ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΦΥΣΙΚΗ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
47 ΦΥΣΙΚΗ 4ΩΡΟ 15 1 3,764285714 7,4 9 5 0 0 0
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 64,29% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
93,33% 6,667% 3,663636364 0,4
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
0,10064935 7 2,202468467
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
2600 7,4 1 15
5800 7 2 15
5286 6,3 3 15
4205 5,7 4 15
3293 5,3 5 15
1895 4,8 6 15
3792 2,9 7 15
5546 2,9 7 15
5764 2,7 9 15
888 2,6 10 15
2687 2,3 11 15
6938 1,3 12 15
5763 1,1 13 15
56 0,4 14 15
243 ΑΠΣ ΑΠΣ 15