ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΔΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 39 9,0562 15,6250 2,9082 12,8294 18,6458 8,3712 3,7658 2,9314
1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 70 12,2367 18,0600 6,5458 15,3626 19,9096 11,7701 2,6599 2,0762
1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 35 12,2087 18,0400 5,1050 15,2350 19,7254 10,5106 3,3845 2,7036
1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 14 6,8814 14,9250 2,1150 11,8430 16,9978 8,5044 3,1815 2,2132
1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 50 13,8667 17,8292 9,9527 17,4736 19,8531 15,5161 2,0854 1,3396
1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 10,5109 14,4700 7,4286 16,1070 18,0667 15,2716 1,2855 0,7715
1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 12,5426 17,5300 9,6036 17,6265 19,3082 16,8019 1,8813 0,7262
1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 13,8660 17,4500 9,1708 18,4516 19,3680 17,2529 1,8332 0,7138
1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 75 15,0413 18,5000 11,6958 19,1110 19,6461 18,6930 1,4095 0,2091
1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 12,8464 17,3875 9,2083 17,3954 19,5045 16,3555 1,5442 0,8641
1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 11,9072 15,8833 9,0125 16,8653 19,3968 15,9425 1,5443 0,9029
1113 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 48 16,8594 18,5882 15,4066 19,2372 20,0000 18,6860 0,7221 0,3203
1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 14,2953 18,1334 9,6250 18,8108 19,5798 17,5649 1,9014 0,5290
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 35 12,1485 17,2333 6,3250 15,1754 19,3978 11,9782 2,4883 1,8331
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 35 12,1485 17,2333 6,3250 15,1754 19,3978 11,9782 2,4883 1,8331
1501 [1501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 17,2550 17,2550 17,2550 19,3861 19,3861 19,3861 0,0000 0,0000
2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 80 16,6878 18,7750 13,0150 18,9948 19,6655 18,0119 1,2949 0,4091
2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 15,3756 19,3875 12,6432 18,2399 19,7270 17,1805 1,7137 0,7796
2107 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 15,8437 18,2400 12,7950 18,6388 19,4779 17,7353 1,3312 0,5588
2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 70 15,6620 18,3300 13,2000 17,9530 19,4630 16,9397 1,0298 0,7047
2501 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 15,4542 17,4350 12,3632 18,4992 19,1984 17,6309 1,5255 0,6118
2502 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 15,1704 15,2708 15,0700 18,9238 19,1037 18,7439 0,1004 0,1799
2503 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 17,8502 18,5250 17,0708 19,2389 19,4107 19,0126 0,5593 0,1435
2504 [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 17,2400 17,6700 16,8100 19,1526 19,1526 19,1525 0,4300 0,0001
2505 [2505] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 17,1413 18,0375 16,2450 19,1520 19,1879 19,1161 0,8963 0,0359
2506 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 15,8225 17,7563 14,0600 18,6414 19,1925 17,6954 1,1936 0,6275
2507 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 15,2316 16,2466 14,0132 18,7601 19,0868 18,1603 0,9231 0,4247
3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 65 16,5748 18,4000 13,9000 18,9742 19,5302 18,4295 0,8360 0,2608
3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 65 17,8472 19,2100 14,3200 19,3534 20,0000 19,0976 0,9168 0,2123
3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 120 12,7836 17,4055 9,1857 17,2154 19,6046 15,8266 1,8313 1,0033
3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 45 14,0071 17,1583 10,6083 18,5062 19,6124 17,7348 1,4095 0,4934
4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 64 14,8174 18,7550 12,1350 17,6495 19,5257 16,4599 1,6547 0,9686
4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 12,7831 17,3100 9,1700 16,4121 19,3455 15,4512 1,5022 0,7911
4104 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 45 14,4560 19,2600 11,1482 18,1740 20,0000 16,7085 1,8419 0,9617
4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 90 16,7037 18,8050 13,4950 18,6321 19,6780 17,3745 1,1637 0,6886
4106 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 60 14,1982 18,4166 10,9900 17,0304 19,5641 15,9869 1,6400 0,9639
4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 15,4771 18,7125 13,0200 17,8314 19,4022 16,8251 1,3070 0,9133
4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 11,5825 17,0500 8,9664 15,5861 19,1071 14,5131 1,7623 1,0840
4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 10,7876 15,6800 7,6700 14,9774 18,7385 14,3730 1,5347 0,8241
4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 9,7197 13,2382 7,3800 14,2450 15,3870 13,8809 1,2607 0,3633
4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 45 12,2707 15,8250 9,9250 15,5865 18,4808 14,9514 1,2795 0,6320
4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 13,5481 16,7750 10,3750 16,5402 19,0197 15,7776 1,2777 0,7992
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 10,7792 14,9625 7,5600 14,9872 17,7819 13,9327 1,8270 0,9191
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 10,7792 14,9625 7,5600 14,9872 17,7819 13,9327 1,8270 0,9191
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 11,5461 15,2638 8,2200 15,6048 18,4185 14,7079 1,3699 0,7467
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 11,5461 15,2638 8,2200 15,6048 18,4185 14,7079 1,3699 0,7467
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 8,9617 13,9357 6,4032 13,9665 16,7246 13,4033 1,4387 0,7119
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 8,9617 13,9357 6,4032 13,9665 16,7246 13,4033 1,4387 0,7119
4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 45 14,7239 17,9600 12,3300 17,0606 19,3110 15,8791 1,3535 1,0123
4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 12,7171 16,0500 8,8950 17,9440 19,5433 16,6938 1,6540 0,8455
4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 9 11,7531 13,9958 9,3917 18,1981 19,2029 17,4948 1,4900 0,6165
4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 6 12,2705 14,6300 8,9900 18,3255 18,7738 17,9510 2,2190 0,2843
4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 6 12,3915 14,4000 10,1167 17,7830 18,6506 16,8568 1,6784 0,5974
4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 5 9,0650 11,0550 7,6000 16,6239 16,8035 16,3054 1,1998 0,1743
4609 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 13,7850 13,7850 13,7850 18,2208 18,2208 18,2208 0,0000 0,0000
5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 75 15,6502 19,1700 11,4083 18,4222 20,0000 17,5742 1,3728 0,6659
5103 [5103] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 35 14,2759 17,6125 10,9625 17,4931 19,2532 16,9646 1,4422 0,6669
5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 75 17,4470 19,2000 15,2250 19,3189 19,7980 19,1137 0,7562 0,1636
5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 80 15,5865 17,6866 13,4150 18,5522 19,3396 17,6951 0,8644 0,4559
5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 60 12,7144 17,4167 9,0571 17,5740 19,4096 17,0086 1,3836 0,5646
5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 50 12,7714 17,6632 8,2179 17,7121 19,4688 16,8861 1,8443 0,7426
5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 45 14,6042 17,4400 11,2732 17,7441 19,3279 17,0046 1,3727 0,6789
5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 13,2767 16,7375 10,7167 18,2475 19,1543 17,2788 1,5829 0,6184
5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 13,6118 17,4700 11,1583 18,7363 19,6240 17,7433 1,6478 0,5216
5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 60 13,4103 15,2850 10,8532 16,6747 17,4809 16,3584 0,8101 0,2332
5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 30 10,6254 14,9400 7,8821 18,4945 19,4557 17,8868 1,7762 0,5012
5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 30 11,9796 16,5875 8,2900 18,7183 19,6427 17,9863 2,3432 0,4601
5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 10,9434 15,5625 8,6943 18,9395 19,4692 18,4324 1,7191 0,2577
8201 [8201] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 12,7500 12,9500 12,5500 15,6945 16,5824 14,8065 0,2000 0,8879
8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 11,1668 11,6313 10,9000 17,7148 17,7401 17,6701 0,3296 0,0317
8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 3 10,2809 12,6887 7,0500 17,7619 17,9764 17,6266 2,3744 0,1534
8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 11,0938 13,6063 9,4375 18,2041 18,4040 17,8582 1,8064 0,2456
8322 [8322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 7,0900 7,0900 7,0900 12,6003 12,6003 12,6003 0,0000 0,0000
8402 [8402] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 11,2114 12,3500 10,1250 15,4721 16,1357 14,5346 0,9702 0,6784
8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 10,3191 11,1200 9,7250 14,2328 15,0786 13,5680 0,5476 0,5738
8404 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 3 12,8403 14,0100 12,2000 15,5632 16,5680 14,7041 0,8283 0,7679
8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 8 9,8816 12,3616 8,4375 14,7910 16,0845 13,9401 1,4104 0,7925
8406 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 10,3823 11,9540 9,4500 14,8258 15,5350 14,1529 1,0289 0,5789
8407 [8407] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 11,2272 12,4400 10,0875 14,9439 15,0610 14,7707 0,9618 0,1250
8423 [8423] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 8,7690 9,7625 8,3540 13,9309 14,3775 13,6850 0,5345 0,2433
8426 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 8,7403 9,5375 8,1708 13,8268 14,3341 13,5542 0,5807 0,3591
8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 8,4263 8,8000 7,8415 13,4424 13,6573 13,2445 0,4188 0,1690
8428 [8428] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 9,6305 11,1375 8,7790 14,2155 14,7061 13,9569 1,0686 0,3470
8429 [8429] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 11,0704 12,4000 9,8915 15,0016 15,4084 14,6979 1,0296 0,2991
8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 7,5184 7,8208 7,2160 13,0486 13,3138 12,7835 0,3024 0,2652
8431 [8431] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 7,0375 7,0375 7,0375 12,5612 12,5612 12,5612 0,0000 0,0000
8432 [8432] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 7,1157 7,2500 6,9814 12,4814 12,5263 12,4365 0,1343 0,0449
8521 [8521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 4 9,9740 10,9000 8,5833 16,2810 16,6459 15,9389 0,8555 0,2635
8522 [8522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 4 10,4258 11,8875 9,1583 16,6579 16,7998 16,3782 1,0024 0,1664
8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 2 7,3133 7,6266 7,0000 12,9435 13,3690 12,5179 0,3133 0,4255
8525 [8525] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 10,3396 11,2125 9,4667 17,2527 17,2755 17,2299 0,8729 0,0228
8526 [8526] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 12,9188 13,9000 11,9375 17,5745 17,6067 17,5422 0,9813 0,0322
8527 [8527] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 9,1083 9,1083 9,1083 13,0125 13,0125 13,0125 0,0000 0,0000
9322 [9322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 7,0948 7,0948 7,0948 12,7910 12,7910 12,7910 0,0000 0,0000
9503 [9503] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 7,4300 7,4300 7,4300 12,0743 12,0743 12,0743 0,0000 0,0000
9504 [9504] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 10,5375 10,5375 10,5375 13,7407 13,7407 13,7407 0,0000 0,0000