ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - TOP STUDENT - CONGRATULATIONS !!!

ΚΩΔ ΥΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β6
5819 19,46000000 1 7301 1 18,550 4 19,750 5 19,825 10 20,000 36 19,175