Παγκύπριες 2020 - 3 Υποψήφιοι που κατάφεραν να πάρουν σε όλα τα μαθήματα που έδωσαν πάνω από 18.
ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 M8 B8 MO ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2677 1 18,2 19 18,9 21 19,2 37 18,2 38 18,2 18,52 57
5819 1 18,6 4 19,8 5 19,8 10 20 36 19,2 19,46 1
5820 1 18,2 19 19,2 21 19,3 37 19,8 38 18,9 19,07 6