ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μ.ΣΙΝΝΟΥ 2020 ΓΙΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ  - ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ  - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ  - (ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ) -  - ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  - Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  - ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ  2019 - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗΝ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΣΣΙΑΝΟ ΚΟΥΡΡΗ - (http://www.statscy.com/) -  - ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 95% -   - ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ , ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  - ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.  - ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. -  -  ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ  - ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -  - ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. -  - ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΜΑΣ , ΟΥΤΕ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΠΕΡΝΩ/ΔΕΝ ΠΕΡΝΩ. -  - ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ , ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ 10 , ΤΗΝ ΠΑΤΑΕΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ''ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΝ'' - ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ- ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. - ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ -  ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -  -  - ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΝΝΟΣ - SinoloMaths - 99551481 - 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ 2019 & 2020 ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2019  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μ. ΣΙΝΝΟΥ  - ΒΑΣΕΙΣ 2020 2019 max 2019 min 2018 max 2018 min 2017 max 2017 min 2016 max 2016 min 2015 max 2015 min
127 ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 22 10 0 18,563 12,367 19,227 12,697 18,968 10,770 19,058 14,755 19,499 10,907
129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17 9 12,5; 18,170 10,665 19,004 10,782 19,307 15,823 19,319 16,575 19,118 15,713
225 ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12 4 0 17,686 10,819 14,420 10,223 16,843 10,861 10,940 9,027 16,669 12,140
227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12 5 0 17,787 10,675 12,664 10,381 14,407 9,850 14,981 10,039 18,145 11,307
#N/A ΕΚΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 10 0 0
353 ΔΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 27 0 0 10,571 10,571 14,095 10,963
1633 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 23 5 0 15,623 12,569 14,938 10,369 14,585 11,298 14,946 11,040 13,633 9,632
326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13 1 0 10,956 10,956
1610 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11 8 0 15,887 10,335 15,985 9,775 14,538 11,099 16,413 14,294 17,820 12,230
673 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 12 0 0 17,822 10,299 18,194 14,086 17,551 14,398 15,091 11,495
1241 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14 2 0 15,231 9,774 15,741 15,741 13,560 13,560 15,085 9,092 13,894 10,612
1002 ΕΚΠΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 10 8 0 17,873 12,338 19,398 17,180
614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 12 4 0 15,929 10,917 17,161 9,628 15,850 13,137 17,013 14,673 15,235 10,523
613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 12 3 0 16,213 15,040 16,053 10,738 13,186 11,510 14,161 10,106 15,759 12,976
327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15 4 0 18,274 11,246 16,113 16,113 14,939 14,939
342 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 13 0 0 10,644 10,644
668 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 12 0 0 10,389 10,389
231 ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10 10 19 20,000 18,559 19,702 19,032 19,227 18,934 19,292 18,781 19,563 18,629
236 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 12 12 13,5 15,762 12,861 19,082 13,058 15,275 12,137 17,545 16,305 14,859 13,949
233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11 11 18 19,657 17,431 19,252 17,655 19,181 17,079 19,085 17,649 19,259 17,637
779 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 5 5 15,5 15,564 15,047 17,314 14,528 15,894 15,237 19,075 12,843 16,034 14,408
234 ΔΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 12 5 10; 12,677 10,495 14,128 10,984 14,123 14,123 15,504 11,873
232 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11 11 16,5 17,828 16,250 17,349 15,451 17,336 11,874 17,564 13,229 17,636 15,408
370 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 12 12 15,5 16,782 15,221 18,806 15,617 16,624 13,932 17,559 10,944 18,281 14,965
176 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20 2 0 16,772 12,404 15,500 11,268 17,696 10,328 19,001 11,069
1609 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16 1 0 10,888 10,888 18,432 15,459 14,417 14,417 14,215 14,215
678 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 36 36 16,5 19,134 16,412 19,203 16,257 14,161 12,250 16,612 11,428
1615 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 22 22 15,5 19,009 15,014 16,375 13,725 17,785 14,509 17,921 15,064 18,973 12,972
277 ΕΚΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11 11 19 19,643 18,710 19,315 18,761 19,182 19,028 19,286 19,039 19,394 18,633
282 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13 13 18,8 19,331 18,593 19,566 18,734 19,307 19,012 19,132 18,887 19,124 18,515
279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12 12 19 19,189 18,686 19,309 18,965 19,240 19,060 19,320 19,027 19,141 19,025
281 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 16 16 18 18,471 17,924 18,744 18,361 19,027 18,981 19,016 18,750 19,070 18,291
280 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13 13 17,5 17,912 17,122 19,096 17,169 18,779 16,658 19,018 17,155 18,797 17,114
336 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 17 0 0 11,400 11,400 17,649 17,649 13,846 11,267
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13 13 17,5 18,432 16,063 18,748 17,120 18,754 14,184 18,273 15,569 18,291 14,093
284 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 13 13 19 19,169 18,501 19,180 19,014 19,149 18,770 18,707 18,314 18,854 17,837
#N/A ΕΚΠΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14 1 0 16,070 16,070 15,560 14,308
133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12 1 0 12,160 12,160 14,018 14,018 13,691 13,691
135 ΕΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15 1 0 15,400 15,400 16,638 16,638 10,519 10,519
137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14 0 0 19,249 19,249
356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 8 2 0 15,280 12,567 16,321 15,934 19,585 10,784
310 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 22 0 0 9,761 9,761
285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12 1 0 12,574 12,574 14,396 10,155 16,723 8,439 17,395 15,081 18,396 14,764
287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 19 0 0 14,975 12,589 15,878 10,945
283 ΕΚΠΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 13 1 0 13,807 13,807 15,355 12,372 17,410 13,273 17,055 13,361 18,700 13,084
1422 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17 1 0 16,886 16,886 12,934 12,934 10,847 10,847 12,842 9,941 10,334 10,334
1279 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 23 0 0 12,750 12,750
1242 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 22 0 0
1657 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 21 6 0 15,005 10,984 15,888 12,800 16,686 10,206 16,155 10,946 17,598 10,369
273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 29 15 0 16,887 10,137 18,374 12,209 16,344 11,661 18,269 8,986 19,454 9,154
273 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30 17 0 15,570 9,658 18,418 10,458 17,183 11,046 17,526 13,458 16,851 11,809
1511 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 23 0 0 10,315 10,315
1552 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 31 2 0 13,618 10,587 13,896 13,896 10,516 10,335
360 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 20 1 0 14,731 14,731 14,674 8,612 13,111 13,111 10,654 10,654 17,417 14,561
274 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 17 0 0 10,890 10,890 14,649 14,649 14,270 14,270
186 ΔΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 16 1 0 12,882 12,882 12,511 12,018 13,004 12,214 16,882 13,053
1423 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 10 0 0
674 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 22 22 10 18,574 9,642 17,529 11,000 17,532 16,103 19,317 16,558 19,173 16,520
212 ΔΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 20 0 0
1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 19 2 0 14,466 13,224 11,803 10,891 14,953 10,955 12,283 9,938 17,130 13,861
1632 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 19 2 0 17,549 12,809 13,796 9,717 14,034 10,484 15,709 10,039 16,794 9,646
275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14 3 0 17,469 10,971 16,784 9,620 14,577 10,782 17,059 10,158 19,153 10,238
1424 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 23 4 0 16,441 9,455 12,565 9,194 12,127 10,710 18,125 12,736 15,952 10,570
1627 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 17 1 0 17,054 17,054 15,444 11,140 15,851 14,982 15,220 12,103 13,945 10,641
124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 33 7 0 17,797 10,684 18,173 11,817 19,275 10,991 16,710 13,930 16,328 13,765
1425 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 12 2 0 16,900 14,186
679 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 21 5 0 15,167 10,368 15,463 8,873 17,027 13,467 14,715 12,160 14,098 10,943
147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13 13 15,8 19,553 15,619 19,142 15,089 19,247 16,512 19,072 16,087 19,461 15,916
1426 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 12 12 15,5 18,685 15,336
1004 ΕΚΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 23 4 0 15,331 10,523
150 ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15 6 0 19,182 14,400 17,645 13,179 19,262 10,403 17,003 11,510
1549 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 32 0 0 `
161 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18 4 0 18,500 10,731 19,037 10,737 15,550 15,550 14,114 11,111 14,931 10,877
#N/A ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 16 5 0 16,251 10,442 12,006 11,912 12,120 12,120
179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17 10 0 19,243 12,009 14,424 10,878 17,517 11,890 16,063 12,559 19,296 11,224
1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 27 0 0
669 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 40 34 0 17,768 9,930 19,044 10,741 16,913 13,186 16,479 13,559 14,857 10,806
1427 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 35 9 0 15,138 10,040 14,803 14,803 14,484 12,801 16,461 11,233 13,053 10,713
352 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 33 5 0 16,601 10,710 16,264 9,055 19,266 10,842 16,913 10,555 15,273 10,815
320 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 39 0 0 14,064 11,421
346 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 21 1 0 11,055 11,055
1005 ΕΚΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10 9 0 17,639 11,349
1514 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 39 0 0
1655 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 30 16 0 18,125 9,662 10,087 10,087 13,566 10,864 18,840 9,746 17,840 10,926
1603 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 18 0 0 14,999 13,362
1605 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 32 32 14 17,212 13,000 19,117 10,462 17,740 10,948 16,555 10,553 16,068 12,136
670 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 33 7 0 19,344 9,993 15,676 10,186
1283 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 17 10 0 13,182 9,642 14,227 9,661 19,120 10,095 15,128 10,396 15,987 10,491
#N/A ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 23 0 0 17,232 9,690 14,506 10,495 15,809 11,332 15,977 10,570
240 ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18 7 0 15,682 10,864 18,435 10,633 17,625 16,791 18,407 10,994 15,389 12,709
1607 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 34 0 0 10,141 10,141 10,038 10,038 12,483 10,687 15,550 13,644
1544 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 40 0 0 10,902 10,902
1282 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 29 3 0 12,534 10,214
1518 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 15 0 0 12,881 10,124 10,980 10,980 17,180 10,566
154 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 13 13 13 16,954 12,266 17,051 10,854 16,575 14,319 18,450 11,877 15,879 10,523
#N/A ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18 3 0 16,878 10,333 19,379 19,379 13,426 11,342 17,235 10,763 19,094 10,902
#N/A ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 2 0 16,059 9,871 9,969 9,969 12,580 12,580 17,165 9,995 15,916 14,101
#N/A ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 1 0 12,329 12,329
#N/A ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  12 2 0 13,582 11,971 17,145 10,101 15,260 13,823 15,962 10,225 12,187 12,187
776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 0 0 10,891 10,891
#N/A ΔΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 22 0 0
148 ΕΚΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15 15 15 19,207 14,721 19,501 14,913 19,247 14,898 19,042 14,634
1551 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 22 0 0 16,208 12,299 15,942 13,610 13,829 10,875 16,294 11,743
#N/A ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 16 13 0 19,412 10,816 16,439 13,249 16,918 15,033 15,736 11,347 15,301 10,203
1277 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 21 0 0
294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 8 8 18,5 19,260 18,296 18,917 18,442 14,020 10,841 14,337 14,337 15,345 12,550
1516 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 15 12 12; 18,174 13,000
324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13 0 0 13,924 10,479 19,210 18,840 19,250 18,628 19,252 17,684
1428 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 13 0 0
1278 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 18 0 0 17,648 15,982 16,989 15,440 16,154 15,049
684 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 12 12 12 16,668 11,663 18,113 14,460 14,908 12,295 18,711 12,569 18,197 14,210
1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 25 2 0 14,790 11,644 12,701 9,085 16,599 11,832
1635 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14 14 13 14,899 10,152 19,353 15,883 18,776 17,563 19,314 18,058 18,971 16,783
1512 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 16 0 0 15,628 10,518 13,549 9,353 10,739 10,739
200 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13 5 0 15,363 12,318 14,408 11,158 18,185 14,100
1429 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 15 1 0 10,318 10,318 15,499 13,635 17,550 16,246 17,828 15,807 16,727 15,253
372 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 15 10 0 18,593 13,723 17,815 11,474 17,706 14,913 17,009 15,111 17,404 14,551
328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 13 13 12 17,421 10,601 16,439 13,683 17,728 12,158 18,383 11,291 15,301 11,879
288 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 15 2 0 14,931 10,903 15,165 12,021 15,732 14,187 14,699 14,699
216 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18 18 17 19,484 16,424 19,487 16,654 19,044 16,687 19,217 14,658 19,134 17,251
401 ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 16 16 16 19,121 15,429 18,222 15,437 18,115 15,705 17,292 15,851 18,776 15,739
403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16 16 16 19,130 15,458 18,014 15,845 19,135 16,636 19,450 16,927 18,395 15,977
404 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 37 37 12,5 16,821 11,384 15,580 11,798 16,508 13,824 17,313 14,199 15,973 13,377
402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 14 14 13 14,989 12,646 16,630 13,452 15,695 14,150 15,330 13,933 15,740 13,803
405 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 19 19 11 15,316 10,438 15,207 12,514 15,218 13,476 15,363 13,625 15,672 12,662
323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 21 4 0 13,969 10,681 15,964 9,554 12,969 12,969 14,394 11,035 14,528 10,205
1280 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 21 0 0
1613 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12 12 17; 19,111 16,411 15,802 10,250 18,028 15,810 17,023 15,469 16,729 15,196
1653 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 15 15 13 16,377 12,579 15,785 12,705 17,379 15,682 17,699 15,879 16,779 15,846
685 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13 11 10 16,674 9,304 16,658 10,633
134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16 16 15 19,307 14,805 17,849 14,447 19,104 15,332 19,061 15,545 17,171 14,467
1286 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 25 6 0 15,081 10,112 13,354 10,331 14,484 10,141
136 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 18 4 0 16,825 10,301 13,865 12,589 15,060 10,686 17,053 12,772 15,353 10,578
160 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 21 2 0 14,557 11,970 13,396 13,396 13,708 13,708 16,204 14,934
162 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 29 1 0 13,076 13,076 15,797 10,822 11,004 11,004
680 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13 13 18,5 19,489 18,256 19,472 19,061 19,021 17,649 19,210 18,106 19,047 17,290
1558 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 10 10 17,5 18,178 17,151
675 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 12 5 0 15,576 10,081 19,159 14,113 18,329 14,865 17,144 13,802 19,380 15,263
1626 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 10 5 0 14,728 11,443 13,655 10,524 14,675 10,989
1211 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14 14 14,5 18,023 13,964 19,028 15,319 19,211 15,252 19,227 14,858 18,395 13,798
1212 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14 14 13,5 18,840 13,227
246 ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17 17 19,3 19,740 19,200 19,926 19,170 19,358 19,062 19,723 18,074 19,597 18,567
1276 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 19 3 0 13,690 9,989 15,066 10,891 14,488 9,703 17,682 10,519
387 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 31 8 0 16,777 10,555 19,103 9,560
217 ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 26 26 19,2 19,707 19,053 19,863 19,082 19,676 18,886 19,526 18,397 19,557 19,010
220 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 20 20 11 16,334 10,313 15,550 13,031 16,621 13,435 15,873 10,807 14,669 12,396
1660 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 26 8 0 18,009 9,709 13,420 9,956 18,566 8,678
219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20 20 18 19,395 17,888 19,099 17,884 19,243 17,272 19,103 16,916 19,366 18,094
1564 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 15 2 0 14,593 10,081 14,904 14,904
223 ΔΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 25 4 0 12,567 10,822 16,564 9,972 15,207 10,413 14,006 11,753 15,326 10,658
1522 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 24 8 0 16,334 9,512 17,599 15,145 17,235 15,070 18,295 12,825 18,202 14,702
#N/A ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 20 20 16 18,403 15,325 19,066 15,830 18,792 15,582 15,833 9,326 17,603 11,496
221 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 31 31 14 17,471 13,542
1662 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 19 6 0 13,826 9,486 13,697 10,920 17,642 10,186 14,000 9,828 18,809 10,808
#N/A ΕΚΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11 6 0 18,526 9,528 19,263 13,677 18,853 10,858 16,575 10,786 16,068 12,376
362 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 17 0 0 11,300 11,300
169 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 12 0 0 15,501 10,166 15,067 10,019 14,623 11,453 12,913 11,688
168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 8 8 13 19,072 10,735 18,481 15,650 19,138 15,748 17,797 12,422 17,673 10,637
#N/A ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 24 1 0 9,485 9,485 15,754 8,947
103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 21 2 0 12,906 10,852 14,280 10,159 19,967 9,298 11,563 11,027
780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 0 0 19,336 10,977 18,006 10,800 19,342 9,414
#N/A ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 9 2 0 17,319 16,404 17,074 15,389 18,797 14,900 16,299 16,299 18,630 17,580
295 ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17 17 19,44 20,000 19,489 20,000 19,491 19,834 19,369 19,728 19,362 20,000 19,362
302 ΔΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 14 14 19,22 19,261 19,214 19,374 19,218 19,218 19,188 19,216 19,150 19,233 19,134
304 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11 11 19,36 19,627 19,372 19,811 19,398 19,747 19,309 19,786 19,301 19,484 19,268
297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16 16 19,4 19,763 19,423 19,787 19,465 19,512 19,346 19,831 19,356 19,763 19,310
301 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13 13 19,28 19,389 19,271 19,445 19,304 19,346 19,221 19,347 19,220 19,306 19,194
300 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 9 9 19,25 19,345 19,251 19,293 19,218 19,225 19,208 19,349 19,155 19,213 19,148
299 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 16 16 19,29 19,418 19,290 19,436 19,302 19,311 19,236 19,344 19,224 19,299 19,220
183 ΕΚΠΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 9 1 0 19,453 19,453 12,756 12,756 18,750 11,600 15,126 13,341 19,159 19,159
1284 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 17 0 0 11,321 11,321 13,458 13,458
145 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 19 0 0 10,774 10,774 15,050 12,817
#N/A ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 21 5 0 19,351 15,749 19,354 11,734 19,251 13,537 19,122 10,625 15,165 12,870
#N/A ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17 6 0 19,714 15,092 19,449 15,246 19,148 13,247 19,436 10,378 19,837 14,575
#N/A ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 31 0 0
116 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 19 0 0 10,836 10,836 17,234 13,079
#N/A ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 21 0 0 15,413 15,413
173 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13 1 0 15,660 15,660 10,728 10,728
104 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 16 0 0
177 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 11 1 0 17,123 17,123 9,760 9,760
182 ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 9 0 0 14,750 14,750 10,750 10,750
139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10 0 0 15,420 15,420 14,821 14,821 17,956 13,344 13,567 13,567
163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 9 9 14 18,984 13,030 19,215 13,642 19,006 14,860 15,803 11,102 15,839 15,059
165 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14 4 0 15,263 14,043 17,415 12,196 16,097 14,460 16,368 16,251
#N/A ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 23 0 0 16,475 16,475
671 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 12 3 0 16,314 10,047 15,683 13,351 16,378 9,990 16,194 12,709 14,884 10,746
1652 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 16 5 0 12,923 11,685 17,776 12,784 18,764 10,802 15,991 11,529 14,500 11,527
1301 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12 1 0 16,141 16,141 12,198 12,198
105 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 27 2 0 15,696 12,786
#N/A ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 15 0 0
159 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16 1 0 15,570 15,570 13,592 12,564 13,347 11,527 17,590 17,590
1302 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13 0 0 12,839 10,747
1006 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 10 3 0 19,298 14,965
126 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 18 5 0 16,279 10,926 19,367 10,449 18,634 12,486 16,570 11,256 17,961 15,193
348 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 24 0 0 14,108 14,108
149 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 20 6 0 15,742 10,399 14,861 10,714 15,425 13,000 16,630 12,925 15,815 10,924
307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 9 9 19,12 19,779 19,122 19,386 19,145 19,330 19,156 19,360 19,145 19,561 19,089
308 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 9 9 19,02 19,077