18,6 15 19,525 37 19,5 38 18,3 0 0 0 0 0 #REF!
4186 1 19,396 149 17,85 19,2573 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,75 19 18,45 21 19,1 38 17,1 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1116 1 19,396 149 18,175 19,3717 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 1 17 15 19,5 37 17,3 38 18,9 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
3910 1 19,395 151 17,29166667 19,1271 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 18 19 14,65 21 18,55 37 15,15 38 17,8 43 19,6 0 0 0 #REF!
7372 1 19,395 151 16,82 19,2745 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 14,25 15 19,55 19 12,45 37 18,45 38 19,4 0 0 0 0 0 #REF!
7042 1 19,392 153 17,51 19,4174 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 13,65 6 16,6 24 19,8 25 19,7 37 17,8 0 0 0 0 0 #REF!
6069 1 19,391 154 17,46 19,2503 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,65 19 16,55 21 19,5 37 16,5 38 18,1 0 0 0 0 0 #REF!
6739 1 19,390 155 17,83 19,2297 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 15 19 18,55 21 17,8 37 19,1 38 18,7 0 0 0 0 0 #REF!
7434 1 19,390 155 16,775 19,1105 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 16,75 4 15,4 5 18,8 6 19,6 36 13,325 0 0 0 0 0 #REF!
4999 1 19,389 157 14,32 19,2473 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,6 19 16,2 21 19,4 37 0,8 38 18,6 0 0 0 0 0 #REF!
5716 1 19,387 158 17,68125 19,4122 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,45 24 19,725 25 19,7 37 14,85 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
927 1 19,386 159 17,83 19,2644 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 1 16,05 6 18,8 19 18,85 37 17,35 38 18,1 0 0 0 0 0 #REF!
1216 1 19,386 159 17,2375 19,4103 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,35 24 19,75 25 19,85 37 13 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
7082 1 19,385 161 18,5 19,4886 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 17,25 6 18,7 9 18,8 24 19,5 25 18,9 43 17,85 0 0 0 #REF!
7195 1 19,385 161 17,81 19,2433 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 16,7 19 17,45 21 18,95 32 ΑΠΣ 37 17,45 38 18,5 43 ΑΠΣ 0 #REF!
1211 1 19,381 163 17,92 19,4053 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 15,2 15 17,375 24 19,175 25 19,7 37 18,15 0 0 0 0 0 #REF!
4607 1 19,380 164 17,185 19,545 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 1 17 4 15,05 5 18,425 6 18,9 36 16,55 0 0 0 0 0 #REF!
5093 1 19,380 164 17,98 19,4043 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 16,5 6 17,5 24 19,85 25 18,25 37 17,8 0 0 0 0 0 #REF!
4085 1 19,377 166 18,205 19,2752 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 16,15 15 19,8 37 18,15 38