ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΟΙ 500 ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΒΠ ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2809) ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΥΠΟΨ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΠ (ΑΠO 2809) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
6628 8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,21604 6,23633 492 18,21604 11,9797067 124 368 1 9,618 37 0 38 0,6 43 3,4 52 18,35 414 5,45
127 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,0567 8,52000 445 19,05670 10,5367000 29 416 1 4,7 6 15,6 24 1,4 25 0,9 41 20
6703 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,0601 8,73750 432 19,06010 10,3226000 26 406 1 10,55 37 3,25 38 2,6 43 6,35 52 18,8 414 10,88
2747 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,01583 8,75833 431 19,01583 10,2574967 38 393 1 11,55 6 16 21 6,85 37 3,2 38 1,3 43 13,65
3830 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,06823 8,90000 424 19,06823 10,1682300 22 402 1 10,7 6 16,7 15 7,4 37 2,4 38 0,6 43 15,6
3364 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,89415 7,82500 468 18,64270 10,0691500 151 317 1 12 6 16 21 3,75 37 2,9 38 2,9 43 9,4
2251 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,5133 8,71667 435 18,51330 9,7966333 87 348 1 13,3 6 14,4 24 3,65 41 5,9 42 5,05 43 10
5035 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,9421 8,15417 457 17,94210 9,7879333 144 313 1 11,8 6 14,1 15 7,725 37 2,45 38 2,8 43 10,05
6329 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,6727 7,92917 464 17,67270 9,7435333 193 271 1 10,75 6 15,7 24 9,375 25 2,75 37 2,7 43 6,3
1733 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,16298 8,44325 448 18,16298 9,7197300 127 321 1 7,448 6 18,3 24 1,875 43 6,15
1204 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,00405 8,32160 454 18,00405 9,6824500 141 313 1 13,15 6 14,13 24 9,175 25 3,65 37 1,5
2748 5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 19,2359 9,62500 382 19,23590 9,6109000 7 375 1 13,4 15 1,875 37 1,05 38 1,7 39 9,525 43 11,6 44 18,45 46 19,4
2871 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,61695 8,01000 462 17,61695 9,6069500 203 259 1 14,05 15 0,65 22 17,8 37 3,75 38 3,8
4530 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,47374 8,90000 424 18,47374 9,5737400 96 328 1 6,6 6 17,5 24 1,6 41 18,8 43 0
5954 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,94823 9,56933 388 18,94823 9,3788967 48 340 1 12,47 6 14,6 19 1,5 21 14,2 37 2,25 38 12,4
2291 4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 19,34227 10,02083 353 19,34227 9,3214367 4 349 1 10,75 24 5,825 37 0 43 12,05 52 11,5 511 20
1378 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,54684 9,45000 395 18,54684 9,0968400 80 315 1 8,25 6 18,2 21 7 24 6,25 43 7,55
417 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,09265 8,20714 456 17,09265 8,8855071 291 165 1 13 6 13,2 15 5,3 19 0,75 37 4,95 38 6 43 14,25
6431 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,40519 7,55267 475 17,85237 8,8525233 351 124 1 12,87 6 17,1 21 8,25 37 1,55 38 1,4 43 4,15
1035 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 19,00228 10,16429 335 19,00228 8,8379943 40 295 1 12,6 6 18,7 19 1,4 37 3,9 38 9,8 39 14,85 43 9,9
1100 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,93793 9,11500 412 17,93793 8,8229300 146 266 1 7,95 6 16,5 24 2,675 41 18,2 43 0,25
829 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,76152 9,98329 359 18,76152 8,7782343 63 296 1 10,63 6 15,4 21 4,7 32 20 37 5 38 1,5 39 12,65
4688 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,34749 9,62143 383 18,34749 8,7260614 109 274 1 8,9 4 10,45 5 0,75 6 17,8 7 13,05 21 3,1 32 13,3
46 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,55238 9,86000 369 18,55238 8,6923800 79 290 1 10,4 6 12,3 24 3,15 41 19,6 43 3,85
1527 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,78609 9,12500 411 17,78609 8,6610900 172 239 1 4,9 50 2,3 52 17,9 515 11,4
84 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,93977 7,44286 482 18,03040 8,4969129 399 83 1 13,2 6 13,4 19 0,6 21 8,3 37 4,6 38 2,8 43 9,2
5649 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,59421 10,14000 336 18,59421 8,4542100 75 261 1 10,9 6 16 24 2,5 41 9,9 43 11,4
6945 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,8191 9,36667 402 17,81910 8,4524333 165 237 1 9,3 6 10,1 21 6,65 24 1,4 32 20 43 8,75
1114 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,94568 10,54660 308 18,94568 8,3990800 50 258 1 10,63 4 5,75 6 15,1 24 2,05 41 19,2
231 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,90705 9,60000 384 17,90705 8,3070500 150 234 1 11,88 24 11,03 25 5,55 37 5,4 43 14,15
6292 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,79105 9,48750 394 17,79105 8,3035500 170 224 1 9,25 6 16,3 21 6 24 10,03 42 8,85 43 6,5
4336 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17 8,73333 433 17,00000 8,2666667 305 128 1 11,9 6 15,8 19 1,15 37 5,05 38 5,2 43 13,3
2029 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,55787 10,29167 320 18,55787 8,2662033 78 242 1 12 19 6,25 21 15,2 37 6,55 38 6,4 43 15,35
6115 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,67163 9,43750 397 17,67163 8,2341300 194 203 1 8,3 4 4,3 6 17,8 7 14,48 43 6,6 68 5,15
183 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 18,236 10,00714 354 18,23600 8,2288571 123 231 1 11 4 5,1 6 17,5 7 13,85 10 19,3 24 1,9 25 1,4
4730 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18 9,41667 398 19,03675 8,1965333 205 193 1 11,65 6 15 21 12,55 37 0,2 38 0,6 43 16,5
766 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,46728 9,34583 403 17,46728 8,1214467 232 171 1 13,1 4 13,9 5 4,675 6 14,3 36 0,25 43 9,85
66 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,10241 10,03571 347 18,10241 8,0666957 134 213 1 6,15 6 15,8 15 9,925 37 9,95 38 6 39 3,025 41 19,4
3507 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,96426 10,91000 267 18,96426 8,0542600 47 220 1 10,7 24 16,65 25 1,1 37 9,25 43 16,85
2501 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,71257 9,66667 380 17,71257 8,0459033 184 196 1 9,8 6 12,5 21 9,3 37 8,6 38 2,2 43 15,6
5436 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,11541 10,07000 343 18,11541 8,0454100 132 211 1 9,3 15 3,025 24 15,43 25 19,05 37 3,55
2082 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,03159 11,02500 251 19,03159 8,0065900 36 215 1 9,4 6 17,8 24 5,025 41 20 43 2,9
2352 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,30406 10,31250 319 19,01028 7,9915600 114 205 1 9,25 50 1,9 52 16,8 515 13,3
969 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,33447 9,37160 401 17,33447 7,9628700 250 151 1 12,71 6 14,2 24 4,05 25 1,55 43 14,35
5564 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,27763 8,31660 455 16,27763 7,9610300 362 93 1 14,23 6 17,4 19 3,6 37 2,45 38 3,9
2591 8526 [8526] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,54532 9,60000 384 19,06670 7,9453200 215 169 1 9,8 38 1,1 43 7,15 52 18,55 402 11,4
3744 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 19,06118 11,14167 235 19,06118 7,9195133 24 211 1 14,15 6 16,3 24 3,9 25 8,4 37 6,3 43 17,8
900 4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 19,06074 11,26250 218 19,06074 7,7982400 25 193 1 15,9 6 13,9 21 15,85 24 5,525 25 0,6 43 15,8
6792 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19 11,24660 223 19,00000 7,7534000 43 180 1 11,23 4 8,3 6 16,9 10 16,85 24 2,95
2280 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,08061 8,34167 451 16,08061 7,7389433 387 64 1 6,7 4 7,25 6 17,4 24 0,1 25 0 41 18,6
5913 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,73595 10,00417 356 17,87683 7,7317833 181 175 1 14,15 6 16,5 24 13,68 25 8,75 37 0,65 43 6,3
4024 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,64329 9,92917 363 18,98006 7,7141233 197 166 1 12,95 6 17,3 7 9,55 21 2,45 24 6,775 43 10,55
5218 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,36619 10,66000 294 18,36619 7,7061900 105 189 1 13,75 6 7,4 24 15,75 25 15,5 37 0,9
178 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,0391 11,39000 197 19,03910 7,6491000 34 163 1 5,5 41 19,4 43 0 52 18,4 413 13,65
2033 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19 11,19167 230 19,09722 7,6338133 61 169 1 16,55 6 16,3 21 11,2 37 4,25 38 4,4 43 14,45
3661 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,69814 10,10000 339 17,69814 7,5981400 187 152 1 10,35 4 3,85 6 15,4 43 13,1 44 15,9 68 2
805 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,66226 9,06967 414 18,56430 7,5925933 329 85 1 11,49 4 4,9 5 1,225 6 17,4 10 14,5 43 4,9
4459 4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,74771 10,18000 332 19,04199 7,5677100 180 152 1 11 43 13,9 50 4,3 52 16,7 509 5
2034 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,97519 11,42857 196 19,39986 7,5466186 45 151 1 15,3 6 17,8 10 11,3 21 12,7 37 3,15 38 2,1 43 17,65
1515 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,76762 10,22614 328 17,76762 7,5414771 175 153 1 8,6 6 15,4 21 6,25 24 5,333 32 15,3 42 8,55 43 12,15
698 4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 19,05756 11,53050 186 19,05756 7,5270600 27 159 1 16,73 21 1,6 22 14,7 32 20 37 10,25 38 5,9
1920 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,92239 8,40380 449 17,66830 7,5185900 401 48 1 9,219 6 16,5 24 6,275 39 3,175 43 6,85
1923 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,08813 11,57143 179 19,08813 7,5167014 16 163 1 16,5 6 17,1 7 17,8 19 6,3 21 15,65 37 2,35 38 5,3
4333 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,79887 11,29167 214 19,17770 7,5072033 62 152 1 11,15 6 17,9 21 10,15 37 8,6 38 4,2 43 15,75
4194 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,176 8,72500 434 16,17600 7,4510000 373 61 1 16,05 19 5,05 21 10,5 37 4,3 38 5,2 43 11,25
262 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,54504 11,12350 240 18,54504 7,4215400 82 158 1 12,77 4 10,5 5 5,225 6 15,6 36 3,8 43 18,85
1068 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,66524 10,24717 326 17,66524 7,4180733 195 131 1 11,8 6 10,73 24 4,05 25 16 37 1,75 43 17,15
455 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,32785 8,92917 423 16,32785 7,3986833 358 65 1 12,45 4 11,8 5 6,225 6 13,9 36 3,1 43 6,1
4291 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,26474 10,86667 270 18,26474 7,3980733 121 149 1 12,6 6 14,8 24 10,65 25 9,15 37 1,1 41 16,9
6015 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,08193 9,70000 378 17,08193 7,3819300 294 84 1 12,6 6 17,8 24 7,35 25 5,85 37 4,9
4416 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,3954 10,02500 352 17,39540 7,3704000 246 106 1 15,85 4 14,85 5 2,6 6 10,2 9 7,8 43 8,85
6018 4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,26598 9,90967 366 17,26598 7,3563133 262 104 1 11,63 6 9,4 24 3,075 25 16,55 37 3,85 43 14,95
1278 8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,31799 9,96400 361 17,31799 7,3539900 253 108 1 5,156 50 8,95 52 17,4 515 8,35
7148 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,91238 9,56400 390 16,91238 7,3483800 312 78 1 8,334 37 4 38 4,4 43 12,85 47 13,9 414 13,9
6961 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,12775 9,82917 371 17,12775 7,2985833 283 88 1 13,65 4 15,8 5 0,775 6 12,8 11 10,9 43 5,05
236 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,23821 8,97500 421 17,26634 7,2632100 368 53 1 13,3 6 16,8 24 11,83 25 1,95 37 1
40 5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 19,44455 12,20833 107 19,44455 7,2362167 1 106 1 9,05 4 6,3 41 20 43 11,35 44 19,9 68 6,65
3176 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,7601 10,52500 310 17,76010 7,2351000 179 131 1 11,25 6 16,6 21 11,25 37 6,4 38 1,6 43 16,05
6621 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,60038 11,36600 201 18,60038 7,2343800 74 127 1 4,114 43 4,1 52 17,5 511 19,75
6416 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,49872 11,29500 212 18,49872 7,2037200 90 122 1 12,95 15 6,925 24 16,6 25 16,55 37 3,45
3941 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,45607 10,27917 323 17,45607 7,1769033 236 87 1 15,2 4 11,6 5 1,575 6 15,9 9 12,6 43 4,8
3223 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,11181 8,93571 422 16,96053 7,1760957 380 42 1 11,9 6 12,4 21 9,6 32 20 37 0,45 38 0,6 43 7,6
5426 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,82789 11,67083 172 19,12840 7,1570567 60 112 1 13 4 14,65 5 7,3 6 16,8 36 4,125 43 14,15
1443 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 15,99173 8,84167 426 15,99173 7,1500633 396 30 1 8,3 6 17,8 21 7,8 37 2,45 38 2,8 43 13,9
4894 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,2028 10,07083 342 17,20280 7,1319667 272 70 1 7,45 6 17,4 21 3,45 24 7,775 32 20 43 4,35
3756 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,07284 11,94500 140 19,07284 7,1278400 21 119 1 12,05 6 17,8 24 5,375 25 13,95 37 10,55
1233 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,49694 9,40000 399 17,18647 7,0969400 346 53 1 9,8 19 3,95 21 16,35 37 3,6 38 8,6 43 14,1
3671 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,46168 10,36786 315 17,46168 7,0938229 235 80 1 12,95 4 12,75 5 3,825 6 15 9 12,2 36 5,35 43 10,5
6622 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,07599 12,01000 131 19,07599 7,0659900 19 112 1 14,5 6 19,2 19 7,25 37 12,4 38 6,7
4828 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,94523 11,89167 144 18,94523 7,0535633 51 93 1 16 19 9,15 21 17,3 37 2,2 38 9,2 43 17,5
7323 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,88384 10,85417 272 17,88384 7,0296733 154 118 1 10,85 4 10,1 5 7,075 10 17 36 5,75 43 14,35
1326 4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,54097 11,52500 188 18,54097 7,0159700 83 105 1 13,2 21 1,85 37 13,55 38 5,9 39 17,05 43 17,6
5964 8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,5892 10,58750 302 17,58920 7,0017000 210 92 1 6,55 43 7,1 52 14,1 511 14,6
5090 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,16247 10,17500 333 19,01147 6,9874700 279 54 1 8,85 6 16,4 24 6,85 25 9,2 37 0,45 41 19,3
6184 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,32413 11,34167 206 19,01293 6,9824633 112 94 1 10,83 6 14,4 10 15,7 21 7,45 24 2,175 43 17,5
2022 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,74193 9,77500 374 17,44653 6,9669300 324 50 1 14,8 19 7,9 21 12,8 37 2,2 38 7 43 13,95
1093 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,28443 10,32083 317 17,96852 6,9635967 257 60 1 10,55 4 14,5 6 15 24 2,275 41 9 43 10,6
4417 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,3324 11,37857 198 18,33240 6,9538286 111 87 1 10,15 6 12 21 15,2 24 2,2 32 13,4 42 7,75 43 18,95
461 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,23029 10,28750 321 17,23029 6,9427900 268 53 1 11,7 4 14,25 5 4,125 6 14,3 9 7,4 43 9,95
968 4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,63125 11,70333 166 19,06005 6,9279167 71 95 1 13,4 6 5,6 21 3,6 24 13,5 32 19,92 43 14,2
1870 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,71213 10,79583 277 17,71213 6,9162967 185 92 1 10,7 6 15 24 17,08 25 2,55 37 6,1 43 13,35
251 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,93618 11,02500 251 18,77520 6,9111800 147 104 1 15,6 6 17,7 15 5,45 37 7,65 38 4,5 43 15,25
6123 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 17,3837 10,49643 311 19,25302 6,8872714 247 64 1 14,95 6 17,4 19 4,475 21 11,5 37 2,75 38 8,3 43 14,1
2996 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,06494 9,19583 408 16,90619 6,8691067 389 19 1 8,6 6 16,7 21 12,55 24 0,825 42 4,4 43 12,1
4237 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,61024 10,74583 285 18,79915 6,8644067 206 79 1 7,65 6 15,9 24 8,225 37 1,7 41 19,5 43 11,5
1911 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,84506 8,98600 420 17,96333 6,8590600 407 13 1 13,07 4 4,9 5 7,85 6 10,3 36 2,7 43 15,1
3626 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,09958 9,25133 405 16,09958 6,8482467 382 23 1 12,45 6 10,53 15 0,575 24 14,4 37 0,45 41 17,1
6553 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,776 10,93125 265 18,51555 6,8447500 173 92 1 11,05 6 16,9 24 8,275 43 7,5
6624 8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,31815 10,47500 313 17,31815 6,8431500 252 61 1 11,65 43 7,7 52 12,9 515 9,65
5609 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,47627 10,65417 296 18,20900 6,8221033 230 66 1 14,6 19 7,375 21 15,55 37 3,25 38 7 43 16,15
2898 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,04411 11,24660 224 18,04411 6,7975100 140 84 1 13,83 6 16,9 21 14,65 37 3,15 38 7,7
3079 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,82401 11,04167 249 17,82401 6,7823433 163 86 1 13,35 6 19 19 1,25 21 12,8 37 13,05 38 6,8
3694 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,13343 11,35625 202 18,13343 6,7771800 130 72 1 15,05 19 8,725 21 11,25 38 10,4
7123 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 19,16116 12,39880 89 19,16116 6,7623600 12 77 1 10,69 37 7,7 38 7,2 43 17,25 414 19,15
1179 8525 [8525] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,4465 10,70000 290 19,11237 6,7465000 240 50 1 7,9 43 4,3 50 7,6 52 15,7 504 18
1665 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 19 11,92867 141 18,66536 6,7366933 68 73 1 9,636 43 8,75 509 17,4
4854 8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 13,09446 6,40575 491 14,48912 6,6887100 479 12 1 12,67 37 2,55 38 4,4 410 6
3331 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,70106 11,02083 253 17,70106 6,6802267 186 67 1 11,3 6 12,2 10 13,1 24 13,03 25 2,95 43 13,55
676 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,1955 9,51667 393 18,52924 6,6788333 372 21 1 13,6 19 1,25 21 13,1 37 9,45 38 4,6 43 15,1
7055 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,51027 10,83500 275 17,66224 6,6752700 222 53 1 12,1 6 16 24 14,08 25 0,5 37 11,5
4709 8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,46269 10,78750 279 18,17835 6,6751900 234 45 1 7,55 43 7,95 52 17,5 515 10,15
696 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,37298 11,72500 163 18,37298 6,6479800 104 59 1 15,05 4 12,05 6 12,2 24 4,225 41 15,1
1992 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,99879 10,36660 316 16,99879 6,6321900 306 10 1 15,63 19 2,1 37 7,8 38 11,1 39 15,2
6903 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,40106 10,77000 282 17,40106 6,6310600 245 37 1 11,95 4 13,05 5 9,725 6 17,2 36 1,925
519 4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 11,76875 159 18,38258 6,6138300 103 56 1 12,73 43 11,35 52 17,7 513 5,3
602 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,87104 12,28750 99 19,08128 6,5835400 58 41 1 13,2 4 16 6 17,7 10 15,7 24 3,425 43 7,7
1265 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,79128 10,21250 329 16,79128 6,5787800 321 8 1 10,68 4 6,15 5 13,48 6 13,8 36 4,225 43 12,95
2928 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,00096 12,43333 87 19,00096 6,5676267 42 45 1 8,35 6 18,5 24 10,45 43 ΑΠΣ
1027 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,69571 11,13333 236 17,69571 6,5623767 190 46 1 10,05 4 5,1 6 16,1 10 15,3 24 12,95 43 7,3
3959 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,18239 10,63000 297 17,18239 6,5523900 275 22 1 12,3 21 16,2 22 6,3 37 10,45 38 7,9
2306 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 15,89385 9,34500 404 18,22379 6,5488500 402 2 1 15,7 19 9,225 21 15,5 37 0 38 6,3
1625 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,05179 12,51000 79 19,05179 6,5417900 30 49 1 12,7 6 13,4 24 18,55 25 17,3 37 0,6
2621 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,54683 12,00714 133 18,54683 6,5396871 81 52 1 12,2 6 18,6 19 8,35 21 11,2 37 8,4 38 8,9 43 16,4
6964 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,10678 11,57500 178 18,10678 6,5317800 133 45 1 13,7 4 10,55 5 2,6 6 17,5 10 16,1 43 9
5525 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,75279 10,23333 327 18,80844 6,5194567 323 4 1 11,9 26 6,1 37 6,75 38 9,5 43 7,95 400 19,2
1230 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,88023 12,36200 93 18,88023 6,5182300 57 36 1 13,1 4 8,95 6 17,2 40 16,16 45 6,4 68 ΑΠΣ
980 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,81298 11,29583 211 17,81298 6,5171467 168 43 1 10,2 6 16,6 21 9,3 24 7,125 32 13,3 42 11,25
182 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,30605 10,79000 278 17,46807 6,5160500 254 24 1 13 6 17,3 21 12,15 37 7,8 38 3,7
2405 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,26914 9,75660 375 17,49201 6,5125400 365 10 1 7,133 6 14,9 24 10,45 25 1,8 43 14,5
7341 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 17,4645 10,96250 261 19,18822 6,5020000 233 28 1 14,7 6 17,2 19 5,075 21 14,5 37 3,5 38 10,8
6807 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,48024 9,99167 357 17,56229 6,4885733 347 10 1 12,6 21 14,35 23 6,2 37 5,55 38 6,9 43 14,35
3636 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,5481 10,06000 345 16,54810 6,4881000 342 3 1 13,1 6 18,4 21 11 37 3,8 38 4
6991 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,55317 11,06667 246 19,06383 6,4865033 213 33 1 12,2 4 9,6 5 6,2 6 18,4 9 14,8 43 5,2
4502 8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,42022 10,93750 264 17,42022 6,4827200 242 22 1 5,4 43 8,85 52 17,8 504 11,7
5736 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,45184 11,97000 137 19,08933 6,4818400 100 37 1 15,75 21 1,95 37 14,15 38 8,2 41 19,8
3610 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,77495 11,29433 213 17,77495 6,4806167 174 39 1 14,07 4 12,5 5 6,75 6 14,6 36 7,5 43 12,35
2581 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,1048 12,62500 70 19,19407 6,4798000 15 55 1 15,85 19 11,4 21 18,5 37 2,75 38 9 43 18,25
3701 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,16501 10,69717 291 17,16501 6,4678433 277 14 1 12,73 7 17,1 24 12,5 25 8,8 37 3,4 43 9,65
4904 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,18797 12,73333 59 19,28687 6,4546367 9 50 1 15,65 6 16,4 24 17,8 25 2,1 37 7,5 43 16,95
3290 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,87885 11,43333 195 17,87885 6,4455167 155 40 1 12,95 6 9,6 24 1,325 39 18,13 42 14,75 43 11,85
2623 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,1738 7,73500 472 15,54321 6,4388000 452 20 1 14,95 19 4,375 21 8,7 37 5,05 38 5,6
5348 9521 [9521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΕΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 14,98757 8,55000 444 17,06379 6,4375700 426 18 1 8,95 6 15,1 24 2,8 43 7,35
3269 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 18,49839 12,06500 122 19,03593 6,4333900 91 31 1 12,75 6 16,4 24 9,825 25 17,15 37 4,2
4834 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,271 10,85000 274 17,27100 6,4210000 260 14 1 10,8 6 14,6 21 9,35 24 10,9 42 3,95 43 15,5
2230 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 17,61937 11,20000 228 18,99408 6,4193700 201 27 1 11,55 6 16,2 21 14,55 32 20 37 0,3 38 0,4 43 15,4
3077 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,08056 11,66250 175 18,08056 6,4180600 136 39 1 11,05 6 15,3 24 13,88 25 5,3 37 7,45 43 17
3664 5121 [5121] Δ&