ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

A/A ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. 1ου 2018-19 ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. Τελευταίου 2018-19 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ % ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42
1 19,453 19,453 1 9 1 11,11% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 183 5 1 4 3 1 5 10 1 4 5 6 7 8 9 36 41
2 19,136 19,136 2 24 1 4,17% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 7 1 4 4 1 4 5 36 0
3 17,711 17,711 3 19 1 5,26% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 120 7 1 4 4 1 4 5 36 0
4 17,123 17,123 4 11 1 9,09% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 177 7 1 4 4 1 4 5 36 0
5 17,054 17,054 5 17 1 5,88% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 27 2 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
6 17,054 17,054 5 17 1 5,88% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 27 4 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
7 16,886 16,886 7 17 1 5,88% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
8 16,886 16,886 7 17 1 5,88% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
9 17,319 16,404 9 9 2 22,22% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Α.Σ.Κ.Τ. 384 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
10 17,319 16,404 9 9 2 22,22% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Α.Σ.Κ.Τ. 384 27 1 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
11 16,141 16,141 11 12 1 8,33% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1301 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
12 16,07 16,07 12 14 1 7,14% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 131 2 1 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
13 19,415 15,863 13 13 3 23,08% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 385 8 1 4 2 1 4 2 6 7 8
14 16,471 15,829 14 32 2 6,25% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 321 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
15 19,351 15,749 15 21 5 23,81% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 110 7 1 4 4 1 4 5 36 0
16 15,66 15,66 16 13 1 7,69% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 173 27 1 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
17 15,66 15,66 16 13 1 7,69% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 173 27 2 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
18 15,66 15,66 16 13 1 7,69% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 173 27 3 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
19 15,66 15,66 16 13 1 7,69% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 173 27 4 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
20 15,57 15,57 20 16 1 6,25% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 159 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
21 16,387 15,474 21 23 2 8,70% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1554 23 2 4 3 1 15 37 409 410 1 6 21 24 25 38 39 52 400 402 405 409 410 413 414
22 16,387 15,474 21 23 2 8,70% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1554 24 2 4 4 1 37 38 15 409 410 0
23 16,387 15,474 21 23 2 8,70% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1554 23 4 4 3 1 15 37 409 410 1 6 21 24 25 38 39 52 400 402 405 409 410 413 414
24 16,387 15,474 21 23 2 8,70% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1554 24 4 4 4 1 37 38 15 409 410 0
25 15,4 15,4 25 15 1 6,67% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 135 3 1 4 3 1 4 5 8 1 4 5 6 7 9 10 11 36 41
26 15,324 15,324 26 24 1 4,17% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 152 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
27 19,714 15,092 27 17 6 35,29% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 112 7 1 4 4 1 4 5 36 0
28 16,213 15,04 28 12 3 25,00% ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΤΟΥΡ. ΕΚΠ. (ΑΣΤΕ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΑΣΤΕ 613 32 1 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 15 19 21 24 25 36 37 38 39 41 43 47 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
29 16,213 15,04 28 12 3 25,00% ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΤΟΥΡ. ΕΚΠ. (ΑΣΤΕ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΑΣΤΕ 613 32 4 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 15 19 21 24 25 36 37 38 39 41 43 47 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
30 15,033 15,033 30 10 1 10,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 228 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
31 19,298 14,965 31 10 3 30,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1006 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
32 16,235 14,934 32 18 2 11,11% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 10 1 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
33 16,235 14,934 32 18 2 11,11% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 10 2 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
34 16,235 14,934 32 18 2 11,11% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 10 3 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
35 16,235 14,934 32 18 2 11,11% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 10 4 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
36 17,266 14,931 36 8 2 25,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 676 13 2 4 2 1 37 43 2 4 5 6 15 19 21 22 23 24 25 26 36 38 39 44 46 47 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
37 14,864 14,864 37 20 1 5,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1606 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
38 14,731 14,731 38 20 1 5,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 360 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
39 14,731 14,731 38 20 1 5,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 360 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
40 16,779 14,424 40 11 3 27,27% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 208 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
41 19,182 14,4 41 15 6 40,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Π.Α. 150 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
42 14,361 14,361 42 10 1 10,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
43 14,361 14,361 42 10 1 10,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 27 1 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
44 14,361 14,361 42 10 1 10,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 6 4 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
45 14,361 14,361 42 10 1 10,00% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 27 4 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
46 14,243 14,243 46 33 1 3,03% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 97 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
47 19,283 14,197 47 33 7 21,21% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 109 7 1 4 4 1 4 5 36 0
48 16,9 14,186 48 12 2 16,67% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1425 28 3 4 2 1 19 21 2 4 6 15 19 21 25 37 38 39 43 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
49 16,426 14,17 49 24 3 12,50% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
50 14,705 14,124 50 9 2 22,22% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 375 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
51 14,115 14,115 51 22 1 4,55% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 218 19 4 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
52 14,115 14,115 51 22 1 4,55% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 218 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
53 15,263 14,043 53 14 4 28,57% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 165 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
54 13,833 13,833 54 24 1 4,17% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1430 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
55 13,823 13,823 55 14 1 7,14% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 411 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
56 13,807 13,807 56 13 1 7,69% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 283 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
57 18,972 13,78 57 27 5 18,52% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414