Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ε Σ   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  2 0 2 0

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
(ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΕΣ

 

 Guestbook
Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2020

Ευχαριστούμε τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο Mάριο Σίννο για τις υπεύθυνες εκτιμήσεις

 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

 

ΤΑ 35 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
 

Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο ΑΑΕΙ Ελλάδας Δίδεται το Επιστημονικό Πεδίο και ο Βαθμός Πρόσβασης

Η Γενική Κατάταξη σου σε όλα τα επιστημονικά πεδία της Ελλαδας με βάση τον Γενικό Βαθμό Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ

ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Γενικός Βαθμός Κατάταξης για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2019 (Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ) ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΩΝ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019

Αναζητήστε τις πανεπιστημιακές σχολές που θα δηλώσετε για την Ελλάδα!

 

 


ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

 

H κατάταξη σου με αναγωγή - Η κατάταξη με βάση τους επιτυχόντες -   Η κατάταξη σου στο πλαίσιο πρόσβασης σου -

Η κατάταξη σου στην σχολή που πέρασες - Η Κατάταξη σου με βάση το μέσο σου όρο - Η Κατάταξη σου ανά μάθημα -

Η Γενική Κατάταξη σου σε όλα τα επιστημονικά πεδία της Ελλαδας με βάση τον Γενικό Βαθμό Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ -

Η κατάταξη σου με βάση το πλαίσιο προσβασής σου στα αντιστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑEI της Ελλάδας

H κατάταξη σου ανα επιστημονικό πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με βάση το βαθμό πρόσβασης

ΟΙ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΤΟΥ 2020

   
Τα πρώτα συναισθήματα και οι στόχοι των πρωτευσάντων

 

ekΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020 

Ευχαριστούμε τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο Mάριο Σίννο για τις υπεύθυνες εκτιμήσεις

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2020 

 

 

     
 
 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ -ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  
 
     

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΕΡΣΙ (2019); 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2020  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2020

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΥΠΠ (.pdf)

ΥΠΟΛΟΓΙZOMENH ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Στάδιο 1: Υπολογιζομενη Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών κατά μάθημα: ΠΛΑΙΣΙΟ 16 - ΠΛΑΙΣΙΟ 7

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ AAEI Ελλάδας

TRIVIA

 

 Guestbook

Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.