ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

A/A ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. 1ου 2018-19 ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. Τελευταίου 2018-19 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ % ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42
1 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0 0 40 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1544 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
2 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0 0 40 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1545 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
3 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0 39 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1514 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
4 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 0 0 39 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΧΙΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 320 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
5 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 0 0 37 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 361 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
6 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0 0 34 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1607 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
7 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0 0 32 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1543 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
8 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0 0 32 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1549 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
9 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 7 1 4 4 1 4 5 36 0
10 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1546 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
11 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1547 22 2 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
12 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1547 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
13 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
14 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 19 4 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
15 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1602 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
16 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΘΗΒΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1063 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
17 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ 353 22 2 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
18 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ 353 22 3 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
19 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
20 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΘΗΒΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1063 34 4 4 2 1 37 43 2 4 6 15 19 21 22 23 24 25 26 38 39 42 44 46 47 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
21 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 0 0 26 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1285 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
22 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0 0 26 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 252 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
23 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0 0 25 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 351 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
24 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0 0 25 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 7 1 4 4 1 4 5 36 0
25 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0 0 25 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 350 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
26 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0 0 24 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 348 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
27 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 167 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
28 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
29 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
30 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
31 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
32 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
33 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
34 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΠΑ 1008 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
35 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΠΑ 1008 19 4 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
36 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1656 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
37 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΠΑ 1008 27 2 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
38 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΠΑ 1008 27 4 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
39 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 106 7 1 4 4 1 4 5 36 0
40 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 142 10 1 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
41 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 142 10 2 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
42 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 142 10 3 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
43 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΠΘ 142 10 4 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
44 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 310 10 2 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
45 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 310 10 4 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
46 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΤΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
47 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΤΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
48 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1064 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
49 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1551 27 1 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
50 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1551 27 4 4 2 1 37 43 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
51 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1277 2 2 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
52 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1277 2 3 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
53 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 108 7 1 4 4 1 4 5 36 0
54 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 138 7 1 4 4 1 4 5 36 0
55 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1280 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
56 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1280 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
57 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1277 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
58 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1277 19 3 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 405 409 410 413 414
59 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0 21 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1513 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
60 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0 20 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 189 7 1 4 4 1 4 5 36 0
61 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0 0 20 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ 212 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
62 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0 0 20 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ 212 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 405 409 410 413 414
63 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0 0 20 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1628 19 2 4 3 1