ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 - ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα ΠΡ/ΑΠ ΣΧΟΛΙΑ
1 Νέα Ελληνικά ΠΡ ΛΚ
4 Ιστορία ΠΡ ΛΚ
5 Λατινικά ΠΡ ΛΚ
6 Αγγλικά ΠΡ ΛΚ
7 Γαλλικά ΠΡ ΛΚ
8 Γερμανικά ΠΡ ΛΚ
9 Ιταλικά ΠΡ ΛΚ
10 Ισπανικά ΠΡ ΛΚ
11 Τουρκικά ΠΡ ΛΚ
15 Πληροφορική ΠΡ ΛΚ
19 Χημεία ΠΡ ΛΚ
21 Βιολογία ΠΡ ΛΚ
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο ΠΡ ΛΚ
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο ΠΡ ΛΚ
24 Οικονομικά ΠΡ ΛΚ
25 Λογιστική ΠΡ ΛΚ
26 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)* ΠΡ ΛΚ
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση) ΠΡ ΛΚ
36 Αρχαία Ελληνικά ΠΡ ΛΚ
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΠΡ ΛΚ
38 Φυσική ΠΡ ΛΚ
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία ΠΡ ΛΚ
40 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία ΠΡ ΛΚ
41 Ρωσικά ΠΡ ΛΚ
42 Οικιακή Οικονομία ΠΡ ΛΚ
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού ΠΡ ΛΚ
44 Εικαστικές Εφαρμογές ΠΡ ΛΚ
45 Μουσικές Σπουδές (μόνο Πρόσβαση) ΠΡ ΛΚ
46 Γραφικές Τέχνες ΠΡ ΛΚ
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών* ΠΡ ΛΚ
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών * ΠΡ ΛΚ
68 Θεατρολογία ΠΡ ΛΚ
400 Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
402 Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
404 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
405 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
409 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
413 Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
414 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
500 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
502 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
503 Μετρήσεις Ποσοτήτων Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
504 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
505 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
506 Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
507 Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
509 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
510 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
511 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
513 Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
515 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *
518 Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) ΠΡ Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης *