ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2020 - Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, και άλλα στατιστικά στοιχεία ανά μάθημα

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓ. ΥΠΟΨ. ΥΠΟΨ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΕΛ. ΒΑΘ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 7351 7295 56 9,57 19,30 0,00 9,73 -9,57 4,74 22,48
4 Ιστορία 1293 1282 11 9,22 19,80 0,50 10,58 -8,72 5,10 25,98
5 Λατινικά 540 539 1 10,13 19,83 0,00 9,70 -10,13 5,65 31,94
6 Αγγλικά 3230 3194 36 12,59 19,90 0,60 7,31 -11,99 4,39 19,24
7 Γαλλικά 199 196 3 14,41 19,90 3,40 5,49 -11,01 4,23 17,87
8 Γερμανικά 37 36 1 17,68 20,00 11,20 2,32 -6,48 2,55 6,50
9 Ιταλικά 135 135 0 13,00 20,00 4,40 7,00 -8,60 4,10 16,79
10 Ισπανικά 324 322 2 13,11 20,00 3,90 6,89 -9,21 4,13 17,09
11 Τουρκικά 27 27 0 14,42 19,40 5,10 4,98 -9,32 4,65 21,59
15 Πληροφορική 809 807 2 12,28 20,00 0,00 7,72 -12,28 5,99 35,83
19 Χημεία 1063 1052 11 10,83 19,90 0,00 9,07 -10,83 5,85 34,18
21 Βιολογία 1699 1686 13 11,39 19,70 0,00 8,31 -11,39 5,80 33,61
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 284 282 2 10,82 19,60 0,00 8,78 -10,82 4,74 22,43
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο 76 76 0 12,74 19,45 0,25 6,71 -12,49 5,80 33,60
24 Οικονομικά 2633 2616 17 7,92 20,00 0,00 12,08 -7,92 6,65 44,23
25 Λογιστική 1311 1304 7 10,81 20,00 0,00 9,19 -10,81 7,14 51,01
26 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)* 43 43 0 11,24 19,60 1,10 8,36 -10,14 5,82 33,86
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση) 326 261 65 16,37 20,00 6,10 3,63 -10,27 3,33 11,12
36 Αρχαία Ελληνικά 438 436 2 9,26 19,18 0,00 9,91 -9,26 4,97 24,72
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3420 3402 18 9,56 20,00 0,00 10,44 -9,56 6,41 41,03
38 Φυσική 2490 2471 19 8,33 19,60 0,00 11,27 -8,33 5,21 27,13
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 687 682 5 12,60 19,93 0,00 7,32 -12,60 5,65 31,93
40 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία 24 24 0 14,38 17,20 7,64 2,82 -6,74 2,21 4,89
41 Ρωσικά 612 608 4 13,72 20,00 3,20 6,28 -10,52 4,59 21,06
42 Οικιακή Οικονομία 438 438 0 7,74 19,85 0,10 12,11 -7,64 4,58 21,01
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 2311 2217 94 8,85 20,00 0,00 11,15 -8,85 6,06 36,76
44 Εικαστικές Εφαρμογές 205 203 2 14,04 20,00 2,90 5,96 -11,14 3,77 14,23
45 Μουσικές Σπουδές (μόνο Πρόσβαση) 30 30 0 10,16 16,60 1,45 6,44 -8,71 3,99 15,90
46 Γραφικές Τέχνες 51 49 2 14,32 19,40 5,30 5,08 -9,02 3,23 10,44
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών* 12 11 1 3,66 13,90 0,60 10,24 -3,06 3,85 14,79
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 650 635 15 3,71 20,00 0,00 16,29 -3,71 4,35 18,88
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών * 480 469 11 11,74 19,80 2,80 8,06 -8,94 4,60 21,15
68 Θεατρολογία 533 526 7 7,31 20,00 1,00 12,69 -6,31 4,76 22,65
400 Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.) 43 43 0 9,78 19,90 0,35 10,12 -9,43 6,72 45,09
402 Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 11 11 0 14,36 19,80 11,40 5,44 -2,96 2,63 6,93
404 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 5 5 0 14,43 18,45 10,10 4,02 -4,33 3,02 9,13
405 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 24 22 2 15,43 19,30 9,10 3,87 -6,33 2,92 8,54
409 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 18 17 1 7,52 12,10 2,00 4,58 -5,52 3,41 11,61
410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 82 81 1 8,64 19,10 0,80 10,46 -7,84 5,36 28,70
413 Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.) 10 10 0 10,88 18,70 4,70 7,82 -6,18 4,19 17,57
414 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 91 89 2 7,09 19,75 0,00 12,66 -7,09 5,01 25,12
500 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.) 21 21 0 8,44 17,00 4,80 8,56 -3,64 2,91 8,49
502 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Π.Κ.) 8 8 0 8,60 15,30 3,60 6,70 -5,00 3,95 15,61
504 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 63 63 0 13,29 18,40 4,90 5,11 -8,39 2,98 8,90
505 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 31 31 0 9,74 15,45 0,00 5,71 -9,74 4,16 17,32
506 Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 28 27 1 12,41 18,90 4,40 6,49 -8,01 3,72 13,86
507 Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 27 27 0 11,16 18,30 3,50 7,14 -7,66 4,30 18,48
509 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 111 109 2 5,58 17,40 0,10 11,82 -5,48 3,48 12,13
510 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 89 84 5 4,69 16,20 0,00 11,51 -4,69 3,85 14,83
511 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.) 71 70 1 12,96 20,00 2,20 7,04 -10,76 4,45 19,83
513 Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.) 203 194 9 6,08 19,00 0,80 12,92 -5,28 3,00 9,00
515 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.) 288 283 5 7,10 19,45 1,80 12,35 -5,30 3,37 11,39
518 Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) 13 13 0 5,17 16,85 0,50 11,68 -4,67 5,33 28,37