ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

A/A ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. 1ου 2018-19 ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. Τελευταίου 2018-19 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ % ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42
1 20 19,489 1 17 17 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 295 16 3 4 4 1 19 21 38 0
2 19,763 19,423 2 16 16 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 297 16 3 4 4 1 19 21 38 0
3 19,38611 19,38611 3 1 1 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1501 7 ΝΑ 4 4 1 4 5 36 0
4 19,38611 19,38611 3 1 1 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΣΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1502 10 ΝΑ 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
5 19,627 19,372 5 11 11 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 304 16 3 4 4 1 19 21 38 0
6 19,418 19,29 6 16 16 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 299 16 3 4 4 1 19 21 38 0
7 19,389 19,271 7 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 301 16 3 4 4 1 19 21 38 0
8 19,345 19,251 8 9 9 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 300 16 3 4 4 1 19 21 38 0
9 19,832 19,23 9 9 9 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 303 16 3 4 4 1 19 21 38 0
10 19,261 19,214 10 14 14 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 302 16 3 4 4 1 19 21 38 0
11 19,619 19,211 11 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ 209 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
12 19,74 19,2 12 17 17 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ 246 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
13 19,766 19,199 13 8 8 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 305 16 3 4 4 1 19 21 38 0
14 19,15261 19,1525 14 2 2 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΣΙ 2504 19 ΝΑ 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
15 19,198 19,127 15 11 11 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 289 16 3 4 4 1 19 21 38 0
16 19,779 19,122 16 9 9 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 307 16 3 4 4 1 19 21 38 0
17 19,18792 19,11607 17 2 2 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΣΙ 2505 19 ΝΑ 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
18 19,79803 19,11368 18 75 75 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 5104 22 ΝΑ 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
19 19,201 19,099 19 9 9 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 291 16 3 4 4 1 19 21 38 0
20 20 19,09756 20 65 65 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 3102 16 ΝΑ 4 4 1 19 21 38 0
21 19,244 19,085 21 14 14 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 290 16 2 4 4 1 19 21 38 0
22 19,244 19,085 21 14 14 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 290 16 3 4 4 1 19 21 38 0
23 19,707 19,053 23 26 26 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ 217 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
24 19,193 19,039 24 16 16 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 293 16 3 4 4 1 19 21 38 0
25 19,41067 19,01263 25 4 4 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΣΙ 2503 19 ΝΑ 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
26 19,077 18,802 26 9 9 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 308 16 3 4 4 1 19 21 38 0
27 19,10373 18,74391 27 2 2 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΣΣΕ 2502 19 ΝΑ 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
28 19,643 18,71 28 11 11 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 277 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
29 19,643 18,71 28 11 11 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 277 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
30 19,422 18,701 30 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ 235 15 2 4 3 1 19 37 1 38 21 15 39 400 402 405 409 410 413 414
31 19,64611 18,69296 31 75 75 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1110 10 ΝΑ 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
32 20 18,68601 32 48 48 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1113 7 ΝΑ 4 4 1 4 5 36 0
33 19,189 18,686 33 12 12 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 279 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
34 19,189 18,686 33 12 12 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 279 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
35 19,331 18,593 35 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 282 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
36 19,331 18,593 35 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 282 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
37 19,264 18,575 37 10 10 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ 229 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
38 20 18,559 38 10 10 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ 231 18 2 4 3 1 37 38 1 22 23 26
39 19,169 18,501 39 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
40 19,169 18,501 39 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 16 2 4 4 1 19 21 38 0
41 19,169 18,501 39 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
42 19,169 18,501 39 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 16 3 4 4 1 19 21 38 0
43 19,46918 18,43235 43 25 25 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 5501 22 ΝΑ 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
44 19,46918 18,43235 43 25 25 100% ΞΕΝ. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΞΙΚ 5305 25 ΝΑ 3 2 1 6 52 1 4 7 8 9 10 11 19 21 24 25 37 38 39 41 43 50 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
45 19,53017 18,42954 45 65 65 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 3101 14 ΝΑ 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
46 19,766 18,345 46 44 44 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΝΟΜΙΚΗΣ   (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 117 7 1 4 4 1 4 5 36 0
47 19,26 18,296 47 8 8 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 294 21 3 5 3 1 19 21 37 43 2 15 19 21 38 39 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 507 508 509 510 511 513 515 518
48 19,26 18,296 47 8 8 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 294 16 3 4 4 1 19 21 38 0
49 19,489 18,256 49 13 13 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 680 13 3 4 2 1 37 43 2 4 5 6 15 19 21 22 23 24 25 26 36 38 39 44 46 47 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
50 19,197 18,237 50 11 11 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 211 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
51 18,22078 18,22078 51 1 1 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΣΜΥΑ 4609 20 ΝΑ 3 2 1 37 43 1 4 6 15 19 21 22 23 24 25 26 38 39 44 46 47 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
52 19,517 18,165 52 15 15 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 338 23 2 4 3 1 15 37 409 410 1 6 21 24 25 38 39 52 400 402 405 409 410 413 414
53 19,517 18,165 52 15 15 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 338 24 2 4 4 1 37 38 15 409 410 0
54 19,517 18,165 52 15 15 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 338 23 4 4 3 1 15 37 409 410 1 6 21 24 25 38 39 52 400 402 405 409 410 413 414
55 19,517 18,165 52 15 15 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 338 24 4 4 4 1 37 38 15 409 410 0
56 19,0868 18,16028 56 3 3 100% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΣΝΔ 2507 19 ΝΑ 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
57 19,66549 18,01191 57 80 80 100% ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 2101 19 ΝΑ 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
58 19,64267 17,98627 58 30 30 100% ΞΕΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΞΙΚ 5303 26 ΝΑ 3 1 1