ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 27 10,3902 16,0866 3,2008 13,5664 18,9682 8,6934 3,4137 2,7871
1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 70 11,6234 17,7100 4,1750 14,3815 19,3089 8,4404 3,3107 2,6598
1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 35 12,6629 18,4600 5,9000 15,2739 19,4475 10,2321 3,5162 2,8410
1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12 10,1291 16,0132 6,3417 13,4464 17,4305 11,0191 3,0836 2,1885
1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 50 14,7410 18,6650 10,7222 17,6628 20,0000 16,0426 1,7446 1,0800
1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 10,9361 14,9550 7,4429 16,4306 19,1442 15,8400 1,7379 0,5791
1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 13,3453 17,7132 9,3458 18,2133 19,4793 17,1271 2,0320 0,7071
1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 13,6198 17,4250 8,7333 18,2371 19,4548 16,9748 1,9683 0,8581
1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 15,4135 18,4542 11,4286 19,0494 19,6839 18,3522 1,3935 0,3248
1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 13,6220 17,9347 9,7750 17,6047 19,5561 16,5481 1,5784 0,8721
1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 12,6523 16,9650 8,7250 16,9205 19,4036 15,9917 1,8596 0,9673
1113 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 48 17,1719 19,4600 14,7333 19,0473 20,0000 18,3702 0,9215 0,3471
1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 12,6471 17,1550 9,8292 18,0182 19,5026 17,1086 1,8962 0,7846
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 35 11,8088 17,9150 3,7500 14,5092 19,6156 8,5290 3,1589 2,9849
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 35 11,8088 17,9150 3,7500 14,5092 19,6156 8,5290 3,1589 2,9849
2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 85 16,8989 19,0450 13,0000 19,0890 19,6727 18,3175 1,2381 0,3130
2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 15,1589 18,8950 11,5300 17,9494 19,6207 16,8454 1,5292 0,8182
2107 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 16,2020 18,3350 12,8332 18,4524 19,4696 17,2313 1,3187 0,7334
2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 70 15,7577 17,7417 13,5950 17,5372 19,3737 16,4313 1,0968 0,8380
2501 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15 16,1858 18,2700 14,0875 18,7592 19,4566 17,9380 1,0998 0,4679
2502 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 15,7900 17,8150 12,6900 18,6872 19,2871 18,1369 2,2261 0,4709
2503 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 15,9467 17,2900 14,5600 18,6515 19,2281 17,8814 1,1149 0,5666
2504 [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 17,6275 17,8600 17,3950 19,2628 19,3336 19,1920 0,2325 0,0708
2505 [2505] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 16,6367 17,3400 15,7600 19,1079 19,1234 19,0918 0,6566 0,0129
2506 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 15,8526 17,0500 14,5417 18,8150 19,0740 18,4845 1,0140 0,2401
2507 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 14,6550 14,7500 14,5600 18,8487 19,0083 18,6890 0,0950 0,1597
3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 65 16,7551 17,9708 14,7500 18,8605 19,5899 17,9885 0,7639 0,4058
3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 70 18,0519 19,0700 13,8042 19,4883 20,0000 19,1062 0,9161 0,2206
3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 120 13,0299 16,6152 9,3450 17,2094 19,2520 15,7769 1,7778 1,0454
3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 45 13,6283 16,1125 11,5000 18,1093 19,3625 17,4345 1,1437 0,5439
4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 64 15,0353 18,6400 11,4566 17,7721 19,4845 16,4526 1,6129 0,9737
4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 13,1975 18,7750 9,9900 16,4970 19,6289 15,4973 1,7571 0,9612
4104 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 45 15,0895 17,6400 12,1250 18,3520 19,7288 16,7704 1,5449 0,9240
4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 90 16,3694 19,2875 13,4450 18,7034 20,0000 17,6883 1,1367 0,5791
4106 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 60 14,1941 19,0813 11,0150 16,9326 19,7994 15,6770 1,6134 1,0914
4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 14,2632 17,2805 12,1400 16,9786 18,3605 16,2904 1,1451 0,6122
4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 12,2164 16,5300 9,5600 15,6439 19,2591 14,5992 1,4737 0,8481
4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 10,6455 12,9910 8,3500 14,7868 16,5987 14,2541 1,0966 0,4582
4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 9,8193 13,3650 7,5150 14,1749 15,7318 13,7475 1,2958 0,4080
4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 45 11,7341 16,7050 9,1350 15,3685 19,0880 14,6052 1,6196 0,9156
4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 13,1092 17,7116 10,1950 16,0571 19,2415 15,0196 1,4477 0,9430
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 9,2279 11,9875 6,6832 13,1803 15,5554 11,8496 1,3413 1,0005
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 11,3289 14,7200 8,3400 14,7063 16,8067 13,2997 1,6154 1,0187
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 7,7713 13,5066 5,0682 11,8324 15,9419 10,5876 2,1059 1,3683
4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 45 14,0069 18,1250 11,9300 16,1896 19,4237 15,0660 1,3855 1,0157
4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 30 12,5339 16,5083 8,0100 18,0191 19,2090 16,8836 2,1385 0,7499
4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 8 13,4919 16,4532 9,9097 18,5305 19,1924 17,2660 1,8939 0,6303
4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 6 13,1972 15,0188 10,0208 18,5616 19,3423 17,6649 1,7746 0,5581
4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 5 11,6213 13,3700 10,1800 18,4333 19,0607 17,7477 1,0291 0,4190
4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 5 12,4224 13,8777 10,1643 17,9720 19,0023 17,1822 1,2979 0,6438
4609 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 15,1400 15,1400 15,1400 19,4325 19,4325 19,4325 0,0000 0,0000
5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 110 15,3791 18,3833 11,0417 17,8765 19,5353 16,8012 1,2812 0,8155
5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 75 17,8950 19,2250 14,9100 19,4037 19,9632 19,1147 0,7918 0,2093
5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 80 15,9736 18,6800 11,9700 18,4745 19,5849 17,4296 1,2612 0,5019
5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 60 13,1153 17,0375 10,0042 17,8029 19,6554 17,0227 1,5039 0,6483
5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 50 13,0333 16,7550 10,7958 17,5871 19,4037 16,8673 1,2950 0,7452
5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 45 14,5096 17,0800 11,0350 17,3605 19,1682 16,5066 1,3743 0,7959
5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 14,2566 17,4625 9,6250 18,7564 19,5272 17,7249 1,7464 0,5792
5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 14,7230 18,8625 12,1300 18,7456 20,0000 17,8239 1,8050 0,5525
5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 60 13,2611 16,7170 10,4958 16,2734 17,9553 15,7566 1,1390 0,3719
5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 30 11,4910 17,6250 7,9292 18,3075 19,5964 17,6716 2,7028 0,6351
5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 30 11,8631 15,0250 7,8250 18,4215 19,3280 17,6981 1,5841 0,4703
5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 11,2369 17,2563 8,5200 18,7839 19,4876 18,2647 1,9592 0,3128
8201 [8201] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 11,8688 11,8688 11,8688 16,4507 16,4507 16,4507 0,0000 0,0000
8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 10,3422 10,5875 9,9640 17,4084 17,5892 17,3180 0,2713 0,1278
8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 3 11,4658 12,2375 10,7875 17,5028 17,5515 17,4627 0,5956 0,0368
8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 9,6746 11,8500 6,2363 17,7501 18,2160 17,4202 2,4596 0,3388
8321 [8321] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 4 9,3314 10,5100 8,0750 13,8398 15,0104 11,9692 1,1057 1,2150
8402 [8402] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 10,8938 11,8188 9,8688 15,5471 16,2749 15,0242 0,7244 0,4579
8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 9,2266 10,5750 7,4688 13,9185 15,0617 13,2917 1,3013 0,6814
8404 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 3 10,6729 11,5482 9,0050 14,9744 15,5664 14,1643 1,1799 0,5928
8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 8 10,3053 12,5040 8,6205 14,9235 16,4445 14,3695 1,3662 0,6667
8406 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 10,2994 11,8100 9,0500 14,7845 15,1815 14,5750 1,1844 0,2424
8407 [8407] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 11,6388 11,8458 11,4458 15,8323 15,8780 15,7955 0,1636 0,0343
8423 [8423] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 8,0954 8,5975 7,4833 13,7623 14,1038 13,5478 0,3794 0,2034
8426 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 8,3100 9,9050 7,3750 13,3114 13,4077 13,1188 1,1334 0,1362
8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 7,1150 7,4750 6,4058 13,0382 13,0945 13,0088 0,5015 0,0398
8428 [8428] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 8,8212 9,1250 8,6558 13,8679 13,9087 13,8119 0,2151 0,0409
8429 [8429] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 9,5623 10,4000 8,5875 14,3726 14,6746 14,1168 0,7463 0,2300
8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 2 6,4250 7,6750 5,1750 10,2767 10,7621 9,7912 1,2500 0,4855
8521 [8521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 4 11,2000 12,1500 10,0625 16,4447 16,7081 16,1974 0,7883 0,2142
8522 [8522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 4 11,0501 11,6875 10,6128 16,5379 16,6617 16,4065 0,4048 0,1178
8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 2 9,8438 12,8875 6,8000 13,7543 15,8046 11,7040 3,0438 2,0503
8525 [8525] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 10,9563 11,2125 10,7000 17,4880 17,5295 17,4465 0,2563 0,0415
8526 [8526] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 10,7125 11,8250 9,6000 17,6342 17,7232 17,5453 1,1125 0,0889
8527 [8527] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 6,7050 6,7050 6,7050 11,6197 11,6197 11,6197 0,0000 0,0000
9108 [9108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 7,7600 7,7600 7,7600 12,8051 12,8051 12,8051 0,0000 0,0000
9110 [9110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 9,5176 9,8750 9,1603 14,4812 14,7451 14,2173 0,3574 0,2639
9112 [9112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 7,7563 7,7563 7,7563 13,6360 13,6360 13,6360 0,0000 0,0000
9115 [9115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΕΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 11,1290 11,1290 11,1290 16,1563 16,1563 16,1563 0,0000 0,0000
9521 [9521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΕΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 1 8,5500 8,5500 8,5500 14,9876 14,9876 14,9876 0,0000 0,0000
9522 [9522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΕΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 1 7,9375 7,9375 7,9375 13,9868 13,9868 13,9868 0,0000 0,0000