ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ) ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ): ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ): ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ): ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ):
1 6 6 6
2 9 9 9
3 10 10 10
4 11 11 11
5 12 12 12
6 13 13 13
7 14 14 14
8 15 15 17
9 16 16 19
10 18 19 20
11 19 21 22
12 20 22 23
13 21 23 24
19 22 24 27
22 23 27 30
27 24 28 31
30 27 31 32
32 32 32