ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
46 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 15 0 12,96 17,8 0 1 10 4 0
0,00% 6,67% 66,67% 26,67% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
100,00000% 0,000% 14,31836735 8,8
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-1,35836735 9 2,607885478
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
1396 17,8 1 15
4140 16,6 2 15
4021 16,5 3 15
3962 16,4 4 15
1591 13,5 5 15
1311 13,3 6 15
6138 12,7 7 15
2385 12,6 8 15
6386 11,4 9 15
1401 11,3 10 15
6412 11,2 11 15
444 11,1 12 15
3302 10,9 13 15
7260 10,3 14 15
1806 8,8 15 15