ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 - Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, και άλλα στατιστικά στοιχεία ανά μάθημα

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓ. ΥΠΟΨ. ΥΠΟΨ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΕΛ. ΒΑΘ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 7294 7155 139 9,60 19,20 0,00 9,60 -9,60 4,62 21,34
4 Ιστορία 1162 1126 36 7,40 18,50 0,00 11,10 -7,40 4,55 20,66
5 Λατινικά 504 495 9 9,93 19,93 0,15 10,00 -9,78 5,86 34,40
6 Αγγλικά 3323 3275 48 14,53 20,00 0,00 5,47 -14,53 4,44 19,71
7 Γαλλικά 167 161 6 15,22 20,00 5,65 4,78 -9,57 3,83 14,70
8 Γερμανικά 37 37 0 17,83 20,00 11,10 2,17 -6,73 2,42 5,87
9 Ιταλικά 122 120 2 14,80 20,00 4,90 5,20 -9,90 4,40 19,32
10 Ισπανικά 409 401 8 14,59 20,00 4,80 5,41 -9,79 3,43 11,76
11 Τουρκικά 8 7 1 15,91 19,50 13,30 3,59 -2,61 2,66 7,06
15 Πληροφορική 791 786 5 12,74 20,00 0,00 7,26 -12,74 6,31 39,88
19 Χημεία 966 959 7 12,08 19,95 0,00 7,87 -12,08 6,34 40,17
21 Βιολογία 1664 1649 15 11,18 20,00 0,00 8,82 -11,18 6,25 39,11
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 259 256 3 13,15 20,00 1,10 6,85 -12,05 4,92 24,23
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο 102 102 0 14,64 19,90 0,00 5,26 -14,64 5,32 28,29
24 Οικονομικά 2732 2701 31 7,91 20,00 0,00 12,09 -7,91 6,47 41,86
25 Λογιστική 1441 1432 9 11,16 20,00 0,00 8,84 -11,16 6,77 45,89
26 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)* 49 48 1 12,34 19,80 1,30 7,46 -11,04 6,17 38,03
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση) 284 221 63 16,28 20,00 3,90 3,72 -12,38 3,54 12,53
36 Αρχαία Ελληνικά 453 441 12 10,11 18,98 0,00 8,87 -10,11 5,00 24,96
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3501 3481 20 8,33 20,00 0,00 11,67 -8,33 5,61 31,45
38 Φυσική 2453 2434 19 8,94 20,00 0,20 11,06 -8,74 5,47 29,91
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 727 724 3 13,74 20,00 0,00 6,26 -13,74 5,90 34,82
40 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία 24 22 2 15,47 18,92 11,12 3,45 -4,35 2,05 4,22
41 Ρωσικά 586 571 15 14,51 20,00 2,80 5,49 -11,71 4,52 20,40
42 Οικιακή Οικονομία 494 485 9 7,49 18,20 0,00 10,71 -7,49 3,71 13,74
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 2388 2279 109 8,67 20,00 0,00 11,33 -8,67 6,37 40,57
44 Εικαστικές Εφαρμογές 164 161 3 13,05 20,00 0,00 6,95 -13,05 4,89 23,93
45 Μουσικές Σπουδές (μόνο Πρόσβαση) 28 27 1 11,15 16,89 3,14 5,74 -8,01 3,91 15,26
46 Γραφικές Τέχνες 15 15 0 12,96 17,80 8,80 4,84 -4,16 2,61 6,80
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών* 15 14 1 3,76 7,40 0,40 3,64 -3,36 2,20 4,85
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών * 596 558 38 12,62 19,80 0,00 7,18 -12,62 5,06 25,65
68 Θεατρολογία 428 407 21 8,03 19,80 0,60 11,77 -7,43 5,11 26,15
400 Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.) 48 48 0 10,17 20,00 0,10 9,83 -10,07 6,37 40,53
402 Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 11 10 1 9,56 16,30 1,50 6,75 -8,06 4,71 22,18
404 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 4 4 0 13,03 16,30 10,50 3,28 -2,53 2,17 4,71
405 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 39 37 2 15,23 19,60 11,00 4,37 -4,23 1,81 3,26
409 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 15 15 0 9,49 17,60 2,20 8,11 -7,29 5,16 26,66
410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 124 122 2 10,32 19,90 0,80 9,58 -9,52 5,59 31,24
413 Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.) 25 24 1 13,53 19,00 2,90 5,47 -10,63 3,85 14,82
414 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 108 107 1 8,77 20,00 0,21 11,23 -8,56 5,59 31,20
500 Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.) 17 17 0 7,51 13,90 3,40 6,39 -4,11 2,91 8,49
502 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Π.Κ.) 6 5 1 9,25 15,60 3,55 6,35 -5,70 4,14 17,18
504 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 69 63 6 13,85 18,20 3,70 4,35 -10,15 2,91 8,45
505 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 56 54 2 13,71 19,05 6,20 5,34 -7,51 3,27 10,67
506 Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 25 22 3 12,87 19,00 7,60 6,13 -5,27 2,80 7,85
507 Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 23 22 1 12,18 18,90 7,48 6,72 -4,70 2,64 6,97
509 Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 116 111 5 5,07 17,95 0,00 12,88 -5,07 3,95 15,59
510 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) 88 84 4 4,67 16,10 0,20 11,43 -4,47 3,63 13,19
511 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.) 79 76 3 11,05 20,00 1,90 8,95 -9,15 4,48 20,10
513 Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.) 175 168 7 5,52 16,50 0,60 10,98 -4,92 2,81 7,89
515 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.) 289 266 23 7,40 18,40 0,00 11,00 -7,40 3,73 13,92
518 Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) 10 9 1 5,01 12,60 0,00 7,59 -5,01 4,14 17,15