ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΒΠ ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2867) ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΥΠΟΨ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2867) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 M9 B9
5 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15 11,50180 2297 15,13265 3,6308500 2694 -397 1 7,709 6 15 15 14,6 37 11 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,10034 13,59000 1610 16,68455 3,0945500 2319 -709 1 10,65 24 16,05 25 15,55 37 7,6 41 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,44805 8,68660 2743 14,44805 5,7614500 2774 -31 1 8,233 19 1,6 37 5,95 38 9,6 39 18,05 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,00369 8,12275 2771 13 5 2826 -55 1 10,47 4 3,2 5 10,85 36 7,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 18,31715 14,81920 1154 19,01116 4,1919600 1044 110 1 13,85 19 11,55 21 17,3 37 14,9 38 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,26677 14,18000 1392 19,26677 5,0867700 436 956 1 14,45 4 11,1 6 19,6 24 6,15 41 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 15,84343 11,85625 2198 15,84343 3,9871800 2578 -380 1 17,45 4 7,35 5 11,1 36 11,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,63009 11,62500 2267 16,10033 4,4753300 2515 -248 1 12,95 6 17,4 15 16,43 37 3,05 38 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 19 14,27217 1360 19,00000 4,7278333 1069 291 1 8,533 6 18,7 8 20 15 14,6 37 15 38 8,8 0 0 0 0 0 0
60 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,21672 13,14150 1778 17,31227 4,1707700 2005 -227 1 13,87 22 15,8 37 14,8 38 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,67636 7,02500 2813 13 6 2837 -24 1 8,4 4 9,9 5 5,2 36 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 14,5583 12,05825 2141 15,86327 3,8050200 2573 -432 1 12 19 12,3 21 14,13 37 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 17,23835 14,99167 1094 18,64883 3,6571633 1267 -173 1 15 4 13,15 5 16,45 36 13,95 41 18,8 43 12,6 0 0 0 0 0 0
81 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,07804 16,38800 573 19,07804 2,6900400 843 -270 1 14,1 19 16,65 21 16,99 38 14,4 43 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
89 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,45357 10,84583 2450 16,63798 5,7921467 2336 114 1 10,2 4 7,65 5 8,275 10 17,3 36 7,25 43 14,4 0 0 0 0 0 0
92 5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,05126 12,63750 1952 18,05126 5,4137600 1612 340 1 6,7 43 7,85 52 19,3 504 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,13522 10,74000 2469 18,13522 7,3952200 1557 912 1 7,65 6 13 10 19,6 24 5,8 43 7,65 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,8217 12,10000 2125 17,82170 5,7217000 1727 398 1 11,9 4 6,6 6 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,5036 11,49375 2300 17,95674 6,4629900 1662 638 1 9,7 6 16,7 24 5,025 43 14,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,21677 15,62040 868 18,87059 3,2501900 1141 -273 1 12,85 6 18,9 21 15,1 24 15,55 43 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0
129 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,70782 13,55200 1629 17,26704 3,7150400 2035 -406 1 9,75 6 16,5 10 17,2 21 8,112 24 17,4 43 12,35 0 0 0 0 0 0
134 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,09508 12,67500 1938 19,09523 6,4202300 797 1141 1 12,7 6 19,4 24 17,35 25 9,05 37 6,1 43 11,45 0 0 0 0 0 0
139 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,08947 13,73050 1557 16,48056 2,7500600 2408 -851 1 12,63 6 17,8 15 13,85 37 10,9 38 7,4 41 19,8 0 0 0 0 0 0
140 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,12517 13,57250 1616 16,70865 3,1361500 2307 -691 1 11,73 6 14,1 21 15,36 37 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,92959 13,37700 1689 16,92959 3,5525900 2231 -542 1 12,83 37 10,4 38 12,4 39 17,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,25032 17,01475 380 19,25032 2,2355700 462 -82 1 14,8 4 16,85 21 17,96 43 18,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,3738 10,50000 2528 19,23057 8,7305700 493 2035 1 10,45 6 17,1 24 2,35 41 20 43 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
160 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,34034 12,81875 1895 17,75095 4,9322000 1762 133 1 13,95 37 8,5 38 9,6 39 19,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,35513 12,46250 2012 18,35513 5,8926300 1431 581 1 5,45 43 7,2 52 19,6 504 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,28601 15,95625 729 18,28601 2,3297600 1478 -749 1 11,7 15 19,48 37 16,55 38 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,00909 13,27200 1732 19,00909 5,7370900 1049 683 1 2,916 52 17,9 506 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 9303 [9303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 11,87564 6,36667 2834 12 6 2839 -5 1 5,9 6 12,4 24 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,17519 14,97000 1106 17,17519 2,2051900 2100 -994 1 11,4 4 11,8 6 16,8 8 19,45 43 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
176 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,76274 8,23020 2767 15,77467 7,5444700 2594 173 1 12,61 15 3,8 21 12,3 37 5,45 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5128 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,2365 15,06250 1071 18,23650 3,1740000 1506 -435 1 11,8 24 15,9 25 17,2 37 15,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,51082 15,44000 934 19,02181 3,5818100 1007 -73 1 15,2 6 13,8 24 17,2 25 18,1 37 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0
183 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,99613 15,34000 969 18,65047 3,3104700 1265 -296 1 14,7 6 15,4 24 17,3 42 13,1 43 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0
185 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,46675 13,39433 1682 18,46675 5,0724167 1375 307 1 15,7 19 15,45 21 15,87 37 8,85 38 6,8 43 17,7 0 0 0 0 0 0
190 2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19,34446 18,24000 107 19,34446 1,1044600 312 -205 1 18,2 6 19,2 19 18,55 37 19,45 38 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0
194 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,61973 8,99000 2716 14,61973 5,6297300 2758 -42 1 13,25 37 3,7 38 7,5 414 11,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,86407 15,09060 1057 19,03537 3,9447700 974 83 1 14,75 6 17,2 21 10,15 24 15,35 43 18 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,10569 16,71250 482 19,16322 2,4507200 644 -162 1 15,1 24 19,05 25 19,05 37 13,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 15,28274 14,69483 1201 17,74459 3,0497567 1766 -565 1 12,8 19 16,75 21 13,47 37 14,35 38 12,9 43 17,9 0 0 0 0 0 0
206 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,36663 13,55767 1625 19,08591 5,5282433 824 801 1 12,4 6 17,9 21 9,796 24 10,75 32 15,7 43 14,8 0 0 0 0 0 0
207 2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 16,56475 15,25900 997 17,54187 2,2828700 1886 -889 1 15,9 19 13,7 21 17,25 37 15,85 38 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0
212 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,19098 13,70000 1573 17,90803 4,2080300 1678 -105 1 13,3 15 15,15 37 11,8 38 9,9 39 18,35 0 0 0 0 0 0 0 0
213 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 17,33373 13,45833 1664 19,25740 5,7990667 449 1215 1 16 4 11,75 5 4,95 6 18,2 9 17,5 43 12,35 0 0 0 0 0 0
218 4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,8455 13,67000 1584 17,26631 3,5963100 2036 -452 1 10,2 6 17,9 22 16,95 37 12 38 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0
219 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,13951 9,30283 2677 16,13951 6,8366767 2504 173 1 13,65 6 15 21 0,867 24 9,8 42 10,55 43 5,95 0 0 0 0 0 0
224 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,25611 17,25000 326 19,47063 2,2206300 167 159 1 16,05 4 14,7 6 17,9 24 19,35 41 19,7 43 15,8 0 0 0 0 0 0
226 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 16,68936 12,06429 2139 16,68936 4,6250743 2318 -179 1 15,2 7 16,1 24 16,7 25 16,7 37 13,2 38 0,4 39 6,15 0 0 0 0
228 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,59423 12,74150 1914 19,09083 6,3493300 809 1105 1 13,93 6 17,4 21 11,33 32 18,92 37 3,55 38 1,6 41 19 43 16,2 0 0
230 5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,0023 15,87500 764 19,08160 3,2066000 831 -67 1 11,2 24 19,55 25 18,95 37 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 15,51021 13,11100 1789 16,81512 3,7041200 2273 -484 1 11,27 4 9,4 6 18,2 7 12,7 41 17 43 10,1 0 0 0 0 0 0
239 2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,12557 1043 19,07387 3,9482986 851 192 1 14,85 19 16,5 21 16,43 32 20 37 9,7 38 12,2 43 16,2 0 0 0 0
241 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,28596 14,40150 1305 19,28596 4,8844600 400 905 1 15,15 19 14,1 21 17,96 37 5,4 38 13,8 43 20 0 0 0 0 0 0
242 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,19955 15,19150 1021 19,20355 4,0120500 546 475 1 12,97 24 19,6 25 20 37 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 19,17111 18,30850 99 19,31136 1,0028600 363 -264 1 17,9 19 18,85 21 19,18 38 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 17,01752 12,50700 2004 17,64348 5,1364800 1831 173 1 17,2 19 14,5 21 14,24 37 9,4 38 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0
247 4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 19,25986 17,84500 171 19,30433 1,4593300 374 -203 1 15,65 15 19,93 37 15,45 38 18,4 39 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,6056 16,20000 646 19,01594 2,8159400 1031 -385 1 15,1 24 17,95 25 19,25 37 10,8 41 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,821 9,67917 2642 17,82100 8,1418333 1728 914 1 11,75 15 2,125 37 5,35 38 4,3 39 17,8 43 16,75 0 0 0 0 0 0
258 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,4863 10,01000 2599 15,76744 5,7574400 2595 4 1 9,7 15 12 32 20 37 3,55 38 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 16,35905 13,28000 1726 17,24047 3,9604700 2062 -336 1 10,95 6 18,4 24 16,3 25 15,75 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0
265 8406 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,48451 9,15000 2698 14,48451 5,3345100 2768 -70 1 8 37 6,9 38 4,3 409 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,02586 15,22320 1013 19,09947 3,8762700 787 226 1 13,57 6 16,7 24 18,2 25 18,75 37 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0
270 8402 [8402] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,99089 11,48500 2302 16,05066 4,5656600 2530 -228 1 15,05 32 15,86 37 3,5 38 8,9 414 14,12 0 0 0 0 0 0 0 0
273 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19,27524 18,50000 68 19,48217 0,9821700 151 -83 1 16 15 19,33 37 18,85 38 19 39 19,33 0 0 0 0 0 0 0 0
276 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 15,97995 10,41086 2543 19,06816 8,6573029 867 1676 1 10,2 6 18,4 21 8,776 37 5,55 38 5,2 39 8,9 43 15,85 0 0 0 0
278 5128 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,72336 15,14200 1036 17,72336 2,5813600 1783 -747 1 10,7 24 16,75 25 18,75 32 18,76 37 10,75 0 0 0 0 0 0 0 0
279 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,54825 16,25960 622 19,16558 2,9059800 638 -16 1 16,45 19 17,55 21 17,4 37 16,5 38 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0
282 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,20594 14,75833 1174 19,24235 4,4840167 473 701 1 13 25 20 37 17,25 38 4,2 52 17,7 410 16,4 0 0 0 0 0 0
285 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,09123 14,25000 1370 18,09123 3,8412300 1588 -218 1 13,8 4 12 6 18,9 43 8,65 68 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0
297 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 10,90813 8,95000 2720 13 4 2832 -112 1 6,05 4 4 6 14,7 7 11,7 10 14,75 43 2,5 0 0 0 0 0 0
305 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18,13723 15,23000 1008 18,83480 3,6048000 1161 -153 1 14,25 6 14,9 24 16,35 25 18,65 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0
307 2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,01166 15,17760 1025 19,05643 3,8788300 904 121 1 15,8 19 14,85 21 16,89 37 13,85 38 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0
312 8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 16,09111 9,93750 2605 16,80836 6,8708600 2277 328 1 7,15 43 4,2 52 15,1 505 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,13386 12,71250 1926 18,27689 5,5643900 1482 444 1 14,3 24 16,5 25 15,25 37 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,80901 14,63160 1225 17,28618 2,6545800 2024 -799 1 13,53 10 16,45 15 17,83 37 13,65 38 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
317 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,21508 14,00000 1452 19,21508 5,2150800 526 926 1 13,85 43 10,55 52 18,3 505 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 17,23818 13,99150 1458 17,26455 3,2730500 2037 -579 1 14,17 37 12,4 38 13 410 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,13197 11,06600 2406 15,97992 4,9139200 2552 -146 1 14,2 19 13,4 21 13,98 37 5,85 38 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0
325 1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19 17,48000 270 19,21000 1,7300000 535 -265 1 15,05 6 18,3 7 18,4 24 17,8 43 17,85 0 0 0 0 0 0 0 0
328 8429 [8429] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,52805 9,02500 2713 16,44748 7,4224800 2419 294 1 10,25 37 4,65 38 3,4 410 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,1681 13,27500 1730 16,16810 2,8931000 2499 -769 1 12,05 4 11,5 5 13,1 6 14,6 36 13,4 43 15 0 0 0 0 0 0
337 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 19,55068 18,03750 136 19,55068 1,5131800 115 21 1 13,5 6 19 24 19,65 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 19,18993 17,34567 304 19,18993 1,8442633 571 -267 1 15,75 19 18,65 21 18,72 37 14,3 38 17,2 43 19,45 0 0 0 0 0 0
343 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,04664 12,39000 2036 16,04664 3,6566400 2534 -498 1 11,35 10 14,8 24 13,3 25 14,25 37 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0
347 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 18 15,93000 737 19,08802 3,1580200 818 -81 1 12,4 4 15,85 5 14,6 6 18,4 7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
348 4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,07291 12,83333 1892 17,07291 4,2395767 2157 -265 1 13,3 6 17,6 43 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 17,95363 16,26500 617 19,43393 3,1689300 202 415 1 15,4 4 13,3 5 16,75 36 15,88 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0
350 4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 16,01919 13,13900 1782 16,57110 3,4321000 2368 -586 1 16,2 19 14,05 21 17,25 37 11,3 38 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0
357 3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 18,37258 16,36983 581 19,37024 3,0004067 278 303 1 16,75 19 17,2 21 18,47 37 9,4 38 16,9 43 19,5 0 0 0 0 0 0
358 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 17,2673 14,92500 1119 18,59823 3,6732300 1299 -180 1 16,35 15 16,73 37 13,4 38 11,9 39 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0
369 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,45932 18,50000 69 19,45932 0,9593200 178 -109 1 16,5 6 18,5 24 19,65 25 18,85 37 19 0 0 0 0 0 0 0 0
373 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,79103 13,70625 1570 17,26329 3,5570400 2038 -468 1 13,85 15 18,73 37 12,05 38 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 19,12113 17,39000 291 19,17540 1,7854000 612 -321 1 14,5 6 18,3 24 17,6 25 19,15 37 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0
380 4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 17,64164 14,94500 1115 17,64164 2,6966400 1832 -717 1 16,8 19 16,3 37 8 38 14,5 39 19,13 0 0 0 0 0 0 0 0
384 8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 14,4585 8,02580 2774 15,47315 7,4473500 2638 136 1 8,229 37 1,8 38 7,3 52 19,2 410 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0
385 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 17,5372 15,86667 767 19,13331 3,2666433 712 55 1 12,95 4 12,3 6 17,9 7 19,45 41 19,4 43 13,2 0 0 0 0 0 0
392 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 17,17112 14,36260 1321 17,17112 2,8085200 2103 -782 1 10,66 4 15,95 5 16,65 36 15,05 41 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0
393 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 15,79781 14,73333 1180 18,49913 3,7657967 1358 -178 1 13,3 4 8 5 15,8 9 19,2 36 13,6 43 18,5 0 0 0 0 0 0
394 2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18,12505 15,98433 717 19,16705 3,1827167 632 85 1 16,1 19 17,85 21 17,81 37 9,9 38 16,1 43 18,15 0 0 0 0 0 0
397 4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,77231 13,68500 1578 18,05232 4,3673200 1611 -33 1 14,4 15 16 37 15 38 11,4 39 11,63 0 0 0 0 0 0 0 0
400 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,34707 11,74375 2234 15,34707 3,6033200 2666 -432 1 14,6 37 7,6 38 8,3 39 16,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,85023 11,35000 2333 17,97559 6,6255900 1650 683 1 15,25 6 19,1 24 8,05 25 8,95 37 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0
408 2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19,14254 17,66160 221 19,31740 1,6558000 354 -133 1 16,6 19 18,95 21 17,91 37 18,65 38 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0
412 5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 16,60582 14,47000 1284 18,33170 3,8617000 1447 -163 1 11,6 6 15,7 24 15,9 25 15,5 37 13,65 0 0 0 0 0 0 0 0
417 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 19,06562 15,79800 804 19,18894 3,3909400 574 230 1 11,04 6 19,1 24 13,25 43 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,85277 12,86000 1879 18,11974 5,2597400 1568 311 1 12 6 16,5 9 18,6 24 10,9 43 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0
419 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,98371 9,35080 2674 16,48550 7,1347000 2402 272 1 14,6 19 9,1 21 11,07 37 6,65 38 5,333 0 0 0 0 0 0 0 0
421 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,2232 11,01000 2414 17,68457 6,6745700 1810 604 1 8,65 15 2,3 24 16,65 25 18,45 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0
422 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,9133 7,51000 2797 12 4 2843 -46 1 8,65 4 6,45 5 4,35 36 4,3 41 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0
424 4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 19,19292 17,72320 202 19,19292 1,4697200 566 -364 1 15,67 6 18,8 15 19,8 37 18,15 38 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0
425 4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,62587 12,18750 2102 17,32453 5,1370300 1997 105 1 11,85 15 17,5 37 12,9 38 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426 5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22)