Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων 2019 (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)

α/α  Κωδικός  Τμήμα  Μ.Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013-2019) Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή (2020) ΠΙΘΑΝΟΤΟΤΗΤΕΣ
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 41 566 7,21%
2 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 67 442 15,05%
3 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 60 364 16,48%
4 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 72 307 23,40%
8 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) 51 226 22,71%
5 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ 39 195 19,74%
6 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 52 179 29,05%
7 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 30 163 18,40%
10 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 39 159 24,42%
9 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 67 155 42,90%
12 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 67 150 44,67%
14 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 16 134 11,94%
11 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 47 132 35,23%
21 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 75 107
16 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
(Τ.Π.Κ)
20 105 19,05%
18 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 97 103 96,67%
22 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 80 101
17 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  (Π.Κ) 34 99 33,01%
23 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 50 96
13 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - 25 93 20,33%