ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΒΠ ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2809) ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΥΠΟΨ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΠ (ΑΠO 2809) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
2 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,57559 11,16500 2306 15,57559 4,4105900 2340 -34 1 13,75 19 8,525 21 13,5 37 12,05 38 8
16 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,01879 9,03500 2642 12,01879 2,9837900 2732 -90 1 11,4 4 7,55 5 5,375 10 15,1 36 5,75
17 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,39758 10,84000 2373 18,38551 2,5575800 2668 -295 1 9,3 4 14,9 5 8,85 6 15,4 36 5,75
24 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,15418 14,31025 1275 18,08817 2,8439300 1639 -364 1 11,87 6 14,9 9 16,6 24 13,88
27 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 16,2305 10,68571 2409 16,23050 5,5447857 2094 315 1 9,6 6 13,6 21 14,7 26 6,3 37 11,7 38 2,4 400 16,5
31 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,15899 14,09583 1353 18,07806 3,0631567 1635 -282 1 13,85 4 9 5 16,23 10 17,3 36 12,85 43 15,35
36 4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18,82836 16,08500 664 18,87556 2,7433600 738 -74 1 13,7 15 17,65 19 14,68 37 18,8 38 15,6
40 5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 19,44455 12,20833 2026 19,44455 7,2362167 117 1909 1 9,05 4 6,3 41 20 43 11,35 44 19,9 68 6,65
44 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,44695 12,05000 2072 17,60204 5,3969500 1466 606 1 13,8 6 16,5 15 12,35 37 9,6 38 8
46 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,55238 9,86000 2553 18,55238 8,6923800 858 1695 1 10,4 6 12,3 24 3,15 41 19,6 43 3,85
51 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,46145 14,85500 1083 19,05213 3,6064500 916 167 1 12,15 6 17,5 24 16,98 41 18,6 43 9,05
66 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,10241 10,03571 2520 18,10241 8,0666957 1106 1414 1 6,15 6 15,8 15 9,925 37 9,95 38 6 39 3,025 41 19,4
68 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,66023 12,72000 1866 17,66023 4,9402300 1341 525 1 14 6 17,9 15 16,6 37 12,6 38 2,5
73 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 16,17758 12,55920 1928 17,37393 3,6183800 2122 -194 1 11,77 24 11,68 25 9,85 37 9,7 41 19,8
81 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,18449 14,10833 1347 18,18449 4,0761567 1064 283 1 9,25 4 15,9 6 18 7 15,3 8 18,2 43 8
84 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,93977 7,44286 2755 18,03040 8,4969129 2231 524 1 13,2 6 13,4 19 0,6 21 8,3 37 4,6 38 2,8 43 9,2
98 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,32213 12,17500 2034 17,32213 5,1471300 1537 497 1 13,05 19 7,025 21 14,6 37 18,2 38 8
99 4104 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 17,43826 14,01000 1388 17,43826 3,4282600 1472 -84 1 13,65 21 14,6 23 18,35 37 15,15 38 8,3
108 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,39352 13,10714 1728 19,43766 6,2863771 148 1580 1 13,25 6 19,7 19 5 21 18,05 37 11,6 38 10,4 43 13,75
110 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,18039 10,58500 2428 16,65462 4,5953900 2416 12 1 13,23 19 7,6 21 12,5 37 12,9 38 6,7
112 4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 19 15,85714 758 19,12721 2,9190471 759 -1 1 15,45 6 16,5 15 19,33 37 13,3 38 13,6 39 14,13 41 18,7
116 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 16,31727 13,97500 1399 17,43143 2,3422700 2054 -655 1 13,45 6 13 21 13,4 43 16,05
125 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 15,77691 12,32500 1996 17,62721 3,4519100 2299 -303 1 14,1 19 10,33 21 12,75 37 13,95 38 10,5
127 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,0567 8,52000 2683 19,05670 10,5367000 562 2121 1 4,7 6 15,6 24 1,4 25 0,9 41 20
141 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 15,87659 10,25500 2483 15,87659 5,6215900 2260 223 1 12,8 19 10,63 21 16,5 37 2,95 38 8,4
142 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,42283 14,86500 1079 18,42283 3,5578300 940 139 1 13,95 4 14,6 5 15,43 36 12,15 41 18,2
171 4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,19006 13,49375 1585 17,69800 2,6963100 2116 -531 1 13,5 15 16,53 37 13,95 38 10
178 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,0391 11,39000 2244 19,03910 7,6491000 596 1648 1 5,5 41 19,4 43 0 52 18,4 413 13,65
182 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,30605 10,79000 2382 17,46807 6,5160500 1548 834 1 13 6 17,3 21 12,15 37 7,8 38 3,7
183 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 18,236 10,00714 2529 18,23600 8,2288571 1046 1483 1 11 4 5,1 6 17,5 7 13,85 10 19,3 24 1,9 25 1,4
187 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,0705 10,02500 2524 18,63382 6,0455000 2182 342 1 11,3 6 18,1 24 4,5 43 6,2
188 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,40481 10,09000 2511 15,72565 3,3148100 2667 -156 1 7,7 19 11,3 21 14,45 37 3,2 38 13,8
189 8526 [8526] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,72316 11,82500 2128 17,72316 5,8981600 1304 824 1 5,4 43 6,5 52 17,1 504 18,3
192 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,04621 15,23820 947 19,08700 3,8080100 584 363 1 11,57 4 13,05 6 17,7 24 14,28 41 19,6
199 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,45151 13,01250 1760 17,45151 4,4390100 1461 299 1 11 6 9,7 7 16,5 24 17,08 25 10,45 43 13,35
212 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,30888 14,76667 1110 19,30888 4,5422133 230 880 1 17,4 19 10,55 21 18,2 37 11,45 38 12,9 43 18,1
216 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 19 15,13000 989 19,00000 3,8700000 660 329 1 11,95 4 9,15 6 16,6 7 18,75 41 19,2
226 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,18388 11,47160 2226 16,45402 4,7122800 2117 109 1 12,43 19 1,875 37 13,35 38 15,5 39 14,2
229 5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,07241 14,34000 1264 18,21026 2,7324100 1694 -430 1 11,7 24 15,5 25 18,65 32 20 37 5,85
231 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,90705 9,60000 2580 17,90705 8,3070500 1210 1370 1 11,88 24 11,03 25 5,55 37 5,4 43 14,15
232 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 17,44532 13,99525 1391 17,77255 3,4500700 1468 -77 1 8,281 37 12,7 38 16,2 410 18,8
234 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,48774 14,90550 1064 17,48774 2,5822400 1437 -373 1 11,5 4 15,55 6 16,33 7 18,15 9 15,4 43 12,5
236 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,23821 8,97500 2647 17,26634 7,2632100 2091 556 1 13,3 6 16,8 24 11,83 25 1,95 37 1
241 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,80113 11,70000 2164 16,80113 5,1011300 1853 311 1 13,35 4 15,35 6 10,2 24 11,4 41 12,2 43 7,7
243 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,34765 17,80000 181 19,41653 1,5476500 195 -14 1 16,95 6 17,2 24 19,6 25 19,75 37 15,5
246 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 19 16,36500 567 18,87015 2,5051500 718 -151 1 17,15 4 17,2 5 17,35 6 15,4 36 14,73
247 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,27843 8,48000 2688 14,08482 4,7984300 2677 11 1 11,45 19 5,45 21 13,45 37 5,25 38 6,8
251 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,93618 11,02500 2337 18,77520 6,9111800 1197 1140 1 15,6 6 17,7 15 5,45 37 7,65 38 4,5 43 15,25
253 4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 15,3408 13,62000 1530 17,59213 1,7208000 2385 -855 1 14,55 19 13,3 21 16,3 37 15,05 38 8,9
255 4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18,31923 15,71660 795 18,31923 2,6026300 1011 -216 1 12,93 15 17,95 37 18,1 38 14,9 39 14,7
257 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 15,97889 12,09320 2060 17,18955 3,8856900 2222 -162 1 13,27 6 7,5 24 16,1 25 16,7 37 6,9
259 2501 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19,13903 15,96500 720 19,17514 3,1740300 422 298 1 13,7 19 11,45 37 16,65 38 18,5 39 19,53
260 3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 19,46816 16,26667 598 19,46816 3,2014933 101 497 1 15,8 6 18,1 19 19,85 21 19,25 37 10,7 38 13,9 43 ΑΠΣ
261 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,094 11,97000 2095 15,64595 3,1240000 2432 -337 1 11,6 6 15,4 22 15,45 37 11,5 38 5,9
262 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,54504 11,12350 2316 18,54504 7,4215400 866 1450 1 12,77 4 10,5 5 5,225 6 15,6 36 3,8 43 18,85
265 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,39223 16,68000 455 19,09745 1,7122300 960 -505 1 14,5 6 17,1 24 18,35 25 19,05 37 14,4
270 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,99795 13,24000 1688 16,99795 3,7579500 1742 -54 1 11,85 6 14,7 24 15,9 25 16,8 37 6,95
274 3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 18,31452 16,22000 618 19,20240 2,0945200 1014 -396 1 14,3 19 16,75 21 18,65 37 15,4 38 16
280 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,41764 16,13800 644 19,05583 2,2796400 946 -302 1 15,37 19 17,93 21 18,4 37 15,7 38 13,3 43 ΑΠΣ
286 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 17,78649 11,80000 2135 19,05071 5,9864900 1275 860 1 16,2 6 16,6 19 1,3 21 14,7 37 14,3 38 7,7
290 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 17,81576 12,76786 1850 19,16406 5,0479029 1256 594 1 14,4 4 8,1 6 16,8 8 20 19 9,575 21 13,4 38 7,1
291 2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 16,83318 15,64660 822 19,00597 1,1865800 1838 -1016 1 13,43 19 18,05 21 15,25 37 17,2 38 14,3
292 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 15,93365 12,38500 1981 17,97385 3,5486500 2234 -253 1 15,05 19 9,175 21 14,85 37 15,75 38 7,1
293 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,29898 9,01000 2644 16,88474 5,2889800 2576 68 1 13,8 19 4,8 21 7,65 37 10,4 38 8,4
294 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,5633 13,08000 1736 16,56330 3,4833000 1956 -220 1 14,7 15 13,53 37 12 38 6,2 39 18,98
295 2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,96444 16,61500 483 19,23445 2,3494400 685 -202 1 13,85 15 16,63 21 18,2 37 18,1 38 16,3
296 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,4203 15,70000 799 18,80439 2,7203000 942 -143 1 11,1 24 19,05 25 19,85 37 12,8
298 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,10677 14,82000 1088 18,64720 2,2867700 1671 -583 1 12,3 24 17,05 25 17,5 37 15,25 41 12
301 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,3676 13,31500 1666 17,95345 3,0526000 2033 -367 1 11,4 15 17,6 37 17,05 38 9,4 39 11,13
302 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,82493 15,02000 1030 16,94142 1,8049300 1842 -812 1 11,75 15 18,18 37 13,5 38 13,1 39 18,58
305 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,85369 13,40833 1621 17,12184 3,4453567 1829 -208 1 13,8 4 13,05 5 12,9 6 14,7 10 14,8 43 11,2
307 2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 19,37368 17,51000 250 19,40938 1,8636800 171 79 1 18,05 19 19,25 21 17,75 37 19,8 38 12,7
310 1113 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 19,34022 17,92500 154 19,34022 1,4152200 202 -48 1 16,9 4 17,45 5 19,35 6 17,5 36 18,43
311 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,88723 16,89500 396 19,03662 0,9922300 1221 -825 1 12,8 24 17,23 25 18,85 37 16,4 41 19,2
315 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,11666 15,08000 1013 18,11666 3,0366600 1098 -85 1 15,3 15 12,95 37 17,85 38 10,5 39 18,8
318 2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,96875 16,47500 525 18,96875 2,4937500 682 -157 1 15,25 19 18,93 21 17,3 37 17 38 13,9
324 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,38273 7,35000 2758 14,13907 5,0327300 2712 46 1 12 19 7,2 21 12,55 37 3,8 38 1,2
334 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 14,70901 9,60000 2580 16,12055 5,1090100 2507 73 1 15,05 19 2,05 21 12,15 37 14,45 38 4,3
341 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 16,51639 13,44167 1606 19,11003 3,0747233 1976 -370 1 15,1 19 11,05 21 15,85 37 11,6 38 9,7 43 17,35
342 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,8568 11,68000 2172 15,85680 4,1768000 2266 -94 1 12,3 19 8,4 21 15,05 37 12,75 38 9,9
343 4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,61692 11,00833 2343 16,04424 3,6085867 2521 -178 1 9,8 15 15,2 37 10,55 38 8,8 39 3,5 41 18,2
345 3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 19,81766 18,83000 21 19,81766 0,9876600 14 7 1 17,9 19 19,4 21 19,35 37 19,8 38 17,7
347 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,33823 10,25500 2482 17,13714 3,0832300 2671 -189 1 12,65 4 8,55 5 8,75 6 13,6 36 7,725
348 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,38453 10,97000 2351 16,38453 5,4145300 2022 329 1 12,05 6 15,1 24 18,1 25 8,5 37 1,1
350 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,68241 15,91320 742 19,29091 2,7692100 796 -54 1 13,47 10 15,6 24 17,95 25 19,9 37 12,65
354 2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,92811 16,91000 392 19,08254 2,0181100 698 -306 1 16,05 19 15,65 21 18,3 37 17,55 38 17
357 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,70337 14,52000 1198 18,24241 2,1833700 1895 -697 1 10,05 19 15,35 37 15,55 38 13,1 39 18,55
360 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,58158 11,98333 2092 17,06327 3,5982467 2337 -245 1 13,85 19 10,95 21 14,25 37 9,6 38 8,7 43 14,55
365 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,80445 14,45625 1226 19,20192 4,3482000 747 479 1 13,2 6 17,7 24 12,78 43 14,15
369 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,69571 14,75000 1116 18,69571 3,9457100 789 327 1 16,3 7 18,3 21 13,7 37 12,85 38 12,6
372 5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 16,64346 14,35500 1259 16,64346 2,2884600 1912 -653 1 10,55 6 16,7 24 11,88 25 17,7 37 14,95
374 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 14,92464 11,35520 2255 14,92464 3,5694400 2466 -211 1 15,85 4 16,45 5 2,45 7 10 36 12,03
378 4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,5904 14,60250 1168 17,06203 0,9879000 2332 -1164 1 9 15 15,9 32 18,77 37 14,6 38 13,6 39 15,75
381 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,4499 12,06000 2066 14,65155 2,3899000 2552 -486 1 11,7 6 16,6 15 11,75 37 14,45 38 5,8
384 2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19,17637 17,73125 199 19,23652 1,4451200 374 -175 1 15,3 15 18,03 37 19,4 38 18,2
385 3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 19,2428 17,61000 226 19,43584 1,6328000 295 -69 1 15,25 19 19,25 21 18,85 37 17,8 38 16,9
388 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 18,375 14,83000 1087 19,20408 3,5450000 971 116 1 16,1 6 16,6 21 17,75 37 12,7 38 11
389 4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 15,06603 12,52320 1942 16,81799 2,5428300 2437 -495 1 13,15 19 13,05 21 16,5 37 11,05 38 8,866
393 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 16,85544 13,76667 1473 18,31144 3,0887733 1826 -353 1 17,5 6 13,6 23 18,6 37 7,9 38 10,1 46 14,9
395 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,99675 6,97633 2769 15,91895 5,0204167 2733 36 1 13,53 19 3,875 21 13,15 37 0,6 38 4,9 43 5,8
398 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,17889 14,49000 1209 17,58230 2,6888900 1625 -416 1 12,35 24 18,05 25 17,55 32 20 37 4,5
402 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,10289 9,20133 2625 15,93971 2,9015567 2728 -103 1 12,03 21 6,85 32 13,3 37 2,95 38 4,6 39 15,48
406 5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,24865 13,74400 1485 18,24865 4,5046500 1039 446 1 10,88 4 13,9 40 14,72 43 15,4 44 18,3 45 13,68 68 9,333
408 2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19,29151 17,40660 275 19,29151 1,8849100 245 30 1 14,43 19 19,2 21 16,95 37 19,75 38 16,7
411 4106 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,76046 13,21000 1697 16,54961 2,5504600 2301 -604 1 10,2 19 13,15 21 15,05 37 15,45 38 12,2
417 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,09265 8,20714 2706 17,09265 8,8855071 1678 1028 1 13 6 13,2 15 5,3 19 0,75 37 4,95 38 6 43 14,25
419 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,06925 14,35550 1258 19,06925 4,7137500 537 721 1 13,95 4 9,55 5 13,7 6 11,73 24 17,65 43 19,55
421 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,66209 11,44633 2232 16,66209 5,2157567 1903 329 1 15,8 4 9,65 5 10,18 6 12,5 36 12,05 43 8,5
422 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 17,88909 14,61000 1165 17,88909 3,2790900 1219 -54 1 14,65 19 15,75 21 17,15 37 12,3 38 13,2
428 3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 19,64023 18,25000 102 19,76272 1,3902300 44 58 1 18,05 19 19,5 21 18,9 37 17,7 38 16,3 43 19,05
434 4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,00952 12,83000 1828 15,24926 2,1795200 2447 -619 1 12,55 15 15,03 37 8,1 38 9,7 39 18,78
436 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,07928 17,12000 348 19,22722 1,9592800 509 -161 1 12,5 6 17,2 24 19,55 25 19,7 37 16,65
438 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,45648 18,29000 94 19,49329 1,1664800 113 -19 1 16,55 6 17 24 19,3 25 19,85 37 18,75
439 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 14,7382 11,84000 2121 16,79827 2,8982000 2502 -381 1 12,1 4 11,15 5 13,75 36 11,1 43 11,1
442 4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18,43284 15,78000 777 18,43284 2,6528400 931 -154 1 15,6 15 18,63 37 17 38 11 39 16,68
443 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 11 8,14160 2709 12,46422 2,8584000 2763 -54 1 5,233 4 5,75 6 9,6 8 15 24 5,125
444 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,32709 12,41500 1975 17,95797 3,9120900 2048 -73 1 16 19 10,38 22 12,15 37 14,45 38 9,1
447 2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 16,82604 14,71500 1131 18,91105 2,1110400 1841 -710 1 16 19 16,58 21 16,2 37 14 38 10,8
448 5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 19,08117 16,03500 691 19,08117 3,0461700 506 185 1 9,35 6 16 24 18,38 41 19,7 43 16,75
454 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,11395 10,68750 2408 15,64092 3,4264500 2597 -189 1 14,5 6 16,6 15 10,75 37 6,2 38 5,6 39 10,48
455 1107 [1107] Τ