ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΟΙ 500 ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 7689) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 5511) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 M8 B8
3940 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7,42857 4742 18,16582 10,7372486 1683 3059 1 6,65 6 18,8 19 0,75 21 6,75 37 3,2 38 0 43 15,85
6513 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,28000 4274 18,99234 10,7123400 1220 3054 1 6,7 4 4,95 6 19,7 43 3,65 68 6,4
1328 8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 7,05000 4946 17,62664 10,5766400 2026 2920 1 5 37 2,55 38 0 43 9,2 414 18,5
2064 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 8,49575 4149 19,02357 10,5278200 1135 3014 1 7,733 6 19,1 24 1 43 6,15
5200 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8,22217 4306 18,57092 10,3487533 1451 2855 1 16,43 19 2,75 21 14,7 37 2,45 38 4 43 9
4582 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,80000 3970 19,10220 10,3022000 863 3107 1 8,05 6 17,5 37 1,05 38 2,9 39 6,3 43 17
205 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 7,60000 4651 17,83754 10,2375400 1897 2754 1 6,6 6 16,3 15 5,725 37 3,05 38 5,6 39 2,125 43 13,8
4166 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,60500 4074 18,77827 10,1732700 1327 2747 1 13,25 4 5,4 5 2,35 6 18,1 36 3,925
2692 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 8,23333 4302 18,37305 10,1397167 1577 2725 1 11,95 6 15 21 3,7 37 6,5 38 2,2 43 10,05
5991 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 7,88214 4489 18,00373 10,1215871 1788 2701 1 9,45 4 6,1 5 4,2 6 17,7 36 2,075 41 11 43 4,65
7574 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,69433 4033 18,81083 10,1164967 1302 2731 1 6,6 4 3,7 6 18,6 10 8 43 10,2 68 5,066
2856 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,05000 3846 19,04433 9,9943300 1056 2790 1 15,15 21 13,15 37 3,35 38 0,7 43 12,9
4837 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,33500 4245 18,32743 9,9924300 1603 2642 1 9,15 6 17,6 24 2,125 41 5,6 43 7,2
4811 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,69000 4035 18,65746 9,9674600 1389 2646 1 13,8 21 1,9 37 6,75 38 2,7 39 18,3
2083 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 6,40320 5282 16,33813 9,9349300 2896 2386 1 12,25 19 0,85 21 10,5 37 2,95 38 5,466 43 ΑΠΣ
4341 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,14660 3800 19,07548 9,9288800 951 2849 1 10,83 21 11 37 2,6 38 1,5 41 19,8
7340 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 8,29000 4269 18,12090 9,8309000 1706 2563 1 10,8 19 2,5 21 16,55 37 1,4 38 10,2
4498 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,90000 3919 18,70245 9,8024500 1359 2560 1 10,5 37 3,3 38 3,8 52 19 410 7,9
3796 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,60000 4078 18,34730 9,7473000 1592 2486 1 11,45 4 5,65 6 17,8 10 13,1 24 0,95 43 2,65
219 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,35943 3707 19,00000 9,6405714 1211 2496 1 9,166 6 18,3 15 4,1 37 3,6 38 2,5 43 7,95 46 19,9
4953 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 8,64286 4057 18,25505 9,6121929 1641 2416 1 11,3 6 16,6 21 6,5 24 1,225 41 8,2 42 10,38 43 6,3
1733 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 9,05714 3843 18,56094 9,5037971 1458 2385 1 12,95 6 14 15 1,95 24 13,3 25 6,4 37 3,4 43 11,4
570 4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 8,99000 3874 18,41394 9,4239400 1549 2325 1 15,6 21 10,5 37 1,7 38 1,4 43 15,75
2930 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 8,89500 3925 18,30828 9,4132800 1613 2312 1 10,3 6 15,2 24 1,5 39 5,075 43 12,4
422 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,27500 3747 18,65725 9,3822500 1390 2357 1 13,05 4 4,35 5 11,2 6 15,2 36 2,8 43 9,05
6224 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 9,88000 3444 19,21804 9,3380400 543 2901 1 10,55 6 17,6 24 3,3 25 1,1 43 16,85
3054 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,75833 3517 19,08759 9,3292567 915 2602 1 8,85 4 5,25 6 18 32 20 43 3,55 68 2,9
5255 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,73500 3529 19,05802 9,3230200 1003 2526 1 9,7 6 18,4 24 5,375 25 6,35 43 8,85
3481 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 9,08571 3829 18,38266 9,2969457 1569 2260 1 9,7 6 15,2 9 11,4 37 4,45 38 2,3 39 6,65 43 13,9
3442 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,34000 3714 18,56460 9,2246000 1456 2258 1 13,25 6 15,3 21 9,35 24 1 43 7,8
5310 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,35833 3708 18,56240 9,2040667 1457 2251 1 11,05 4 5,15 5 3,1 6 16,7 41 16,7 43 3,45
3302 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 6,32500 5324 15,46817 9,1431700 3486 1838 1 7,3 6 14,1 7 9,7 24 2,25 25 1,6 43 3
3847 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 9,95267 3404 19,06408 9,1114133 979 2425 1 11,77 4 10,4 5 0,95 6 17,6 41 17 43 2
4825 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 9,20833 3774 18,30272 9,0943867 1617 2157 1 13,95 6 17,8 19 0,75 21 8,3 37 10,65 38 3,8
201 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 9,01250 3863 18,08527 9,0727700 1725 2138 1 13,75 19 3,875 21 15,6 37 4,35 38 5,6 43 10,9
2795 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 10,05660 3350 19,12276 9,0661600 785 2565 1 13,53 4 7,4 6 18,4 43 9,5 68 1,45
2520 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,30833 3732 18,31963 9,0112967 1608 2124 1 13,25 21 12,15 22 5,45 37 7,2 38 6,1 43 11,7
2334 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,44167 3671 18,45094 9,0092733 1520 2151 1 11,5 6 17,5 21 7,05 24 2,725 42 13,48 43 4,4
699 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 9,62500 3578 18,62103 8,9960300 1416 2162 1 14,45 6 17,4 21 10,1 37 1,6 38 2,8 43 11,4
2838 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,07083 3343 19,05452 8,9836867 1021 2322 1 14,9 4 6,45 5 6,625 6 18,5 24 3,75 43 10,2
6334 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,05320 3353 19,03618 8,9829800 1088 2265 1 14,45 4 12,15 6 13,6 43 3 68 7,066
2476 8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,43750 3675 18,40403 8,9665300 1557 2118 1 5,2 50 4,95 52 19,6 510 8
5450 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 5,51071 5749 14,44435 8,9336357 4087 1662 1 7,2 4 3,2 5 4,05 6 11,9 9 6,8 36 3,675 43 1,75
4938 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 9,85833 3455 18,78501 8,9266767 1322 2133 1 7,7 4 3,45 6 19,1 43 4,35 44 17,8 68 6,75
2990 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 8,21786 4311 17,13868 8,9208229 2351 1960 1 12,45 4 6 5 0,6 6 18,6 24 16 36 2,025 37 1,85
3074 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,02000 3861 17,93769 8,9176900 1834 2027 1 14,05 4 5,35 5 6,275 36 5,475 43 13,95
6312 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 5,32083 5855 14,23745 8,9166167 4190 1665 1 6,8 4 4,35 5 5,025 36 3,25 41 8 43 4,5
2740 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,24167 3251 19,15072 8,9090533 715 2536 1 11,1 6 19,2 15 11,23 37 7,2 38 5 39 7,725
5711 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,22000 4307 17,12600 8,9060000 2359 1948 1 13,7 19 1,65 21 16,85 37 5,4 38 3,5
5879 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,19167 3281 19,08142 8,8897533 932 2349 1 8,35 6 17,3 19 1,6 37 9,4 38 7,9 43 16,6
5244 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,18125 3286 19,04661 8,8653600 1044 2242 1 8,8 6 18,1 15 2,025 43 11,8
718 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,77950 3504 18,62448 8,8449800 1409 2095 1 5,168 43 0,5 52 17 509 16,45
3286 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,32500 3724 18,14868 8,8236800 1690 2034 1 6,4 43 0,4 52 11,9 505 18,6
6769 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2,11500 7321 10,91860 8,8036000 5137 2184 1 2,9 4 3,15 5 0,225 36 1,25 43 3,05
5254 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,55067 3606 18,33580 8,7851333 1599 2007 1 7,179 6 8,2 21 2,45 24 7,875 32 20 43 11,6
7476 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,30760 4263 17,07917 8,7715700 2385 1878 1 11,3 4 5,75 5 2,125 6 16,1 36 6,263
6999 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,25000 3244 19,01200 8,7620000 1174 2070 1 6,2 43 0 52 18,6 413 16,2
798 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,85500 3459 18,61139 8,7563900 1425 2034 1 8,9 6 17,7 24 10,88 25 6,1 37 5,7
1416 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,11000 4913 15,84230 8,7323000 3234 1679 1 7,8 19 2,05 21 11 37 8,9 38 5,8
3947 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,56000 4666 16,26798 8,7079800 2943 1723 1 11,75 19 3,4 21 8,2 37 8,15 38 6,3
292 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10,43750 3151 19,14521 8,7077100 726 2425 1 11,7 37 4,65 38 5,4 414 20
2888 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,43750 3151 19,14331 8,7058100 731 2420 1 12,7 4 10,1 5 5,8 6 17,9 10 9,925 36 6,2
7368 8432 [8432] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 6,98140 4980 15,68351 8,7021100 3335 1645 1 10,61 37 5,3 38 1,3 43 6,7 410 11
5606 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7,74160 4560 16,42280 8,6812000 2840 1720 1 10,83 4 10,3 5 5,975 36 5 43 6,6
4654 8521 [8521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 8,58333 4092 17,24696 8,6636267 2275 1817 1 9 37 3,1 38 0,9 43 11,7 52 16,8 410 10
6886 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 6,54583 5215 15,18565 8,6398167 3656 1559 1 10,35 4 7,8 5 4,875 9 8 36 4,4 43 3,85
4879 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10,60833 3069 19,18893 8,5805967 615 2454 1 15,65 4 13,15 5 2,925 6 11,3 36 9,525 43 11,1
3474 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 10,59000 3077 19,14952 8,5595200 718 2359 1 12,75 24 3,95 25 14 37 2,55 41 19,7
7600 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,37917 3697 17,92779 8,5486233 1840 1857 1 9 6 16,6 22 17,88 37 3,4 38 0,8 43 8,6
6905 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,93883 2922 19,45571 8,5168767 213 2709 1 10,83 6 18,9 15 12,8 37 3,45 38 1,7 43 17,95
4689 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,48000 3645 17,96492 8,4849200 1820 1825 1 6,15 6 17,3 24 0,9 41 10,7 43 12,35
6062 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,97320 3394 18,43235 8,4591500 1533 1861 1 8,966 6 18 21 6 24 8,15 43 8,75
3312 4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 9,53000 3622 17,98902 8,4590200 1798 1824 1 10 37 4,15 38 1,6 43 15,95 414 15,95
4537 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 9,63820 3570 18,09442 8,4562200 1717 1853 1 12,57 15 3,225 37 6,85 38 8,4 39 17,15
4274 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,46250 3656 17,90260 8,4401000 1860 1796 1 4 43 1 52 17,5 515 15,35
7237 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,67000 4606 16,08684 8,4168400 3067 1539 1 16,35 19 2,45 21 9,1 37 3,95 38 6,5
6742 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 9,17083 3790 17,58033 8,4094967 2062 1728 1 13,25 4 12,35 5 0,9 6 15,7 36 5,025 43 7,8
2979 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,00929 3375 18,40550 8,3962143 1555 1820 1 12,75 6 16,6 21 4,15 24 0,95 32 15,52 41 8,8 43 11,3
3115 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 10,76667 2987 19,15754 8,3908733 697 2290 1 11,85 4 12,4 5 5,4 6 17,4 10 13,4 43 4,15
1946 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,38000 4770 15,76445 8,3844500 3283 1487 1 15,35 19 3,95 21 10,45 37 3,35 38 3,8
386 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,89660 3430 18,25437 8,3577700 1643 1787 1 9,95 4 10,9 6 8,733 43 13,3 68 6,6
2350 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,97500 3885 17,33184 8,3568400 2218 1667 1 14,28 19 1,2 21 8,95 32 ΑΠΣ 37 10,65 38 9,8
2785 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,26000 4288 16,57142 8,3114200 2739 1549 1 11,65 19 2,55 21 6,75 37 10,65 38 9,7
4947 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 9,21250 3771 17,52050 8,3080000 2101 1670 1 10,1 4 7,4 6 18,2 10 9,5 24 1,525 43 8,55
5183 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 9,83600 3477 18,10017 8,2641700 1714 1763 1 12,77 6 14,9 24 6,55 25 3,1 42 14,75 43 6,95
5102 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 9,18571 3785 17,44418 8,2584657 2154 1631 1 9,65 6 17,7 19 1,85 21 13 37 4,45 38 4,5 43 13,15
2382 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8,51000 4141 16,75478 8,2447800 2624 1517 1 14,5 19 1,75 21 9,65 37 10,45 38 6,2
5146 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,73750 4011 16,98117 8,2436700 2460 1551 1 12 4 6,25 5 2,825 6 17,3 36 8,85 43 5,2
7153 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 3,32633 6854 11,56815 8,2418167 5005 1849 1 5,233 4 4,45 5 1,25 6 6,9 36 1,125 43 1
1426 4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 9,39167 3691 17,61608 8,2244133 2031 1660 1 11,2 15 8 37 4 38 2,8 39 16,4 43 13,95
4002 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,95000 2914 19,13134 8,1813400 760 2154 1 14,2 6 16,5 19 7,4 21 15,05 37 2,2 38 9,4 43 11,9
7357 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,18000 4882 15,35114 8,1711400 3557 1325 1 15 19 3,5 21 5,95 37 5,45 38 6
1526 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10,17500 3289 18,33887 8,1638700 1597 1692 1 10 6 13,6 21 3,1 24 14,28 37 5,25 42 12,85 43 12,15
3976 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,54167 3103 18,66284 8,1211733 1383 1720 1 10 6 18,1 21 11,7 37 3,7 38 3,1 43 16,65
4252 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10,24167 3252 18,36248 8,1208133 1588 1664 1 10,9 6 16,1 24 11,03 39 6,375 42 7,15 43 9,9
6696 8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,23750 3257 18,35010 8,1126000 1591 1666 1 12,6 43 7,5 52 14,7 513 6,15
6150 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 4,02800 6522 12,09866 8,0706600 4912 1610 1 6,281 4 7,05 5 1,925 6 3,2 36 1,684
7371 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,97500 2904 19,04087 8,0658700 1070 1834 1 15,25 6 17 21 8,75 32 ΑΠΣ 37 6,7 38 3 43 15,15
6140 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 11,00000 2894 19,05959 8,0595900 997 1897 1 9,4 19 3,6 21 11,5 37 12,15 38 9,4 43 19,95
6111 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 11,43500 2686 19,46918 8,0341800 200 2486 1 8 6 18,1 10 19,85 24 4,875 42 6,35
5501 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 9,96000 3402 17,99048 8,0304800 1797 1605 1 11,1 19 4,35 21 13,75 37 12,8 38 7,8
5683 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,43000 4740 15,44592 8,0159200 3498 1242 1 12,65 15 3,5 37 6,9 38 3 39 11,1
1623 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7,60550 4648 15,61745 8,0119500 3394 1254 1 13,53 4 3,7 5 5,55 11 8,9 36 4,2 43 9,75
4835 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 11,10357 2844 19,10632 8,0027486 843 2001 1 8,2 6 15,9 21 9,15 24 0,75 32 20 42 11,33 43 12,4
3368 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 11,16000 2808 19,15071 7,9907100 716 2092 1 15,25 15 2,05 24 16,1 25 16,55 37 5,85
5719 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,90500 4479 15,88919 7,9841900 3199 1280 1 13,3 19 5,7 37 4,1 38 6,3 39 10,13
4491 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,67767 3028 18,66152 7,9838533 1384 1644 1 14,1 19 7,4 21 14,5 37 5,3 38 7,066 43 15,7
86 8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 7,00000 4969 14,97134 7,9713400 3794 1175 1 7,35 24 8,15 37 6,2 38 3,1 410 10,2
6617 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8,83000 3952 16,76127 7,9312700 2619 1333 1 13,75 19 4,7 21 12,95 37 7,85 38 4,9
3850 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,76000 2991 18,69045 7,9304500 1364 1627 1 14,2 19 8,1 21 13,35 37 5,75 38 12,4
6595 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 11,10833 2840 19,03390 7,9255667 1097 1743 1 12,85 19 6,15 21 11,15 37 5,2 38 12,9 43 18,4
1919 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,02917 4414 15,93476 7,9055933 3173 1241 1 13,4 4 7,3 5 7,625 6 6,6 36 9,25 43 4
705 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 11,02200 2883 18,92206 7,9000600 1256 1627 1 3,966 43 9,9 509 19,2
4703 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 11,28750 2753 19,18419 7,8966900 631 2122 1 8,95 50 3,9 52 19,1 515 13,2
1204 5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 11,15833 2811 19,05311 7,8947767 1024 1787 1 13,3 19 7,2 37 2,65 38 8,9 43 17,4 46 17,5
3318 4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 10,11000 3314 18,00453 7,8945300 1787 1527 1 12,9 19 1,2 21 15,55 37 13,4 38 7,5
4222 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,52000 3113 18,40180 7,8818000 1559 1554 1 8,35 6 18,7 24 6,95 25 11,25 37 7,35
5940 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 9,55550 3605 17,42527 7,8697700 2162 1443 1 13,53 4 8,5 5 11,3 36 6,15 41 5,8 43 12,05
4116 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2,95500 7014 10,80345 7,8484500 5185 1829 1 3,95 4 2,4 5 0,6 36 0,825 41 7
1418 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 6,86071 5040 14,69917 7,8384557 3948 1092 1 6,95 4 3,3 5 5,025 6 13,5 9 9,7 36 3,45 43 6,1
4856 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7,19500 4873 15,02545 7,8304500 3746 1127 1 11,4 4 4,85 5 4,95 6 10 36 4,775
4432 8525 [8525] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 9,46667 3653 17,27547 7,8088033 2259 1394 1 8,2 37 3,35 38 2 43 11,45 52 18,2 410 13,6
4741 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,21875 3270 18,02048 7,8017300 1778 1492 1 5 50 10,45 52 18,4 515 7,025
1504 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 8,79850 3971 16,59414 7,7956400 2722 1249 1 8,366 22 12,05 37 4,45 38 4,4 39 8,075 43 15,45
3476 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 5,46667 5774 13,26041 7,7937433 4584 1190 1 6,6 4 4,15 5 4,225 10 8,9 36 3,675 43 5,25
2411 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 11,13000 2831 18,91717 7,7871700 1260 1571 1 10,3 4 5,4 6 16,8 43 11,65 68 11,5
2189 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,96640 3892 16,74740 7,7810000 2632 1260 1 9,466 15 2,55 37 8,366 38 6,2 39 18,25
3030 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 9,90320 3425 17,67335 7,7701500 1987 1438 1 7,25 6 17,8 15 8,7 37 8,766 38 7
2926 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,09583 3324 17,86369 7,7678567 1881 1443 1 13,4 4 3,45 5 6,325 6 18,8 36 5,25 43 13,35
978 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10,51250 3117 18,27267 7,7601700 1631 1486 1 10,45 6 17,3 24 10,13 25 3,4 37 5,3 43 16,5
2750 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,85820 4504 15,61466 7,7564600 3400 1104 1 9,266 21 5,25 37 5,75 38 2,6 39 16,43
3195 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 9,46000 3658 17,21194 7,7519400 2299 1359 1 14,9 19 3 21 10,85 37 9,35 38 9,2
2779 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,26667 4282 16,01057 7,7439033 3119 1163 1 10,3 15 3,875 37 6,7 38 5,7 39 12,43 43 10,6
6590 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 9,84000 3471 17,57483 7,7348300 2067 1404 1 14,95 19 5,3 21 14,1 37 9,35 38 5,5
1453 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,76000 3516 17,48776 7,7277600 2122 1394 1 13,45 4 6,725 5 4,15 6 16 36 8,475
6376 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 11,07000 2855 18,79674 7,7267400 1314 1541 1 15 19 6,35 21 13,4 37 9,2 38 11,4
1142 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 11,30983 2748 19,03099 7,7211567 1104 1644 1 14,7 4 11,3 5 7,65 10 10,8 36 7,209 43 16,2
6642 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 11,13883 2826 18,85953 7,7206967 1279 1547 1 6,633 6 16,5 10 19 24 4,75 25 15,05 43 4,9
2140 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,35000 4232 16,06973 7,7197300 3084 1148 1 11,6 19 2,05 21 7,9 37 7,5 38 7,1 43 13,95
5795 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 10,61250 3063 18,33092 7,7184200 1601 1462 1 4,7 43 9,85 50 9,6 506 18,3
1774 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 11,40625 2703 19,12193 7,7156800 789 1914 1 8,8 43 4,25 52 18,4 515 14,18
561 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 10,70833 3011 18,42187 7,7135367 1541 1470 1 13,6 6 12,3 21 2,65 24 12,98 42 8,525 43 14,2
1570 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 10,70640 3014 18,40451 7,6981100 1556 1458 1 11,27 4 4,75 6 14,6 43 12,55 68 10,37
646 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10,07217 3342 17,76118 7,6890133 1941 1401 1 11,63 6 15,6 21 9,35 37 3,35 38 4,5 43 16
6735 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10,24000 3253 17,92362 7,6836200 1845 1408 1 12,75 19 7,4 21 10,25 37 10,1 38 10,7
3490 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 9,60357 3585 17,27733 7,6737586 2257 1328 1 13,6 4 9,85 5 5,8 6 15,8 10 17 36 2,575 43 2,6
6621 5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 11,55000 2633 19,22265 7,6726500 538 2095 1 8,95 6 18,9 21 6,9 24 9,1 43 13,9
1296 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8,98620 3878 16,64786 7,6616600 2693 1185 1 14,53 19 5,15 21 8,1 37 11,15 38 6
7316 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 11,32083 2742 18,97467 7,6538367 1231 1511 1 11,6 6 18,5 24 11,33 25 8,5 37 3,5 43 14,5
2019 8522 [8522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 9,15833 3799 16,79984 7,6415067 2587 1212 1 5,7 37 4,1 38 3 43 7,55 52 17,7 410 16,9
1445 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,31000 3212 17,93904 7,6290400 1832 1380 1 14,75 19 5,6 21 13,35 37 12,65 38 5,2
3884 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8,51000 4139 16,12673 7,6167300 3031 1108 1 14 19 5,75 21 10,1 37 7,1 38 5,6
2125 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 11,01660 2885 18,62504 7,6084400 1408 1477 1 14,13 19 7,15 21 14,55 37 10,55 38 8,7
4677 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 11,52650 2645 19,12753 7,6010300 772 1873 1 5,581 6 ΑΠΣ 50 5,6 52 18,9 515 16,03
3787 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 11,45000 2679 19,04435 7,5943500 1055 1624 1 12,65 19 7,65 21 9,2 37 16,15 38 11,6
7687 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,02900 4415 15,61972 7,5907200 3391 1024 1 10,1 19 2,9 21 13,25 37 7 38 6,9
2995 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,19167 3280 17,77915 7,5874833 1928 1352 1 11,15 19 4,4 21 12,05 37 9,4 38 6,6 43 17,55
1685 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 11,48333 2665 19,06195 7,5786167 991 1674 1 15 19 6,65 21 15,65 37 7,35 38 7,8 43 16,45
967 5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 11,49167 2661 19,06695 7,5752833 973 1688 1 13,25 6 19,1 24 12,3 25 4,4 37 6,6 43 13,3
7477 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10,88660 2936 18,45620 7,5696000 1514 1422 1 12,45 19 6,9 21 14,45 37 12,5 38 8,133
3202 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,09167 3329 17,65571 7,5640433 2001 1328 1 13,55 19 5,7 21 11,1 37 3,7 38 12,2 43 14,3
3337 8423 [8423] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8,90000 3923 16,44790 7,5479000 2825 1098 1 7 37 9 38 1,9 414 17,7
2259 8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 9,81250 3490 17,35598 7,5434800 2204 1286 1 11,75 37 9,1 38 1,6 410 16,8
644 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 10,98000 2902 18,50593 7,5259300 1487 1415 1 9,9 6 16 24 14,05 25 12,3 37 2,65
2867 8432 [8432] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7,25000 4846 14,76819 7,5181900 3911 935 1 6,1 37 7,85 38 1,4 414 13,65
4626 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,76000 2990 18,27676 7,5167600 1629 1361 1 12,95 19 9,75 21 15,75 37 10,45 38 4,9
609 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10,03333 3364 17,54696 7,5136267 2088 1276 1 10,6 19 6,85 21 10,45 37 8,65 38 5,5 43 18,15
3686 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,54167 2636 19,05115 7,5094833 1026 1610 1 13,9 4 15,3 5 8,95 10 6,8 36 12,85 43 11,45
368 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 11,69583 2574 19,18752 7,4916867 621 1953 1 15,4 4 10,35 5 7,475 6 19,7 36 6,95 43 10,3
6214 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 11,50000 2655 18,98778 7,4877800 1226 1429 1 11,6 43 9 52 9,7 515 15,7
6872 8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 8,73750 4011 16,22497 7,4874700 2976 1035 1 10,2 37 3,65 38 3,3 410 17,8
6003 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 11,57000 2625 19,05665 7,4866500 1012 1613 1 14 6 12 24 15,85 41 6,5 43 9,5