ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΒΠ ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2809) ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΥΠΟΨ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΠ (ΑΠO 2809) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
5579 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,44039 5,98500 487 10,54332 2,4553900 500 -13 1 4,6 4 4,05 5 0,725 36 1,25 41 19,3
5341 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 8,52903 3,75000 499 8,52903 4,7790300 499 0 1 5,25 6 4,1 7 5,725 24 1,125 42 2,55 43 ΑΠΣ
4796 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,69337 7,69375 430 13,19076 0,9996200 498 -68 1 13,1 4 5,6 5 0 6 12,5 24 14,9 25 15,45 36 0 37 0
1279 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 8,80739 3,20080 500 8,80739 5,6065900 497 3 1 4,167 4 1,7 5 2,3 6 5,1 36 2,737
3039 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,26822 6,77917 466 15,09863 2,4890533 496 -30 1 6 4 13,5 5 0,275 6 13,8 36 1,25 43 5,85
1851 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 9,37268 9,75000 306 13,16619 -0,3773200 495 -189 1 9,3 4 7,75 6 8,1 7 9,55 8 14,05
5409 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,52461 4,71250 497 9,52461 4,8121100 494 3 1 8,7 4 5,4 5 0,3 36 4,45
2238 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,54017 4,17500 498 11,15490 5,3651700 493 5 1 7,8 4 4,1 5 1,1 7 7,75 36 2,9 43 1,4
3685 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,59137 5,89660 489 11,00256 3,6947700 492 -3 1 6,833 4 4,25 5 1,35 6 13,8 36 3,25
5406 8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 9,79122 5,17500 494 11,79139 4,6162200 491 3 1 4,8 21 5,65 37 0,15 404 10,1
1418 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 10,22692 6,57850 471 12,28296 3,6484200 490 -19 1 3,75 6 7,466 7 7,1 21 2 24 0,45 32 18,71
1524 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,2321 6,75480 468 15,52238 3,4773000 489 -21 1 10,53 4 5,75 5 2,575 6 13,07 36 1,85
3633 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 10,25576 7,78000 424 14,83941 2,4757600 488 -64 1 9,1 4 11,45 5 0,4 6 7,4 7 10,55
728 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,25959 6,11000 480 10,79992 4,1495900 487 -7 1 7,6 4 6 5 6,775 6 8,8 36 1,375
5187 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,4412 7,73500 427 14,20465 2,7062000 486 -59 1 8,15 4 6,8 5 3,8 6 17,3 36 2,625
1431 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,45031 7,52917 440 14,07579 2,9211433 485 -45 1 9,2 4 6,4 5 1,35 36 5,225 41 12,3 43 10,7
4026 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,51691 6,04500 483 11,98038 4,4719100 484 -1 1 6,3 4 4,7 5 7,75 10 8 36 3,475
522 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,58304 8,15500 405 15,23075 2,4280400 483 -78 1 11,83 4 5,95 5 1,5 6 17,6 36 3,9
5140 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,58757 5,49500 492 14,14878 5,0925700 482 10 1 12,85 19 4,675 21 7,2 37 0,55 38 2,2
5842 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,60573 5,06820 496 13,17046 5,5375300 481 15 1 7,291 19 1,5 21 10,1 37 0,55 38 5,9
793 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,60613 6,00060 486 13,91522 4,6055300 480 6 1 6,303 19 5,95 21 9,1 37 3,35 38 5,3
6668 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,61165 7,01250 459 14,65633 3,5991500 479 -20 1 10,55 21 7,55 32 10,8 37 2,75 38 1,5 39 8,925
4381 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,61914 5,90000 488 10,61914 4,7191400 478 10 1 8 4 10,1 5 2,25 36 3,25
2889 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,62433 7,08967 456 15,19214 3,5346633 477 -21 1 10,94 19 2,95 21 6,6 37 3,35 38 4,2 43 14,5
6516 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,67107 6,00500 485 10,67107 4,6660700 476 9 1 8,55 4 6,8 5 5,175 7 6,8 36 2,7
2103 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,6908 6,77500 467 11,68422 3,9158000 475 -8 1 9,25 4 3,6 5 5,95 10 10,8 36 4,275
5469 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,69324 6,09000 481 13,67385 4,6032400 474 7 1 8,85 19 3,2 21 5,5 37 9 38 3,9
7275 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,74824 6,11500 479 13,06040 4,6332400 473 6 1 9,74 6 13 15 0,3 21 9,3 37 1,65 38 2,7
5965 8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,76213 7,67500 432 13,01141 3,0871300 472 -40 1 10,05 21 5,7 37 0,15 404 14,8
6361 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,77295 5,08000 495 11,82215 5,6929500 471 24 1 11,3 19 2,85 21 5,05 37 3,8 38 2,4
7147 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,78697 7,55660 439 10,78697 3,2303700 470 -31 1 11,93 4 4,8 5 4,875 6 13,6 36 2,575
3211 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,79723 6,06667 482 13,10886 4,7305633 469 13 1 7,05 15 2,975 21 7,2 37 4,35 38 4,4 39 10,43
6865 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,81779 7,78100 423 15,64403 3,0367900 468 -45 1 9,132 4 11,7 5 4,125 6 11,3 36 1,579 43 8,85
5528 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,82371 6,21667 477 11,10119 4,6070433 467 10 1 8,85 4 5,75 5 7,5 10 11,35 36 2,75 43 1,1
2658 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,8477 7,25000 452 13,33634 3,5977000 466 -14 1 10,6 6 15,1 19 4,35 21 7,6 37 3,55 38 2,3
5806 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,86171 6,16500 478 10,86171 4,6967100 465 13 1 11,2 21 5,85 37 3,8 38 1,1 39 8,875
4759 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,86278 6,03000 484 13,69846 4,8327800 464 20 1 10,95 15 9,65 21 6,45 37 2,1 38 1
2479 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,86443 7,18333 453 14,30241 3,6810967 463 -10 1 13,15 4 5,6 5 1,175 10 10,4 36 5,875 43 6,9
6534 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,88308 8,21000 404 12,60965 2,6730800 462 -58 1 14,95 9 14,5 21 8,05 37 2,85 38 0,7
7075 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,95761 6,48500 473 12,89134 4,4726100 461 12 1 10,5 19 6,925 21 10,2 37 1,6 38 3,2
5345 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,97312 7,98000 414 16,67679 2,9931200 460 -46 1 12,4 6 15 21 5,45 37 4,85 38 2,2
7065 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,97345 6,29500 476 14,77006 4,6784500 459 17 1 9 19 2,925 21 11,9 37 5,75 38 1,9
5061 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,98433 8,35000 397 15,01595 2,6343300 458 -61 1 9,75 15 10,5 21 13,4 37 7,4 38 0,7
2671 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10,98658 5,47500 493 13,48722 5,5115800 457 36 1 10,4 19 2,525 21 8 37 3,35 38 3,1
443 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 11 8,14160 406 12,46422 2,8584000 454 -48 1 5,233 4 5,75 6 9,6 8 15 24 5,125
2118 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 11 10,58750 229 15,25632 0,4125000 454 -225 1 9,15 4 11,4 6 8,8 7 13
5660 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11 8,02917 412 13,98538 2,9708333 454 -42 1 6,75 4 8,1 5 4,9 10 11,55 36 5,725 43 11,15
1962 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,00644 7,70417 429 16,72157 3,3022733 453 -24 1 9,35 4 11,95 5 6,85 10 6,6 36 1,175 43 10,3
4993 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,01913 6,34167 475 11,53542 4,6774633 452 23 1 9 4 7 5 8,45 7 8,65 36 2,5 43 2,45
5532 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,02751 7,17500 454 15,32798 3,8525100 451 3 1 7,8 21 7,5 37 1,3 404 12,1
3113 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,06362 5,62917 491 11,06362 5,4344533 450 41 1 10 4 3,6 5 7,9 6 7,2 36 4,825 43 0,25
984 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 11,18393 9,29643 335 13,81689 1,8875014 449 -114 1 9,55 4 5,65 5 7,625 6 10,4 7 16,5 41 9,2 43 6,15
6644 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,24333 8,73333 373 13,02553 2,5099967 448 -75 1 8,9 4 6,05 5 8,275 10 18,45 36 3,925 43 6,8
4020 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,25643 5,82000 490 12,58653 5,4364300 447 43 1 11,95 19 2,6 21 9,3 37 1,75 38 3,5
5040 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,28549 7,26000 451 11,28549 4,0254900 446 5 1 7,45 4 5,2 5 7,575 10 9,2 36 6,875
2079 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,31878 6,96667 462 14,18748 4,3521133 445 17 1 13,65 19 2,9 21 9,75 37 3,2 38 2,1 43 10,2
5443 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,37246 8,28000 401 14,43002 3,0924600 444 -43 1 8,95 4 7,55 5 8,25 36 3,35 41 13,3
7300 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,41877 8,92000 366 13,34197 2,4987700 443 -77 1 10,35 4 6,45 5 8,15 6 16,4 36 3,25
5635 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 11,49693 7,49000 442 12,40606 4,0069300 442 0 1 12,3 4 10,65 6 4,3 7 6,3 21 3,9
4065 8527 [8527] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 11,61973 6,70500 469 13,13594 4,9147300 441 28 1 8,35 37 0 38 3,1 52 17,9 414 4,175
5454 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,66931 8,24000 402 14,38787 3,4293100 440 -38 1 12,5 21 6,3 22 13,75 37 4,65 38 4
6753 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,6754 9,45500 328 18,37761 2,2204000 439 -111 1 11,3 4 12,9 5 3,5 6 17 36 2,575
6296 8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 11,70402 6,80000 465 13,20332 4,9040200 438 27 1 6,35 24 12,6 25 6,05 37 2,2
2101 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,74377 7,00500 460 13,60565 4,7387700 437 23 1 13 19 6,175 21 9,95 37 1,4 38 4,5 43 ΑΠΣ
944 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,74608 9,21000 345 16,22651 2,5360800 436 -91 1 14 6 16,7 21 8,55 37 5 38 1,8
2102 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,76219 7,57500 438 13,40377 4,1871900 435 3 1 10,7 4 7,7 5 3,65 10 8,9 36 6,925
5313 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,78967 6,96000 463 15,01237 4,8296700 434 29 1 11 19 5,4 21 8,6 37 6,3 38 3,5
6560 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,82804 6,94167 464 16,39057 4,8863733 433 31 1 12,85 19 1,5 21 10,25 37 2,75 38 3,2 43 11,1
1382 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,84964 8,21383 403 15,47833 3,6358067 432 -29 1 12,93 15 9,9 21 7 37 4,65 38 1,3 43 13,5
6645 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,87239 7,35625 449 11,87239 4,5161400 431 18 1 10,9 4 6,35 5 6,325 36 5,85
6239 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,9012 8,06000 410 14,29747 3,8412000 430 -20 1 13,2 19 2,4 21 9,45 37 9,95 38 5,3
3254 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,90132 6,54000 472 13,40680 5,3613200 429 43 1 12,75 19 2,75 21 11 37 3,6 38 2,6
641 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,94384 7,93000 417 11,94384 4,0138400 428 -11 1 10,3 4 8,4 5 5,075 7 9,8 36 6,075
6323 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 11,94455 8,48750 391 15,27479 3,4570500 427 -36 1 8,6 4 13,5 5 0,5 7 9,45 36 8,575 43 10,3
4495 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,96065 7,95820 415 16,00429 4,0024500 426 -11 1 10,97 4 6,95 5 7,3 36 4,925 43 9,65
1650 8321 [8321] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 11,96919 8,39040 394 13,00627 3,5787900 425 -31 1 7,552 21 1,9 43 3,6 52 15 504 13,9
395 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,99675 6,97633 461 15,91895 5,0204167 424 37 1 13,53 19 3,875 21 13,15 37 0,6 38 4,9 43 5,8
16 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,01879 9,03500 359 12,01879 2,9837900 423 -64 1 11,4 4 7,55 5 5,375 10 15,1 36 5,75
6037 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,02556 8,62000 382 18,00597 3,4055600 422 -40 1 13,15 21 13,65 37 1,5 38 3 43 11,8
5502 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,02875 8,53571 387 16,39240 3,4930357 421 -34 1 13,1 6 13,9 19 1,55 21 6,55 37 4,75 38 4,6 43 15,3
5205 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,058 9,50320 325 18,59164 2,5548000 420 -95 1 12,4 6 17,7 21 8,05 32 ΑΠΣ 37 5,3 38 4,066
402 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,10289 9,20133 346 15,93971 2,9015567 419 -73 1 12,03 21 6,85 32 13,3 37 2,95 38 4,6 39 15,48
4669 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,1215 7,61875 436 12,12150 4,5027500 418 18 1 13,9 4 8,05 5 3,375 36 5,15
1698 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,12877 8,63750 380 14,59225 3,4912700 417 -37 1 9,2 21 9,95 37 12,4 38 3
2341 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,14904 7,01667 458 16,83819 5,1323733 416 42 1 11,95 19 1,1 21 10,1 37 3,5 38 4,8 43 10,65
4413 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,17537 9,24500 340 15,15275 2,9303700 415 -75 1 12,6 4 9,8 5 5,05 6 14,9 36 3,875
3404 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,18261 8,65500 378 13,95130 3,5276100 414 -36 1 11,75 21 10,15 37 2,9 38 4,8 39 13,68
5575 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,18384 7,66250 433 14,12856 4,5213400 413 20 1 10 4 10,6 5 4,875 10 8,4 36 5,9 43 6,2
2062 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,1845 8,35320 396 15,24437 3,8313000 412 -16 1 7,866 19 8,55 21 11,35 37 9,7 38 4,3
3013 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,18992 7,12000 455 14,95461 5,0699200 411 44 1 12,4 19 5,15 21 8 37 5,55 38 4,5
3011 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,21039 9,29000 336 14,39265 2,9203900 410 -74 1 10,15 6 14,8 21 10 37 6,4 38 5,1
2031 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,29239 6,68320 470 15,62679 5,6091900 409 61 1 11,97 19 2,1 21 8,95 37 5,8 38 4,6
2155 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,32684 7,64000 435 14,08935 4,6868400 408 27 1 9,95 19 5,55 21 10,45 37 7,15 38 5,1
4819 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,34456 7,06250 457 14,80639 5,2820600 407 50 1 10,9 4 8,65 5 8,475 9 8,4 36 4,55 43 1,4
6608 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,35005 9,50000 326 17,46914 2,8500500 406 -80 1 11,85 4 10,65 5 7,05 10 11,1 36 3,35 43 13
466 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,3697 7,61000 437 16,26397 4,7597000 405 32 1 12,4 19 6,45 21 10,95 37 5,55 38 2,7
6311 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 12,38139 9,36000 333 14,55257 3,0213900 404 -71 1 6,5 4 5,35 6 17,5 7 14,55 24 2,9
324 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,38273 7,35000 450 14,13907 5,0327300 403 47 1 12 19 7,2 21 12,55 37 3,8 38 1,2
6681 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,41213 8,01000 413 12,41213 4,4021300 402 11 1 10,85 4 9 5 7,6 6 7,4 36 5,2
2516 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,42564 8,64320 379 12,42564 3,7824400 401 -22 1 13,97 4 7 5 3,975 10 11,5 36 6,775
5188 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,43913 8,95500 363 15,37853 3,4841300 400 -37 1 12,85 4 6,75 5 8,525 9 12,1 36 4,55
2553 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,44655 7,48333 443 16,14216 4,9632167 399 44 1 13,15 6 11,9 19 1,6 21 7,75 37 5,5 38 5
4158 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,46189 8,50833 388 14,96158 3,9535567 398 -10 1 11,7 6 15,7 19 3,1 21 11 37 4,45 38 5,1
1548 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,57012 7,90000 420 14,50446 4,6701200 397 23 1 14,1 19 4,15 21 14,55 37 0,5 38 6,2 43 ΑΠΣ
4064 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,58068 9,29000 336 16,72992 3,2906800 396 -60 1 11,73 4 11,4 5 4,6 6 13,1 36 5,625
6722 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,69703 8,35967 395 14,64622 4,3373633 395 0 1 14,13 4 5,2 5 8,75 10 10,6 36 5,575 43 5,9
2692 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,78461 10,48500 247 16,57363 2,2996100 394 -147 1 10,03 6 16,1 21 13,1 37 9 38 4,2
5200 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,80235 7,80820 422 15,42228 4,9941500 393 29 1 12,27 19 9,375 21 14,95 37 1,95 38 0,5
3147 9108 [9108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 12,80505 7,76000 425 16,63955 5,0450500 392 33 1 6,8 4 8,85 5 3,65 6 16,7 36 2,8
691 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,89721 10,33333 259 15,20207 2,5638767 391 -132 1 10,55 19 9,1 21 9,6 37 11,9 38 5,2 43 15,65
4516 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,9151 9,12917 349 16,95240 3,7859333 390 -41 1 12,05 4 9,75 5 8,45 10 9,2 36 5,125 43 10,2
901 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,93068 9,27000 338 15,97786 3,6606800 389 -51 1 11,8 19 9,2 21 10,4 37 8,35 38 6,6
6081 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,98408 8,42000 393 15,37733 4,5640800 388 5 1 12,55 19 7,1 21 10,3 37 6,25 38 5,9
5772 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,98579 9,58750 319 16,71981 3,3982900 387 -68 1 7,65 21 10,25 37 3,75 404 16,7
492 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,99814 7,68040 431 15,38973 5,3177400 386 45 1 13,8 19 4,2 21 11 37 3,3 38 6,1
2767 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 13 9,82160 302 15,72720 3,1784000 383 -81 1 10,15 6 10,53 7 13,3 21 7,35 24 7,775
2843 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 13 9,11667 352 14,93262 3,8833333 383 -31 1 11,15 4 7,8 6 15,6 7 12,05 24 3,95 39 4,15
3862 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13 9,08000 355 14,84876 3,9200000 383 -28 1 14,3 4 8,95 5 5,825 6 10,7 36 5,625
3409 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,00338 10,01714 286 15,44490 2,9862371 382 -96 1 12,95 6 15,4 21 8,85 32 19,85 37 2,3 38 0 39 10,78
2058 8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 13,00881 7,46425 447 15,67457 5,5445600 381 66 1 10,16 37 3,5 38 1,3 414 14,9
2198 8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 13,01147 7,47500 445 13,47226 5,5364700 380 65 1 10,15 26 13,5 37 4,6 38 2,7 400 6,425
6925 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,01505 9,62000 314 14,70061 3,3950500 379 -65 1 12,2 19 7,65 21 11,25 37 9,2 38 7,8
2669 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,02565 9,77320 305 13,02565 3,2524500 378 -73 1 9,616 4 9,9 5 7,675 36 8,975 41 12,7
4854 8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 13,09446 6,40575 474 14,48912 6,6887100 377 97 1 12,67 37 2,55 38 4,4 410 6
1594 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,09913 10,19000 267 16,30911 2,9091300 376 -109 1 15,3 4 10,2 5 1,475 36 10,18 41 13,8
1780 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,11227 10,55500 238 15,89336 2,5572700 375 -137 1 11,8 4 13,55 5 6,875 10 16,1 36 4,45
1770 8426 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 13,11877 9,90500 294 16,63202 3,2137700 374 -80 1 9 26 13,5 37 4,95 38 3,9 400 18,18
5184 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,12228 9,68500 311 16,20385 3,4372800 373 -62 1 9,875 4 15,3 5 8,8 10 10,9 36 3,55
6202 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,16754 9,25500 339 15,52972 3,9125400 372 -33 1 13,35 21 10,7 37 8,05 38 2,1 39 12,08
2791 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,18132 10,12000 273 13,18132 3,0613200 371 -98 1 12,95 4 8,2 5 9,975 7 13,7 36 5,775
7031 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 13 8,92500 365 15,08256 4,3024900 370 -5 1 9,3 4 7,25 5 3,05 6 15,9 7 15,15 43 2,9
5554 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 13,25593 10,74717 214 17,76765 2,5087633 369 -155 1 8,933 4 6,65 6 16,4 7 15,38 24 8,725 43 8,4
247 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,27843 8,48000 392 14,08482 4,7984300 368 24 1 11,45 19 5,45 21 13,45 37 5,25 38 6,8
4683 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,28185 11,55417 142 18,51645 1,7276833 367 -225 1 11,65 4 12,8 5 6,125 6 17,6 36 6,8 43 14,35
6569 8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 13,2917 7,46875 446 13,29170 5,8229500 366 80 1 7,2 37 8,2 38 5,4 414 9,075
2429 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,2997 10,10833 276 15,64170 3,1913667 365 -89 1 13,95 19 10,3 21 10,4 37 8,15 38 4,4 43 13,45
2720 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,3086 9,59000 318 13,30860 3,7186000 364 -46 1 13 19 6,55 21 13,8 37 7,7 38 6,9
3533 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,31152 9,42660 330 14,94749 3,8849200 363 -33 1 11,63 21 15,1 22 10,3 37 4,1 38 6
347 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,33823 10,25500 264 17,13714 3,0832300 362 -98 1 12,65 4 8,55 5 8,75 6 13,6 36 7,725
5317 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,34087 9,22000 342 14,36596 4,1208700 361 -19 1 13 4 7,9 5 8,85 6 8,5 36 7,85
543 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,38077 9,84120 301 15,94871 3,5395700 360 -59 1 11,81 15 15,4 21 10,05 37 7,35 38 4,6
17 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,39758 10,84000 203 18,38551 2,5575800 359 -156 1 9,3 4 14,9