ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ2020-ΟΛΕΣΟΙΣΧΟΛΕΣ(ΚΥΠΡΟΥΚΑΙΕΛΛΑΔΟΣ)

A/A ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. 1ου 2018-19 ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. Τελευταίου 2018-19 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42
1 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 127 1 1 18,563 12,367 22 10 4 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41
2 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 129 1 1 18,17 10,665 17 9 4 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41
3 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1105 1 ΝΑ 19,85314 15,51606 50 50 4 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41
4 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 131 2 1 16,07 16,07 14 1 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
5 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 133 2 1 12,16 12,16 12 1 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
7 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1116 2 ΝΑ 19,39776 11,97822 35 35 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
11 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 135 3 1 15,4 15,4 15 1 4 3 1 4 5 8 1 4 5 6 7 9 10 11 36 41
12 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 137 3 1 0 0 14 0 4 3 1 4 5 8 1 4 5 6 7 9 10 11 36 41
13 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 182 4 1 0 0 9 0 4 3 1 5 9 1 4 6 7 8 10 11 36 41
14 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 139 4 1 0 0 10 0 4 3 1 5 9 1 4 6 7 8 10 11 36 41
15 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 183 5 1 19,453 19,453 9 1 4 3 1 5 10 1 4 5 6 7 8 9 36 41
16 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 123 6 1 18,656 10,998 23 10 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
17 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 124 6 1 17,797 10,684 33 7 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
18 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 124 6 4 17,797 10,684 33 7 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
19 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 125 6 1 19,166 12,541 15 12 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
20 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 126 6 1 16,279 10,926 18 5 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
21 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 148 6 1 19,207 14,721 15 15 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
22 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 153 6 1 19,412 10,816 16 13 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
23 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 159 6 1 15,57 15,57 16 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
24 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 165 6 1 15,263 14,043 14 4 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
25 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 6 1 19,243 12,009 17 10 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
26 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 6 4 19,243 12,009 17 10 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
27 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 188 6 1 11,834 11,834 12 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
28 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 192 6 1 16,957 11,423 9 9 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
29 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Α.Σ.Κ.Τ. 384 6 1 17,319 16,404 9 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
30 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1006 6 1 19,298 14,965 10 3 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
31 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1423 6 1 0 0 10 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
32 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 6 1 14,361 14,361 10 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
33 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 6 4 14,361 14,361 10 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
34 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1652 6 1 12,923 11,685 16 5 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
35 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 147 6 1 19,553 15,619 13 13 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
36 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 161 6 1 18,5 10,731 18 4 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
37 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 174 6 1 16,878 10,333 18 3 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
38 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 176 6 1 16,772 12,404 20 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
39 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 176 6 4 16,772 12,404 20 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
40 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 357 6 1 17,781 11,997 14 11 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
41 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 6 1 10,888 10,888 16 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
42 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 342 6 1 0 0 13 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
43 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 373 6 1 0 0 18 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
44 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1301 6 1 16,141 16,141 12 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
45 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1302 6 1 0 0 13 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
46 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 187 6 1 0 0 15 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
47 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 411 6 1 13,823 13,823 14 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
48 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1107 6 ΝΑ 18,06674 15,27156 45 45 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
49 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1108 6 ΝΑ 19,30817 16,80191 50 50 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
50 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1109 6 ΝΑ 19,36801 17,25288 50 50 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
51 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1115 6 ΝΑ 19,57982 17,56491 45 45 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
52 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 167 6 1 0 0 23 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
53 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 348 6 1 0 0 24 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
54 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 354 6 1 0 0 15 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
55 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 354 6 4 0 0 15 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
56 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 1 15,081 10,112 25 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
57 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 2 15,081 10,112 25 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
58 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 3 15,081 10,112 25 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
59 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 4 15,081 10,112 25 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
60 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 355 6 1 16,251 10,442 16 5 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
61 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 355 6 4 16,251 10,442 16 5 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
62 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1285 6 1 0 0 26 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
63 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 149 6 1 15,742 10,399 20 6 4 2 1 6 7 8