Εξεταζόμεναμαθήματα2020καταριθμόυποψηφίων(δίνονταιταπρώτα20μαθήματαβάσειτωνεπιλογώντωνυποψηφίων)

α/α Κωδ. Μάθημα Πλήθος υποψηφίων 2015 Πλήθος υποψηφίων 2016 Πλήθος υποψηφίων 2017 Πλήθος υποψηφίων 2018 Πλήθος υποψηφίων 2019 Πλήθος υποψηφίων 2020 "+/-"
1 1 Νέα Ελληνικά 8614 8198 8137 7700 7689 7352 -8,87%
2 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2936 2541 2665 3559 3587 3421 11,89%
3 6 Αγγλικά 1940 1890 1914 3020 3057 3230 36,62%
4 38 Φυσική 1812 1621 1813 2764 2655 2490 16,74%
5 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 4627 4480 4382 1702 2263 2312 -33,77%
6 21 Βιολογία 1930 1835 1767 1934 1818 1699 -8,50%
7 25 Λογιστική 585 469 496 1127 1299 1312 64,99%
8 4 Ιστορία 1073 1104 1131 1461 1431 1293 4,27%
9 19 Χημεία 720 848 806 1197 1155 1063 12,46%
10 15 Πληροφορική 931 830 878 939 880 809 -9,26%
11 39 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου 546 482 543 798 715 687 11,38%
12 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 975 918 928 763 650 -26,24%
13 41 Ρωσικά 108 112 144 582 575 613 101,51%
14 5 Λατινικά 8 8 16 588 669 540 109,46%
15 59 Θέματα Τέχνης NA NA NA 620 551 533 -8,97%
16 71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ NA NA NA 601 547 528 -8,01%
17 53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών 689 778 713 725 596 515 -26,45%
18 24 Πολιτική Οικονομία 773 657 656 2384 2543 NA NA
19 68 Θέατρο NA NA NA 620 554 NA NA
20 42 Οικιακή Οικονομία NA NA NA 518 NA NA NA