ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2020 - ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
1 Νέα Ελληνικά
4 Ιστορία
5 Λατινικά
6 Αγγλικά
7 Γαλλικά
8 Γερμανικά
9 Ιταλικά
10 Ισπανικά
11 Τουρκικά
15 Πληροφορική
19 Χημεία
21 Βιολογία
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο
24 Οικονομικά
25 Λογιστική
26 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)*
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση)
36 Αρχαία Ελληνικά
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης
38 Φυσική
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία
40 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
41 Ρωσικά
42 Οικιακή Οικονομία
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού
44 Εικαστικές Εφαρμογές
45 Μουσικές Σπουδές (μόνο Πρόσβαση)
46 Γραφικές Τέχνες
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών*
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών *
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
68 Θεατρολογία
400 Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.)
402 Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
404 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Θ.Κ.)
405 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
409 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
413 Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
414 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
500 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.)
502 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Π.Κ.)
503 Μετρήσεις Ποσοτήτων Τ.Σ. (Π.Κ.)
504 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
505 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
506 Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
507 Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
509 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
510 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
511 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.)
513 Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.)
515 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.)
518 Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.)