ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
45 Μουσικές Σπουδές 28 1 11,14944444 16,893 4 5 13 5 0
14,81% 18,52% 48,15% 18,52% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
96,42857% 3,571% 11,4525 3,136
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-0,303055556 13,757 3,906875671
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
1644 16,893 1 28
5469 16,726 2 28
5146 16 3 28
3641 15,982 4 28
4721 15,041 5 28
3355 14,14 6 28
1493 14,106 7 28
544 13,741 8 28
5701 13,5 9 28
2285 13,487 10 28
3671 12,721 11 28
1855 12,695 12 28
801 12,443 13 28
1856 11,914 14 28
7007 11,545 15 28
3431 11,322 16 28
3507 10,642 17 28
3457 10,175 18 28
5993 9,694 19 28
7234 8,741 20 28
6463 8,103 21 28
4914 7,429 22 28
3006 7,304 23 28
3958 4,685 24 28
5928 4,666 25 28
2052 4,204 26 28
4966 3,136 27 28
4057 ΑΠΣ ΑΠΣ 28