Εξεταζόμενα μαθήματα 2019 κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)

Εξεταζόμενα μαθήματα κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)
α/α   Κωδ. Μάθημα Πλήθος υποψηφίων 2015 Πλήθος υποψηφίων 2016 Πλήθος υποψηφίων 2017 Πλήθος υποψηφίων 2018 Πλήθος υποψηφίων 2019 "+/-"
1 1 Νέα Ελληνικά 8614 8198 8137 7700 7689 -5,80%
2 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2936 2541 2665 3559 3587 22,62%
3 6 Αγγλικά 1940 1890 1914 3020 3057 39,53%
4 38 Φυσική 1812 1621 1813 2764 2655 32,58%
5 24 Πολιτική Οικονομία 773 657 656 2384 2543 127,56%
6 21 Βιολογία 1930 1835 1767 1934 1818 -2,60%
7 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 4627 4480 4382 1702 2263 -40,41%
8 4 Ιστορία 1073 1104 1131 1461 1431 20,03%
9 19 Χημεία 720 848 806 1197 1155 29,38%
10 25 Λογιστική 585 469 496 1127 1299 94,10%
11 15 Πληροφορική 931 830 878 939 880 -1,62%
12 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 975 918 928 763 -16,22%
13 39 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου 546 482 543 798 715 20,73%
14 53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών 689 778 713 725 596 -17,93%
15 59 Θέματα Τέχνης NA NA NA 620 551 -11,13%
16 68 Θέατρο NA NA NA 620 554 -10,65%
17 71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ NA NA NA 601 547 -8,99%
18 5 Λατινικά 8 8 16 588 669 5412,50%
19 41 Ρωσικά 108 112 144 582 575 379,67%
20 42 Οικιακή Οικονομία NA NA NA 518 #N/A